• 1
  sermaye piyasası kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ile kurulmuştur. yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. ilgili olduğu bakanlık, başbakan tarafından görevlendirilen devlet bakanlığı'dır. merkezi ankara'da olan kurulun istanbul'da bir temsilciliği bulunmaktadır.

  kurul'un temel görevi;

  -sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını,
  -tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını
  sağlamaktır.

  gelelim bizimle olan ilgisine; 23 şubat 2010'da başvurduğumuz borsadaki şirketlerimizin birleşme başvurusundan sonra hisselerimizin manipüle edilmesini engelleyen kuruluştur.

  http://www.haberturk.com/...SPK-oyunu-bozdu.aspx
 • 6
  yanlış hatırlamıyorsam ilk sermaye artışı da reddedilmişti ve sonrasında revize edilip tekrar yolladığımızda onaylanmıştı. ikinci artırımda da benzer bir durum olabilir ama ilk artışa onay veren spk başkanına soruşturma açılıp görevden alınması sonrası (soruşturma ve görevden neden alındığı konusunda bilgim yok.) olmayabilir de.
 • 10
  http://www.spk.gov.tr/...p;submenuheader=null haftalık bültende görüleceği gibi yeni bazı kurallar almışlar,özet olarak; bu alınan kararlarla son yaptığımız bedelli sermaye arttırımı kabul edilmeyecek. koşulları sağlayarak başvurmuştuk fakat görünen o ki koşulları değiştirmişler. kurul karar organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı kararı; başlığı altında okunabilir belirtilen bültende.
  ayrıca eski yöneticilerimizden yani adnan polat yönetiminden bazı kişiler ceza almış ve hatta kulup de 369.834 tl idari para cezasına çarptırılmış dosya içerisinde ctrl+f ile arama yapıp galatasaray ve adnan polat keywordleriyle tarama yapılabilir.
  türkiye'den hızlı büyümemizi sindiremiyorlar artık bu gün gibi ortada.
  edit: ekleme, gizli bakınız yönlendirmesini kaldırma.
 • 11
  http://www.spk.gov.tr/...p;submenuheader=null

  i) kurul karar organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/144 sayılı kararı;
  1- galatasaray sportif sınai ve ticari yatırımlar a.ş.'nin -gs sportif a.ş.- futbolcu sözleşmelerine ilişkin fesih bedellerini uluslararası muhasebe standardı -ums- 38 paragraf 75 ve 78 hükümlerine aykırı olarak 30.11.2010, 28.02.2011, 31.05.2011 ve 31.08.2011 tarihli finansal tablolarda yeniden değerleme yöntemi ile değerlemesi suretiyle finansal tablolarının, kurulumuzun seri:xi, no:29 tebliği uyarınca şirketlerce uygulanması zorunlu olan ums/ufrs hükümlerine aykırı olarak hazırlanıp kamuya açıklanması ve finansal tablolara hatalı olarak yansıtılan değer artış fonunun aktif toplamının önemli bir kısmını oluşturması -%42, %44- nedeniyle;

  a. gs sportif a.ş. hakkında toplam 369.834 tl tutarında idari para cezası tesis edilmesine,

  b. yapılacak ilk genel kurul toplantısında, söz konusu finansal tabloların sermaye piyasası mevzuatına aykırı olarak düzenlenerek kamuya açıklanmasına ilişkin olarak, ilgili dönemlerde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınmasının ve söz konusu kararların alınması es nasında yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmamasının sağlanmasının gs sportif a.ş.'den istenmesine,

  3- 30.11.2010, 28.02.2011, 31.05.2011 ve 31.08.2011 hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından -varsa- zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri hususunun kurulumuz bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortakların bilgilendirilmesini teminen konunun şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının gs sportif a.ş.'den istenmesine,

  1- tablolarda yapılan hatalardan dolayı cezalar kesilmiştir. belirtilen standartları ve hükümleri bilmediğim için tam olarak açıklayamıyorum. ancak belirtilen dönemlerden; 30.11.2012, 28.02.2011 tarihleri adnan polat dönemini, 31.05.2011 ve 31.08.2011 tarihleri ise ünal aysal dönemini ilgilendirmekte.

  2- verilen cezanın o gün görev yapan yöneticiler tarafından ödenmesini genel kurulda oylamaya sunun diyor.**

  3- 30.11.2010, 28.02.2011, 31.05.2011 ve 31.08.2011 tarihli finansal tablolarda yapılan hatalar yüzünden bu dönemdeki yöneticilere dava açma hakkı tanınmış.
  bu durumda ünal aysal veya ekibine dava açılabilecek ancak davayı açan kişinin zararı olması durumunda dava açılabilecek. yani dava açabilirsiniz ancak zararınız varsa açabilirsiniz denmiş.

  ii) kurul karar organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/165 sayılı kararı;
  1- galatasaray sportif sınai ve ticari yatırımlar a.ş. -gs sportif a.ş.- tarafından, 2007-2010 dönemi içerisinde, kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliğlerinde yer alan düzenlemelere aykırı olarak, zamanında veya hiç açıklanmayan veya eksik olarak açıklanan ve listesi aşağıda verilen toplam dokuz farklı özel duruma ilişkin olarak, gs sportif a.ş. hakkında toplam 343.392 tl tutarında idari para cezası uygulanmasına,

  adnan polat dönemine ait bir ceza kesimi. eksik bilgi verme veya hiç bilgi vermeme durumundan dolayı ceza kesilmiş.

