KULLANIM KOŞULLARI
Son Güncellenme: 29 Eylül 2020
BAŞLANGIÇ
Aşağıdaki kurallar, açıklamalar ve örnekler bütünü, Galatasaray Sözlük genel işleyişinde dikkate alınacak en temel yazılı kaynak olup sözlük moderasyonu bu kaynağa göre yürütülecektir.
GİRİŞ
Galatasaray Sözlük interaktif bir sözlük uygulamasıdır.
GALATASARAY SÖZLÜK TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ
Galatasaray Sözlük, herhangi bir ticari özelliği olmayan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Galatasaray Sözlük'ün temel amacı bir Galatasaray bilgi kaynağı olmaktır. Yazarları, ismini aldığı Galatasaray'a, ilkelerine, ahlakına ve kültürüne yakışır bir biçimde tamamen kendi hür iradeleriyle bu bilgi kaynağına katkıda bulunurlar. Galatasaray Sözlük, yazarları vesilesiyle Galatasaray'a ve Galatasaraylı'ya artı değer katmayı hedefler. Bu amaca uygun davranmak; Galatasaraylı olmanın gerektirdiği şeref, onur ve haysiyete layık bir biçimde Galatasaray Sözlük'ü kullanmak her yazarın görevi ve ödevidir.
KONU VE İÇERİK KISITLAMASI
Galatasaray Sözlük, Galatasaray taraftarı vasıtasıyla önemli bir Galatasaray ve spor bilgi kaynağı olmayı amaçladığından sözlük içinde konu ve içerik kısıtlaması vardır. Galatasaray Sözlük tematik bir sözlük olup, içerik olarak sadece Galatasaray'la, Türk ve dünya sporuyla, kişileriyle ve olaylarıyla alakalı yazılar yazılabilir. Galatasaray Sözlük ilgi alanı aşağıda ayrıntılı bir şekilde kuralarıyla beraber belirlenmiş olup, bu kuralar dışında yazılan tüm yazılar “ilgi alanımız dışında” sebebiyle silinir. Hem konu bütünlüğü hem de Galatasaray dışındaki tartışmaya açık (siyaset, din, sanat vb.) konular sonucu oluşacak kutuplaşmanın önüne geçmek ve tüm yazarları Galatasaray bütünleyiciliği altına bir araya toplamak için Galatasaray Sözlük’te böyle bir kural vardır ve bu tematik nitelik Galatasaray Sözlük’ün en önemli özelliğidir. Bunun dışında “ilgi alanımız dışında”ki konularda hizmet veren birçok alternatif platform bulunduğundan, Galatasaray Sözlük “ilgi alanımız dışında” ki konularda hizmet vermeyi taahhüt etmemektedir.
GALATASARAY SÖZLÜK İLGİ ALANI
Galatasaray ve Spor İle İlgili Olma Özelliği
a) Galatasaray ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan her şey,
b) Spor ile doğrudan ilgili olan her şey,
Kişiler, Olaylar, Kurallar ve Sair Durumlar
c) Türk ve dünya sporunda yer edinmiş gelmiş geçmiş her kişi,
ç) Türk ve dünya sporuyla ilgili kural, olgu, durum, olay ve olasılıklar,
Spor ile İlgili Teknik Hususlar
d) Spor ile ilgili teknik konular, spor branşları ve terimleri,
Sporun Basın, Yayın ve Görsel-İşitsel Medya İle İlgili Olması
e) Spor ile ilgili TV kanalları, dergiler, gazeteler, internet siteleri ve sair yazılı ve görsel basın araçları,
f) Spor ile doğrudan ilgili olmamakla beraber spor ve/veya Galatasaray ile ilgili konularda olmak üzere TV kanalları, dergiler, gazeteler, internet siteleri ve sair yazılı ve görsel basın araçları,
g) Spor ile doğrudan ilgili olmamakla beraber spor ve/veya Galatasaray ile ilgili konularda olmak üzere sosyal ağlar, sözlük siteleri,
ğ) Spor ve/veya Galatasaray ile ilgili sinema ve TV filmleri, dizileri, belgeselleri ve sair yapımlar,
h) Spor ve/veya Galatasaray ile ilgili olmak üzere sanatçılar, siyasetçiler, bilim adamları ve sair özel kişiler,
İstisnalar
ı) Spor ile ilgili herhangi bir tanım, örnek, alıntı ya da bkz. bulunması kaydıyla, devamında spor ile ilgisine bakılmaksızın nesnel bilgi verilen spor ile doğrudan ilgisi olmayan TV kanalları, dergiler, gazeteler, internet siteleri ve sair yazılı ve görsel basın araçları, sözlük siteleri ve özel kişiler; kıta, ülke, il ve sair coğrafi konum veya idari birimler,
i) Sözlük ile ilgili konu ve durumlar,
j) Dilbilgisi kuralları ve bunlarla ilgili standartlar,

Galatasaray Sözlük ilgi alanındadır.
KULLANICI SÖZLEŞMESİ
TANIMLAR
a) Site deyiminden; www.rerererarara.net adresinde hizmet vermekte olan Galatasaray Sözlük,
b) Galatasaray Sözlük ve sözlük deyiminden; www.rerererarara.net adresinde yer sağlayıcı sıfatıyla hizmet veren internet sitesi,
c) Kullanıcı deyiminden; siteye giriş yapmış, üye olsun ya da olmasın siteyi kullanan bütün özel kişiler,
ç) Üye deyiminden; üyelik formunu doldurup siteye üye olan özel kişiler,
d) Yazar deyiminden; siteye üye olup Galatasaray Sözlük aracılığı ile internet ortamında yayın yapan özel kişiler,

