• 3. nesil
  • yazar
  • (metin oktay parçalısı)
  • 8246
  • yaklaşık 3 ay önce
Altyapı çalışmaları sebebiyle birtakım hatalarla karşılaşılması muhtemel. En kısa sürede hatalar giderilecektir!