  2- söz konusu özel durumların mevzuata aykırı olarak, zamanında veya hiç açıklanmaması veya eksik açıklanması nedeniyle gs sportif a.ş. hakkında uygulanan 343.392 tl tutarındaki idari para cezasına ilişkin olarak, bahse konu aykırılıklarda sorumluluğu bulunan gs sportif a.ş. yöneticilerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda yapılacak ilk genel kurul toplantısında karar alınmasının ve söz konusu kararın alınması esnasında bu aykırılıklarda sorumluluğu bulunan yöneticiler ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmamasının sağlanmasının gs sportif a.ş.’den istenmesine

  burada da aynı şey söyleniyor. eğer hatalar kişilerinse büyük ihtimalle onlar ödeyecek.

  birde uyarı cezası almışız;

  i) kurul karar organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/144 sayılı kararı;
  2- 31.05.2010 ve 31.08.2010 tarihli finansal tablolarda, değerlemeye tabi tutulan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin 2 nolu muhasebe politikası dipnotunda hatalı olarak “futbolculara ödenen fesih bedelleri” ifadesine yer verilmiş olması ve 31.08.2010 tarihli finansal tablolara ilişkin 19 nolu dipnotun 31.08.2010 tarihli bilançodaki maddi olmayan duran varlıklar tutarı ile tutarsız olması nedeniyle gs sportif a.ş.'nin uyarılmasına,

  diğer cezalar ise direk olarak kişilere kesilmiş. yani adnan ve tayfasına. bu yüzden yazmıyorum bunları.

  okuduklarımdam çıkardığım anlamlar bunlar, ancak bir an önce anlayan kişiler tarafından varsa eksiklerim giderilsin veya yanlışlarım düzeltsin.

  edit: bir de sedat doğanın sürekli bahsettiği maç bileti ve loca gelirlerinin yüzde 10'u futbol a.ş.'de yüzde 90'ı kulüpte kalacak şekilde ayarlandı söylemi hakkında karar var -ayrıca bu karar yukarıda belirttiğim kişilere kesilmiş olan cezalar-:

  ii) kurul karar organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/165 sayılı kararı;
  3- gs sportif a.ş. ile birleģme öncesi müsabaka gelirlerinin -loca, vip koltuk ve kombine satış gelirleri- galatasaray spor kulübü -kulüp- ile gs spor ve futbol işletmeciliği ticaret a.ş. -gs futbol a.ş.- arasında %90 kulüp, %10 gs futbol a.ş. olarak paylaşılıyor olması, aynı oranların gs sportif a.ş. ile birleşme esnasında da kulüp %90, gs sportif a.ş. %10 olarak korunması ve bu bilgilerin birleşme oranının tespitine ilişkin raporlarda kullanılmasına karşılık, gs sportif a.ş.'nin gs futbol a.ş. ile birleşmesine ilişkin yönetim kurulu raporunda ve duyuru metninde paylaşım oranlarına yer verilmeksizin, “sportif a.ş. 2010-2011 mali yılından itibaren sahip olacağı transfer gelirleri, futbolcuların imaj hakları, uluslararası turnuvalardan elde edilen performans gelirlerinin % 70’lik kısmı, amatör futbol sponsorluk ve reklam gelirleri ile birleşme sonrası müsabaka ve iletişim gelirleri, gibi pek çok gelir kalemini de bünyesine katacak ve bu faaliyetlerin yönetiminde söz sahibi olacaktır” yönünde ifadelere yer verilmesinin, kurulumuzun yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliği'nin 10’uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle; gs sportif a.ş.’nin, gs futbol a.ş. ile birleşmesine ilişkin 28.07.2010 tarih ve 2010/164 sayılı yönetim kurulu kararında imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri; adnan polat, mehmet yiğit şardan, mahir haldun üstünel, murat yalçindağ, ali haşhaş, mümtaz tahincioğlu ve selim sayilgan hakkında, aykırılığın gerçekleştiği 2010 yılı için belirlenen azami idari para cezası tutarı esas alınarak, ayrı ayrı 114.464’er tl tutarında idari para cezası uygulanmasına,

  dün derin futbol programında sedat doğan bunu bildirdik demişti. kendisi haklı. bildirilmiş ancak resmen o dönem yöneticilerinin acemiliği yüzünden bu bildirim sadece raporlarda yapılmış. spk ayrıca yönetim kurulu raporunda ve duyuru metninde de bu bildirimleri istiyor. o dönem ki yönetim ise metni yazıyor ancak oranları yazmıyor. dediğim gibi resmen acemilik.