anlaşılır.
ANA KURALLAR
Hukukî ve Cezaî sorumluluk ve Yükümlülükler
a) Galatasaray Sözlük'ü kullanıcı, üye veya yazar olarak kullanan kimseler Sözlük Kuralları'na uymakla yükümlüdür. Kurallardan haberdar olmamak kuralların bağlayıcılığına engel teşkil etmez. Herhangi bir hukukî uyuşmazlıkta söz konusu kurallar esas alınır.
b) Siteyi kullanan hangi sıfata sahip olursa olsun Sözlük kurallarını kabul etmiş sayılır.
c) Galatasaray Sözlük sitede yer alan yazıların yayınlanması için yer sağlayıcılık faaliyeti yürütmektedir.
ç) Galatasaray Sözlük’te yazılan yazılar hiçbir denetime tabi olmadan yayınlandığı için yazılan yazıların hukukî ve cezaî sorumluluğu tamamıyla yazarına aittir.
Denetim Esası
d) Galatasaray Sözlük, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
e) Galatasaray Sözlük, sitede yer alan hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, T.C. 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”unun 8’inci ve 9’uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.
f) Galatasaray Sözlük'te yer alan yazıların hukukî ve cezaî denetimi gönüllü kimselerce gönüllülük esasına göre yürütülür.
Trafik Bilgilerini Paylaşma Yükümlülüğü
f) Galatasaray Sözlük, herhangi bir hukukî ve yasal bir zorunluluğun söz konusu olması durumunda kullanıcıların IP adresi, işlem zamanı ve sair suretteki trafik bilgilerini, kanun tarafından belirtilen yetkili makamlarla -usûlüne uygun şekilde talep edilmesi halinde- paylaşmakla yükümlüdür.
g) Galatasaray Sözlük, kullanıcılarının trafik bilgilerini ilgili kanunda açıkça belirtildiği üzere belirtilen süre zarfında saklamakla yükümlüdür.
Telif Hakları ve Alıntılar
ğ) Galatasaray Sözlük'te yayımlanmak üzere sunulan içerik "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" çerçevesinde yazarına aittir ve kullanma ile telif hakkı da yazarındır.
h) Galatasaray Sözlük'te yer alan herhangi bir içerik kaynak gösterilmeden alıntılanamaz ve/veya yayınlanamaz.
ı) Galatasaray Sözlük’te yer alan bir içerik, ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak atıfta bulunulması şartıyla yayınlanabilir.
i) Galatasaray Sözlük'te yazısını yayımlayan yazar Sözlük'e yazısını herhangi bir ortamda çoğaltma, kopyalama, paylaşma hakkını süresiz ve bedelsiz olarak verir.
j) İçeriğin silinmesi saklı kalmak kaydıyla, Galatasaray Sözlük yazılan tüm yazıların kullanım hakkına sahiptir.
Kişisel Bilgileri Paylaşmama Yükümlülüğü ve Sorumsuzluk Alanı
k) Galatasaray Sözlük'e üye olurken paylaşılan yaş, cinsiyet, konum ve sair kişisel bilgiler istatistik amacı dışında kullanılamaz. Bu bilgiler başka kişiler, kurumlar ve/veya kuruluşlarla paylaşılamaz. Galatasaray Sözlük, mezkur bilgilerin gizliliğini korumak ve güvenliğini sağlamakla ilgili teknik ve koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Ancak herhangi bir siber saldırı, hack ve sair durumlarda kullanıcıların kişisel bilgilerinin yasa dışı yollarla çalınmasından doğacak zararlardan Galatasaray Sözlük sorumlu tutulamaz.
l) Galatasaray Sözlük içerisinde bulunan mesajlaşma arabirimi sözlük içerisinde basit şekilde haberleşmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 90 günden eski, okunmuş gelen ve gönderilmiş mesajlar kendiliğinden silinmektedir. Bu mesajlar veritabanında şifrelenerek tutulmazlar. Herhangi bir saldırı sonucu bu mesajların yasa dışı yollarla çalınması halinde doğacak zararlardan Galatasaray Sözlük sorumlu tutulamaz. Galatasaray Sözlük moderatörleri özel mesajları göremez ve bunların hukuksal denetimini yapamaz. Ancak şikayet üzerine adminlerin özel mesajları inceleme yetkisi vardır. Özel mesajların ilgili kanunda belirtilen makamlarca usûlüne uygun talep edilmesi halinde mesajlar ilgili makamla paylaşılır.
m) Galatasaray Sözlük; veritabanında yer alan herhangi bir verinin kaybolmasından doğan zararlardan, bağlantı ve yönlendirmelerden kaynaklı sorunlardan sorumlu tutulamaz.
ÜYELİK VE YAZAR OLMA KOŞULLARI
Üyeliğin Niteliği ve Şartları
a) Galatasaray Sözlük'e üye olmak için Galatasaraylı olmak gereklidir. Üyeler, Galatasaraylı olduklarını ikrar etmiş olurlar.
b) Galatasaray Sözlük'e yazar olmak için gerçek kişi olmak gereklidir.
Kullanıcı Adının Şahsîliği ve Genel Kurallara Uygunluğu
c) Kullanıcılar; kullanıcı adı olarak kendilerinden başka bir üçüncü kişinin isim ve soyismini seçemezler. Sporcular tam isimleri de üçüncü kişi kapsamında değerlendirilir.
d) Kullanıcı adı hukuka, genel ahlâk ve adaba ve kişilik haklarına aykırı olamaz.
e) Yazarların kullanıcı adı değiştirmeleri mümkün değildir. Ancak "Çaylak" statüsündekiler mecburi hallerde kullanıcı adlarını değiştirebilirler.
Çoklu Hesap
f) Birden fazla hesap açtığı tespit edilen kişinin tüm hesapları silinir.
Galatasaray Sözlük'ün Yazar, Üye ve Kullanıcı Üzerindeki Hakları
g) Galatasaray Sözlük, yazar alım kriterleriyle ilgili seçim ve bu haklar üzerine değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
ğ) Galatasaray Sözlük üyeliği, kurallara uyulmaması nedeniyle kapatılabilir.
ÇAYLAKLIK VE ÇAYLAKLIK DÖNEMİ
Çaylaklık Dönemi, Girilecek Entry Sayısı ve Entry'lerin İçeriği
a) Galatasaray Sözlük'te yazar olabilmek için öncelikle çaylaklık dönemi geçirilmesi zorunludur.
b) Bir çaylağın incelenmek üzere yirmi entry girmesi gerekmektedir. Girilen entryler istisnasız biçimde Galatasaray ile ilgili olmalıdır.
c) Sadece bkz.'lardan, resimlerden, video ve sair materyallerden oluşan entry'ler veya haberlere verilen linkler, sadece alıntılar geçerli çaylak entry'si olarak değerlendirilmez.
Çaylakların Yazarlığa Kabulü
ç) Seçim hakları saklı kalmak üzere, yazar onayları sözlük içerisinden kurulan bir kurul tarafından yapılacaktır.
Çaylak Hakları ve Denetim
d) Çaylaklar entry'lerini istedikleri gibi düzenleyip silebilirler.
e) Çaylak entry’leri Galatasaray Sözlük kurallarına ve belirlenen bazı kriterlere uymayan çaylakların hesapları kullanıcıya açıklama yapılmaksızın kapatılabilir.
KULLANICI GRUPLARI
Admin (Aslan)
a) Galatasaray Sözlük üzerindeki tüm isim haklarına sahip kurucu kişilerdir.
b) Galatasaray Sözlük adminleri gs ve hagi’dir.
c) Adminlerin, Galatasaray Sözlük’ün geleceği ile ilgili kararlı almak hakları kendilerinde saklıdır ve bu yönde karar alabilirler.
ç) Sözlük adminleri aynı zamanda sözlük moderatörüdür.
Moderatör
a) Sözlük işleyişini ve kurallarının uygulanmasını sağlayan, kurallara aykırı entry'leri silme ve başlık düzenleme/taşıma yetkisine sahip, sözlük formatı dahilinde sözlükle ilgili tüm standartları sağlamakla yükümlü, takdir yetkisini yazılı sözlük kurallarına göre kullanan kişilerdir.
Editör
a) Sözlük işleyişini ve kurallarının uygulanmasını sağlayan, kurallara aykırı entry'leri silme ve başlık düzenleme/taşıma yetkisine sahip, takdir yetkisini yazılı sözlük kurallarına göre kullanan kişilerdir.
b) Editör işlemleri sözlük moderatörlerinin denetimine tabidir.
Yazar
a) Sözlük bilgi hazinesini genişletmek için sözlükte yazılarını yayımlayan kimselerdir.
b) Bir kullanıcının yazar olabilmemesi için sözlüğe üye olduktan sonra okur ve çaylak aşamasını geçmesi gerekmektedir.
c) Yazarlar kendi entry’lerini silme ve düzenleme haklarına sahiptirler. Bir yazarın entry’si sadece sözlük kuralarına uygun olmadığı gerekçesiyle moderatörler tarafından silinebilir. Bunun dışında bir entry yazarı dışında hiç kimse tarafından düzenlenemez yahut silinemez.
ç) Yazarlık kazanıldığı gibi kaybedilebilirliği (pilot olma) ya da askıya alınabilirliği (ceza alma) olan bir haktır.
Muhbir
a) Sözlük kurallarına aykırı olarak gördükleri entry’leri ihbar etme ve durumu moderatörlere iletmeye yetkileri olan kimselerdir.
b) İhbarlar sözlük moderasyonunun onayına sunulur. İhbarlar ya doğru bulunup kabul edilir ve ilgili entry silinir, ya yanlış bulunur ve ilgili entry’e dokunulmaz, ya da ilgili entry yazarı tarafından düzenlenmiş ya da moderasyon tarafından o entry ile ilgili bir işlem yapılmışsa hükümsüz ihbar olarak işlenir. Tüm bu durumlarda entry’i ihbar eden yazara ihbarla ilgili otomatik bilgi mesajı gönderilir.
c) İhbar yetkisinin kötüye kullanılması durumunda bu yetkinin geri alınması hakkı saklıdır.
Moderasyon
a) Direkt olarak bir yetki ya da kullanıcı grubu olmayıp, yönetici ve yetkili sıfatıyla sözlük standart ve kurallarının uygulanmasını sağlayan topluluğa verilen genel isimdir.
b) Moderasyon ekibinde yer alacak kişilerin seçimi sözlük moderatörleri tarafından yapılır.
c) Moderasyon ekibinde yer alan kişiler gss.gs/hakkinda adresinde listelenir.
ENTRY’LERİN SİLİNME SEBEPLERİ
Sözlükle yer alan içerikler belirli sebeplerin oluşması durumda, sözlük moderasyonu tarafından, silinme sebebinden bertaraf edilmeleri ve tekrardan düzenlenmeleri için yazarının çöp kutusuna gönderilir. Bir entry’nin silinmesi o entry’nin tamamen yok olması anlamına gelmemektedir. Entry’ler silinme sebebinden arındırılmaları için yazarların çöp kutularına gönderilir. Bir entry’nin yazarın çöp kutusuna göndermeden direkt olarak silinmesi mümkün değildir. Entry’lerin hangi durumlarda silineceği aşağıda ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Aksi belirtilmediği takdirde herhangi bir silinme gerekçesi başlığı altında bulunan tüm bentlerdeki kurallar geriye yürür.

1. Tanım, Örnek, Alıntı ya da Bkz Değil
a) Başlıkla alakalı herhangi bir tanım, örnek, alıntı ya da bkz içermeyen entry’ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: graeme souness’ın kadıköy’e bayrak dikmesi
entry: helal olsun souness’a! (illegal)
entry: 5 nisan 1996 tarihinde gerçekleşmiştir. (legal)

b) Alıntılarda mutlaka alıntı olduğu belirtilmelidir.
c) Alıntılar türkçe olmak zorunda değildir.
ç) Alıntılar birebir olduğu için yazım ve imla kontrolüne tabi değildir.
d) Soru başlıklarındaki entry’ler soruyu tanımlar nitelikte olmalıdır. Soru tarzı başlıklara girilen cevap tarzı entry’ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: nasıl tur atlarız
entry: gazete manşetleri ve klişelerine bir örnektir. ülkemizi avrupada temsil eden bir spor takımının ilk maçta aldığı sonuçtan yola çıkarak, bir üst tura çıkabilmek için sağlaması gereken tüm kriterler listelenir. (legal)
entry: bugün real madrid’i gol yemeden iki farklı skorla elediğimiz takdirde tur atlarız. (illegal)

e) Doğum günü, bayram, düğün, hastalık, ölüm ve sair özel niteliği bulunan günlerde başlıklara girilen, herhangi bir tanım, örnek, alıntı ya da bkz. a bağlı olmaksızın sadece kutlama, temenni başsağlığı ve sair ifadeler içeren entry'ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: johan elmander
entry: doğum günü kutlu olsun. (illegal)
entry: bugün doğum günü. doğum günü kutlu olsun. (legal: ilk cümle tanım içerdiği için legal)

başlık: herhangi bir x özel kişisi
entry: vefat etmiş. mekanı cennet olsun. (legal: ilk cümle tanım içerdiği için legal)
entry: allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun. (illegal)
entry: sevenlerinin başı sağolsun. (illegal)
entry: 67 yaşında aramızdan ayrılmıştır. mekanı cennet olsun. sevenlerinin başı sağolsun. (legal: ilk cümle tanım içerdiği için legal)

f) Özünde soru cümlesi olan ve bu şekilde tanımlaştırılan entry’ler bu sebeple silinir. Aynı şekilde herhangi bir karşılaşmayla ilgili dolaylı ya da açık bir şekilde link aradığını belirten ve bu şekilde tanımlaştırılan entry’ler de bu kurala dahildir.
- örnek -
başlık: galatasaray dergisi
entry: nisan ayı sayısının ne zaman çıkacağını merak ettiğim dergi. (illegal)

entry: nasıl izlendiğini merak ettiğim karşılaşma. (illegal)
entry: ülker link eşliğinde izlemek istediğim karşılaşma. (illegal)

2 - Kendisinden Önce Bir Tanım Mevcut Değil
a) Herhangi bir başlığa girilen ilk entry mutlaka tanım veya başlıkla dolaysız olarak alakalı bkz. olmak zorundadır. Herhangi bir başlığa girilen ilk entry eğer tanım ya da başlıkla dolaysız olarak alakalı bkz. içermiyorsa ilgili entry bu sebeple silinir.
b) Herhangi bir başlığa girilen ve tanım veya bkz. içeren legal entry yazarı tarafından silinirse, kendisinden sonra girilen entry’ler bu sıfatla silinemez. Moderatörler silinen entry’leri başlıklarda görebildikleri için bu hususu göz önüne alırlar.
c) Herhangi bir başlığa girilen bir entry’nin bu sebeple silinmemesi için en az bir tanım veya başlıkla dolaysız olarak alakalı bkz. içermesi gerekir.
ç) Bu başlık altındaki bentlerde sayılı kurallar geriye yürümez.
- örnek -
başlık: 6 nisan 2014 galatasaray barcelona maçı
başlıktaki ilk entry: 6. dakikada dider drogba’nın golüyle öne geçtik. (illegal)
başlıktaki ilk entry: 2013-2014 sezonu şampiyonlar ligi çeyrek final ilk karşılaşması. ali sami yen arena’daki maç 21:45’te başladı. 6. dakikada dider drogba’nın golüyle öne geçtik. (legal)
ilk entry’den sonraki herhangi bir entry: 6. dakikada dider drogba’nın golüyle öne geçtik. (legal)

3 - Dediğim, Dedirten, Düşündüren vb.
a) Herhangi bir başlığa girilen ve tanım olmadığı halde dediğim, dedirten, düşündüren, demek istediğim gibi vb. kalıplarla tanım formatına sokulmaya çalışılan entry’ler bu sebeple silinir.
b) Yukarıda sayılan kalıp ve benzerlerinin bir entry’de bulunması o entry’nin mutlaka silineceği anlamına gelmez. İlgili entry bu şekilde kalıplarla kurulan tanım dışında uygun tanım içeriyorsa bu sebeple silinmez. Yani herhangi bir entry’nin bu sebeple silinmesi için sadece yukarıda sayılan kalıplar kurulmuş tanım içermesi gerekir.
- örnek -
başlık: engin baytar
entry: hep böyle oynasın canımızı yesin dedirten oyuncumuz. (illegal)
entry: x maçında harika bir gol attı. y’nin sağdan gelen ortasını çok güzel tamamladı ve galatasaray’ın maçı kazanmasını sağladı. bazen hep böyle oynasın canımızı yesin dedirtiyor. (legal: dedirtiyor kalıbı dışında tanım içerdiği için legal)

4 - Forum Tarzı Entry
a) Herhangi bir başlığa girilen ve bir tanım içermesine rağmen bu tanım sözlük formatı dışında forum üslubu ile girilirse, ilgili entry bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: 6 nisan 2014 galatasaray barcelona maçı
entry: ilk 20 dakikası itibariyle harika oynuyoruz beyler. şu an maç 0-0 ama merak etmesin kimse bu maçı alacağız. (illegal)
entry: ilk 20 dakikası itibariyle harika oynuyoruz. maç şu an 0-0. (legal)

5 - İçerik Başlıkla Uyumlu Değil
a) Herhangi bir başlığa girilen entry’de yer alan tanım, örnek, alıntı veya bkz’ın ilgili başlıkla, başlıktaki durumla alakalı olmadığı durumlarda entry bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: adnan sezgin’in galatasaray başkanı olması
entry: galatasaray’a başkan olamayacak insan. (illegal: tanımlanan başlıktaki durum değil başlıktaki kişi)

başlık: aykut erçetin ayarındaki kaleciyi kaybetmek
entry: 2007-2008 sezonunda kazandığımız şampiyonlukta son haftalardaki performansıyla önemli bir paya sahiptir. ama almanların bir zamanlar moda olan çizgi kalecisi merakı (aykut da bu kalecilere dahil) aykut'un kariyerini pek olumlu etkilememiştir. (illegal: tanımlanan başlıktaki durum değil başlıktaki kişi)

b) Herhangi bir başlığa girilen ve başlığı değil kendisinden önceki entry’leri tanımlayan ya da nitelendiren yazı, görsel ve sair materyalleri içeren entry'ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: cevad prekazi’nin monaco’ya attığı gol
entry: aşağıdaki linkten izlenebilecek goldür. (legal)
entry: (bkz: ibretlik bir paylaşım) (illegal: başlık değil önceki entry yorumlandığı için illegal)

6 - Entry Başlığın Sözlükteki Haliyle ilgili
a) Herhangi bir başlığa girilen entry, başlığın içeriğine ya da anlamına yönelik olmayıp başlığın kendisini tanımlayan entry’ler bu sebeple silinir.
b) Başlığı tanımlayan cümlenin yükleminin "başlık", "başlıktır" ve sair ifadeler olan entryler de bu kapsamda değerlendirir.
- örnek -
başlık: arda turan
entry: bugün hakkında çok fazla entry girilmiş başlık. (illegal)

başlık: kişinin sıfatından tuttuğu takımı anlamak
entry: galatasaray sözlük’te olmaması gereken başlıktır. (illegal)

başlık: sabri sarıoğlu’nun kendine çalım atması
entry: akşam akşam gülmeme neden olan başlık. (illegal)
entry: sözlüğün en güzel başlığıdır. (illegal)
entry: şu şekilde olması gereken başlıktır. (illegal)
entry: bu başlık harikadır. (illegal)

7 - Önceki Entry’lere Cevap Niteliğinde
a) Herhangi bir başlığa girilen ve bir tanım, örnek, alıntı ya da bkz. içermekten ziyade kendisinden önceki entry ya da entry’lere cevap niteliğinde olan entry’ler bu sebeple silinir.
b) Herhangi bir entry'nin bu sebeple silinebilmesi için önceki entry'ye ya da entrylere doğrudan cevap niteliğinde olması gerekir.
c) Tek başına okunduğunda kendi içinde bir anlam ifade eden entry’ler dolaylı olarak kendisinden önceki entry’i ya da entry’lere cevap niteliğinde olsa da bu sebeple silinmezler.
ç) Bu başlıkta bulunan bentlerde zikredilen kurallar geriye yürür.

8 - Başlıktaki Entry’lere Fiziksel Referans İçeriyor
a) Herhangi bir başlığa girilen bir entry’de, aynı başlıkta yer alan entry’ler "bir üsteki entry'de de ifade edildiği gibi", "yukarıdaki entry'lerde söylendiği gibi", "iki üste bir yazarın da belirttiği gibi" ve benzer sair ifadeler fiziksel olarak refere edildiğinde ilgili entry bu sebeple silinir.
b) Herhangi bir başlığa girilen ve aynı başlıkta kendisinden önceki entry'leri entry numarasıyla (#xxxx) refere eden entry'lerde sözkonusu referans entry metinden çıkarıldığı vakit entry bir anlam ifade etmiyor yahut entry'de bir anlam değişikliği ya da anlatım bozukluğu meydana geliyorsa ilgili entry bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: arda turan
entry: kendisiyle ilgli düşüncelerimi daha önce ifade etmiştim. (bkz: arda turan/#123) (illegal)
entry: kendisiyle ilgili şimdiye kadar yapılan en iyi yorum: (bkz: arda turan/#456) (illegal)
entry: kendisiyle ilgli düşüncelerimi daha önce ifade etmiştim. (bkz: arda turan/#123) fakat bugün bla bla bla...(legal: ayrıca bir tanım mevcut olduğu için)
9 - Alıntı/Örnek Olmadığı Halde Türkçe Değil
a) Galatasaray Sözlük’e kullanılan yazım dili Türkçe olduğu için, herhangi bir başlığa girilen ve Türkçe olmayan tanımlar bu sebeple silinir.
b) Alıntı ve örnekler Türkçe entry girme zorunluluğuna istisnalardır. Başlıkla alakalı olarak paylaşılan alıntı ve/veya örnekler yazıldığı dille sözlükte paylaşılabilirler.
c) Herhangi bir alıntı içermeksizin içerisinde kısmen Türkçe olmayan cümleler içeren entry’ler de bu sebeple silinir.

10 - İlgi Alnımızın Dışında
Galatasaray Sözlük ilgi alanında olmayan entry’ler bu sebeple silinir. Galatasaray Sözlük ilgi alanı, "Konu ve İçerik Kısıtlaması" ve "Galatasaray Sözlük İlgi Alanı" başlıklarında ayrıntılı şekilde işlenmiştir.

11 - Niteliksiz Entry
a) En fazla bir ya da birkaç cümlelik ve tamamen öznel yargı içeren entry’ler bu sebeple silinir. Öznel yargı içeren bir entry’nin bu sebeple silinmemesi için öznel yargının en az birkaç cümleyle desteklenmesi gerekmektedir.
- örnek -
başlık: lionel messi
entry: dünyanın en iyi futbolcusu. (illegal)
entry: dünyanın en iyi futbolcusu değil. (illegal)
entry: dünyanın en iyi futbolcusu olabilir. (illegal)
entry: birçok futbol otoritesi tarafından dünyanın faal en iyi futbolcusu olarak kabul edilen arjantili yetenek. (legal)

başlık: sabri sarıoğlu
entry: galatasaray’a hiçbir şey vermeyen ve sadece tribünlere oynadığı için sevilen futbolcu. (illegal)

b) Sadece öngörü ve tahmin (skor tahmini dahil) içeren entry’ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: 6 nisan 2013 galatasaray barcelona maçı
entry: rahat bir oyunla kazanacağımızı düşündüğüm karşılaşma. (illegal)
entry: 2-0 kazanacağımız karşılaşma. (illegal)
entry: 2012-2013 sezonu şampiyonlar ligi çeyrek final ilk karşılaşması. ali sami yen arena’daki maç 21:45’te başlayacak. rahat bir oyunla kazanacağımızı düşünüyorum. (legal: ilk cümle tanım içerdiği için legal)

başlık: erman kılıç
entry: galatasaray’da başarılı olacağına inandığım futbolcu. (illegal)

c) Sadece istek, temenni ve sair ifadeleri içeren entry’ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: 6 nisan 2014 galatasaray barcelona maçı
entry: rahat bir oyunla kazanacağımızı düşündüğüm karşılaşma. (illegal)

ç) Kura çekimi, kadro ve sair başlıklara girilen ve herhangi bir geçerli tanım, örnek, alıntı ya da bkz. içermeksizin sadece kura tahmini, kadro tahmini ve dizilişi ve sair ifadeleri ihtiva eden entry’ler bu sebeple silinir.

d) Başlıklarda yer alan maddeler zaten kendi içerisinde bir tanım belirteci olduğundan ayrıca entry başına ya da sonuna getirilen “tanım: “ kalıplı entry’ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: arda turan
entry: arkadaş sen nasıl bir insanmışsın? yüzüstü bıraktın gittin galatasaray’ı hala çıkıp galatasaray’la ilgili demeçler veriyorsun. bir huzur ver be.

tanım: eski galatasaraylı oyuncu. (illegal)

başlık: fc vaslui
entry: tanım: 2002 yılında kurulmuş sarı-yeşil renklere sahip rumen futbol kulübü. (illegal: baştaki “tanım: ” kalıbı yüzünden)

e) Herhangi bir başlığa girilen bir entry’den sonra o entry’e benzer kalıp şeklinde girilen entry’ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: fernando muslera
entry: kendisinin transfer dedikodusu çıktığında hasta laziolu arkadaşlarıma sormuştum "nedir usta bu kızanın olayı" diye? "çok kötü kaleci, boş kaleye oynasak daha iyi skor alacağımız bir sürü maç var" minvalinde bir yanıt almıştım. sonra lorik canayla takası gerçekleştiğinde kendisi bana teşekkür mesajı attı "lorik cana gibi bir savaşçıyı verdiniz tam lazioya göre bir adam yerine muslera'yı aldınız allah sabır versin kaarşim" şeklinde. (legal)
entry: transferini berlusconi adlı italyan kankitoma sorduğumda ''hacı sende rus numarası var mı ya'' diye cevap verdi. (illegal)
entry: transerini gürcistanlı arkadaşıma sorduğumda "o kim amk, tanımam etmem" dedi. (illegal)

12 - Kayıp Zamanlı Entry / Zaman Bakımından Niteliksiz Entry
a) Sadece girildiği zamanda ya da belirli bir zamanda anlam ifade eden, belli bir süre sonra zaman bakımından karmaşıklığa yol açan, anlamını yitiren entry’ler bu sebeple silinir. Özellikle maç günlerinde girilen entry'ler; ne, ne zaman, nerede, nasıl, neden ve kim sorularından birini veya birkaçını sorduruyorsa ve o entry'de sorunun cevabı alınamıyorsa entry kayıp zamanlı entry’dir ve zaman bakımından niteliksizdir.
- örnekler ve açıklamalar -
(bkz: #241489) - http://gss.gs/241489
(bkz: #358572) - http://gss.gs/358572
(bkz: #428154) - http://gss.gs/428154
(bkz: #807918) - http://gss.gs/807918
(bkz: #826746) - http://gss.gs/826746

13 - Niteliksiz Düzeltme (Edit) Notu
a) Herhangi bir entry’nin oylanma durumuna göre altına girilen menfi düzeltme notları bu sebeple silinir.
- örnekler ve açıklamalar -
(bkz: #618542) - http://gss.gs/618542

b) Herhangi bir entry’nin ihbar durumuna göre altına girilen düzeltme notları bu sebeple silinir.

14 - Anket Başlık/Entry
a) Öznel nitelikli ve altında her yazarın farklı veya aynı örnekler verebileceği başlıklar bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: galatasaray’da görmek istenen futbolcular
entry: (bkz: lionel messi) (illegal: başlık öznel nitelikli anket başlık olduğı için entry ile beraber silinir)

b) Anket başlık olarak gözükse de nesnel niteliği olan başlıklar bu sebeple silinmez.
- örnek -
başlık: galatasaray’da oynamış romen futbolcular
entry: (bkz: gheorghe hagi) (legal: içerik nesnel olacağı için başlık ve entry legal)

başlık: dünyanın en iyi kalecisi
entry: 1987'den beri her yıl Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) oylarıyla dünyanın en çok göze çarpan kalecisine verilen ödüldür. (legal)
entry: son 4 yıl için (bkz: Iker Casillas) (legal: içerik nesnel olduğu)
entry: (bkz: fernando muslera) (illegal: anket entry’si olduğu için illegal)

c) Kendi içerisinde nesnellik barındıran başlıklar bu sebeple silinmez.
- örnek -
başlık: ilk gidilen galatasaray maçı
entry: (bkz: 2 mart 1991 galatasaray trabzonspor maçı) (legal: entry yazarına göre kendi içerisinde nesnellik barındırdığı için legal)

ç) Nesnel nitelikli başlıklara girilen öznel nitelikli entry’ler bu sebeple silinir.

not: sözlük yazarlarının rumuzlarının hikayesi, sözlük yazarlarının twitter sayfaları vb. gibi yazarına göre kendi içerisinde nesnelik barındıran başlıklar bu sebeple silinmez.
- örnek -
başlık: overrated
entry: spor dünyasında hak ettiğinden fazla değer verilen/gören ve ingilizce “değeri abartılmış anlamına” gelen bir kalıp. (legal)
entry: (bkz: michael carrick) (illegal: nesnel nitelikli başlığa girilen özenel nitelikli bir entry olduğu için illegal)

başlık: michael carrick
entry: (bkz: overrated) (illegal: anket entry’si olduğu için illegal)
entry: (bkz: underrated) (illegal: anket entry’si olduğu için illegal)

15 - Yanlış, Hatalı Nesnel Bilgi
a) Herhangi bir başlık altına girilen yanlış veya hatalı nesnel bilgiler bu sebeple silinir.
b) Herkes tarafından ironi olduğu anlaşılması mümkün bilgilerde entry bu sebeple silinmez.

16 - Kaynak Belirtilmemiş
a) Her bir yazar, kendisine ait olmayan ve herhangi bir kaynaktan kopyalayarak sözlüğe taşıdığı içeriklerde kaynak belirtmek zorundadır.
b) Haber niteliği taşıyan (transfer, sakatlık, vb.) yayınlarda mutlaka -geçerli- bir kaynak belirtilmelidir.
c) Kamuoyu tarafından öğrenilmesi zor olmayan, kulüplerin resmi sitesi, yazılı, görsel ve işitsel basın yayın organlarının haber olarak geçtiği haberlerde kaynak belirtilmesi zorunlu değildir.

17 - Yazım ve İmla Hatası
a) Yazım kuralarına özen gösterilmemiş, belli bir haddin üzerine noktalama ve imla hataları içeren entry’ler bu sebeple silinir.
b) En fazla bir ya da birkaç cümle içeren ve sonunda noktalama işareti kullanılmamış entry’ler bu sebeple silinir.
c) Noktalama işaretleri içermeyen; içerdiği halde yanlış noktalama işaretleri kullanılan ya da noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmamış entry’ler bu sebeple silinir.
ç) Entry’nin uzunluğuna bağlı haddinden fazla şekilde noktalama hatası ve yazım yanlışı içeren entry’ler bu sebeple silinir.

18 - Belalı Entry
a) Türkiye Cumhuriyeti ilgili yasalarınca ceza ile müeyyidelendirilmiş hukuka aykırı fiiller ve suç unsuru teşkil eden yazı, görsel ve sair içerik içeren yayınlar (entry’ler) bu sebeple silinir.
b) Aynı şekilde hukuka aykırı fiiller ve suç unsuru teşkil eden başlıklar altına girilen yayınlar (entry’ler) da -içerik legal olsa bile- bu sebeple silinir.

19 - Nefret Söylemi
a) Bir kişi ya da zümreye, toplumdaki azınlıklara, farklı kimliklere; ait olduğu kimliği, inancı, politik görüşü, cinsiyeti ya da cinsel yönelimi gibi nedenlere saldıran; ırkçı nefret, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe dayalı türlü nefret biçimlerini yayan, savunan, haklı gösteren ya da buna teşvik eden her tür ifade biçimi Galatasaray Sözlük’te nefret söylemi olarak tanımlanmıştır. Bu tarz ifadeleri içeren yazılar Galatasaray Sözlük’te “nefret söylemi” sebebiyle silinir.

20 - Küfür İçeriyor
a) Bir kişi topluluğu ve zümreye, isim vermeden, dolaylı ya da üstü kapalı şekilde edilen küfürler bu sebeple silinir.
b) Bir kişi ve zümreye küfretmeksizin havaya edilen küfürler bu sebeple silinmez.
c) Belli bir haddin üzerine müstehcenlik ve küfür içeren entry’ler bu sebeple silinir. Bu had moderasyonun takdirindedir.
- örnek -
entry: ...asırlık camianın değerlerini hiçleştiren, 3-5 bin daha fazla forma satacağım diye galatasaray değerlerini piç eden, galatasaraylılık kavramının içini boşaltan endüstriyalizm doğasını sikeyim. (legal)
entry: ....bu fikirde olmayan tüm yazarların da doğasını sikeyim. (illegal)

21 - Sözlük Adabına Aykırı Entry
a) https://rerererarara.net/entry/2983562

22 - Daha Önce Yazılmış Zaten Bu
a) Herhangi bir başlığa girilen tanım, örnek, alıntı veya bkz, aynı başlıkta kendisinden önceki entry veya entry’lerde daha önce yazılmışsa ve tekrara düşülmüşse ilgili entry’i bu sebeple silinir.
b) Herhangi bir başlığa girilen tanım, örnek, alıntı veya bkz aynı başlıkta kendisinden önceki entry veya entry’lerde daha önce yazılmışsa fakat bunun yanında ekstradan yeni bir tanım, örnek, alıntı veya bkz içeriyorsa ilgilii entry bu sebeple silinmez.
c) Bir entry’nin “daha önce yazılmış zaten bu” sebebiyle silinebilmesi için kendisinden önceki entry veya entry’lerle birebir olarak aynı olması gerekmez. Anlam olarak aynı kapıya çıkan tanım, örnek, alıntı veya bkz’lar da bu sebeple silinebilir.

23 - Bu Konu Başka Bir Başlıkta İnceleniyor
a) Konu bütünlüğü, başlık kalabalığına engel olmak ve birbirleriyle benzer anlamlara sahip başlıkları bir arada toplamak için ilgili başlıklar moderasyon tarafından birleştirilirler. Fakat bu birleştirme işlemi sırasında taşınacak başlık altında yer alan entry’ler yeni başlık altında eksik anlam ifade edecekse o başlıkta bulunan entry’ler yazarı tarafından düzeltilmesi için bu sebeple silinir.

24 - Chat Dili Kullanılmış
a) Yazım kurallarına aykırı, chat dili ile yazılmış ve bu tarz kelimeleri birden fazla kez içeren entry’ler bu sebeple silinir.
b) Sürekli kullanımından dolayı kalıplaşmış kelimeler chat dili kapsamında değildir.
c) Entry içerisinde duygu belirten sembolleri (smiley, emotion) kullanmak yasak değildir. Fakat tekrara dayalı ve fazla karakter içeren smiley’leri içeren entry’ler bu sebeple silinir. Buna random gülme efekti de dahildir.
- örnek -
:) (legal)
:))) (illegal)
:!!111! (illegal)
haha (legal)
muhahahha (illegal)
dfadsfasdfasdf (illegal)

25 - Bkz Fasiliteleri Hatalı Kullanılmış
a) Sözlükte başlıklardaki karakter sayısı sınırlaması 60’tır. Bu sebeple içerisinde 60 karakterden fazla bir başlığa bkz verilen entry’ler bu sebeple silinir.
b) Entry içerisindeki bakınızlarda (bkz: bakınız) değil `gizli bakınız` kullanılması gerekiyor. Bu kurala uymayan entry'ler silinirler.
c) Entry'nin bir cümlesine ya da bir paragrafına vurgu yapmak -daha fazla dikkat çekmek- için buralarda kullanılan bkz ya da gbkz'lar bu sebeple silinirler.

26 - Refere Edilen Entry Silinmiş
a) Herhangi bir başlıkta yer alan entry’e entry numarısıyla refere edilen ve diğer başlıktaki ilgili entry silindiği zaman kendi başına bir anlam ifade etmeyen entry’ler bu sebeple silinir.
b) Herhangi bir başlıkta yer alan bir entry’i refere eden fakat o entry silinmiş olsa dahi kendi başına bir anlam ifade eden entry’ler bu sebeple silinmez.

27 - Mükerrer
a) Bir yazar aynı başlığa teknik sebeplerden dolayı aynı entry’i birden fazla kez girerse, girilen ilk entry dışındaki entry’ler bu sebeple silinir.
PİLOT OLMA SEBEPLERİ
Galatasaray ve Değerlerine Küfür ya da Hakaret
a) Galatasaray sporcusu veya yöneticisine doğrudan küfür ya da hakaret eden kişilerin hesapları kapatılır.
b) Galatasaray'a, önemli şahsiyetlerine, değerlerine doğrudan ya da dolaylı olarak küfreden kişilerin hesapları kapatılır.
Galatasaraylı Olmama Hali
c) Herhangi bir yolla Galatasaraylı olmadığı tespit edilen ya da Galatasaraylı olmadığını ikrar eden kişilerin hesapları kapatılır.
Karaborsa
ç) Sözlük üzerinden maç biletleri ve sair giriş kartları için karaborsa yapan ya da karaborsaya aracılık ettiği tespit edilen kişilerin hesaplar kapatılır. Herhangi bir maçla ilgili, elinde fazla bilet, kombine, davetiye bulunan kişiler, bu biletleri sözlük üzerinden sadece ve sadece gişe fiyatı + (varsa) hizmet bedeli miktarına satabilirler. Bu miktarın 1 kuruş üstü bile karaborsaya girmektedir. Galatasaray Sözlük asla ve asla karaborsaya ve karaborsacıya aracı olmaz. Maç başlıklarına ellerindeki fazla bileti satmak amacıyla yazı yazan kişiler, bileti gişe fiyatına satmaya razı olmuş demektir ve asla bunun üzerine bir miktar talep edemezler. Böyle bir talepte bulunan kişiler sözlükten uçurulur. Ayrıca, bileti almak isteyen kişi, gişe fiyatından yüksek bir miktara razı olmuş olsa bile bu sonuç değişmeyecektir.
Çoklu Hesap
d) Birden fazla sözlük hesabı olduğu tespit edilen kişilerin tüm hesapları kapatılır.
Sözlük'ü Reklam Amacıyla Kullanma
e) Entry veya özel mesaj aracılığıyla site, şirket, ürün ve sair şeylerin reklamlarını yapan kişilerin hesapları kapatılır.
Sözlük Formatına Hakim Olmamak
f) Sözlük formatına hakim olmayan, daha önce geçerli sebeplerle entry'leri silinmesine rağmen sözlük kurallarına aykırı entry girmeye devam eden yazarların hesapları kapatılır.
Galatasaray Sözlük Temel Amaç ve Hedefleriyle Bağdaşmama
g) Tek derdi kendi yazdıkları ve hakkında yazılanlar olan, nick altı yazarlığı yapan; hoşuna gitmeyen her yazıda nick altında cevap verme gereksinimi duyan; önceki entry'lere cevap vermeyi ilke edinmiş; fikir özgürlüğü kisvesi altına sığınıp her fırsatta galatasaray efsanelerine bel altı vuran; savunduklarını artık inandığı için değil takıntı haline getirdiği için "inatla" savunan; savunduklarını ıspatlamak için her galatasaray mağlubiyetinden sonra sözlüğü kişisel şovuna alet eden; savunduklarında düşüncelerinden öte kişiliğini ve üslubunu ön plana çıkaran; mağlubiyetlerden sonra tüm sinirini yazılarıyla sözlüğe kanalize eden; hakaret etmeyi eleştirmek sanan; egosunu galatasaraylılığının üstüne çıkarmış; sözlükte sürekli kaos ortamı yaratan; sözlüğün genel huzurunu bozan; basının yazdığı hiçbir şekilde doğruluğu ıspatlanmamış haberlerin ani şekilde gazına gelip sporcusuna, yöneticisine saldıran; galatasaray sporcuları, yöneticileri, sözlük yazarları ve diğer kişilere karşı hakaret edici, küçük düşürücü ve benzer sair ifadelerde bulunan; galatasaraylıya hiçbir şey vermeyen; galatasaraylılıktan birçok şey alamamış; galatasaray'dan ötürü sevmesini bilmeyen; bundan ötürü sevemeyen, saygı gösteremeyen; galatasaray'a, galatasaraylıya saygısı olmayan yazarların hesapları kapatılır.
App Store'dan indirin Google Play'den alın