  ayrıca bu cezalardan dolayı doğan zarar varsa yatırımcılara tekrardan dava açma hakkı tanınmış. ancak belirtildiği gibi zarar varsa dava açılabilecek.
  ilgili karar;

  ii) kurul karar organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/165 sayılı kararı;
  4- gs sportif a.ş.’nin incelemeye konu özel durum açıklamalarının zamanında veya hiç yapılmaması ve ya eksik yapılması ya da birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunda müsabaka gelirlerinin paylaşımı konusunda yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmemesi nedenleriyle -varsa- zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan gs sportif a.ş. yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun kurulumuz bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta gs sportif a.ş. ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının gs sportif a.ş.'den istenmesine,
 • 12
  sermayeyi denetler. anlaşılan o ki rakiplerde korku zirveye erişti. topla tüfekle saldıracaklardı. sene başında bu belliydi. sportif açıdan rakiplerin de gösterdiği kötü performansla istedikleri noktaya çekemediler. sahada yenemeyince uydurma cezalar kesmeye başladılar. yetmedi yeni silahları da maddi mevzular. futbolcu bedelleri için yapılan tartışmalar "it ürür kervan yürür" minvalinde geçiştirilebilecekken borsa konusu çok daha çetrefilli. özellikle spk'nın verdiği cezalardan sonra bu yönde de hızla saldırıya uğrayacağız.

  çünkü birçoğumuzun normal olarak uzmanı olmadığı bu konuya hakim olması çok uzun zaman alır. bu da düşmanların işine geliyor. kuyuyu taşla dolduracaklar. daha dün ciddiye alıp insanlara doğruyu anlatmak için yönetici yolladığımız tv programında yorumcu vasfıyla karşısına oturan adam "ben hukuktan anlamam spor açısından konuş" diye böğürürken gördük. * *

  bu yüzden taraftara ufak bir tavsiyede bulunmak istiyorum: bu konulara fazla kafa yormaya, her şeyi anlamaya çalışmaya lüzum yok. borsa, hukuk gibi tıp gibi kendine has derinlemesine binlerce inceliği barındıran bir dal. özellikle türk borsası gibi sığ borsalarda büyük sermayeler istedikleri gibi at koştururlar. normal olarak ezilen çimlerin de çok hayıflanmaya hakları yok. bu işin doğası budur. bu yüzden uzak durmakta yarar vardır. ilerde teknik detaylardan cezalar gelebilir. isteseler bi bu kadar daha da ceza kesebilirler. kassalar diğer kulüplere de yüklü cezalar çıkartabilirler. buna emin olun. yönetimimiz profil olarak bu konulara hakim bir ekip, kendilerine güvenebiliriz diye düşünüyorum.
 • 13
  meslek olarak da hala devam ettiğim eğitim olarak da az çok fikir sahibiyim bu konularda, hatta geçen hocamla bu sermaye arttırımı olayını konuşmuştum. borsada da hisse alım satımı yapıyorum bi süredir. ama bu konularda ahkam kesecek kadar ne derin bilgim var ne uzmanlığım. ben bu olaylarla ilgili birkaç tespitimi paylaşmak istiyorum.

  sermaye arttırımından sonra büyük bi miktar kulübün kasasına girince, daha önce kimsenin pek irdelemediği ve gerek de duymadığı, çok da anlamadığı finansal konularda son zamanlarda anlayan anlamayan herkes eleştiri yapıyor kulübe. aynı şekilde olayı pek bilmeyen taraftarlarımız da savunmaya geçip, eleştirenleri düşman ilan ediyor. spk bizi durdurmaya çalışıyor, yükselmemizi istemeyenler var vs. şeyler düşünenler var. doğru, basında ve diğer takımlarda yükselmemizi istemeyenler, engellemek isteyenler var fakat herkesi de aynı kefeye koymamalı bence.

  kimse kusura bakmasın ama bu işlerden anlamayan insanların eleştirilerine karşı çıkıyoruz tamam da, yine anlamayan taraftarlarımızın olayı savunması tezat değil mi? benim takip edebildiğim kadarıyla kulübü eleştirenler, yaftalayanlar içinde bu konuda uzman bi yavuz semerci var. onu da yıllardır hem finans hem de siyasi konularda takip ederim beğendiğim de bi gazetecidir. adamın baştan beri söylediği şey bu kadar yüksek sermaye arttırımı etik olmasa da hukuka uygun. ancak adamın karşı çıktığı şeyler sermaye arttırım oranın çok yüksek olması ve bu sebeple hissedarların fazlasıyla mağdur olması. ayrıca stat gelirlerinin halka açık olan şirkete gitmesi gerekirken bunun kulüpte kalması ve bu gelir paylaşımından resmi olarak kamuoyunun bilgilendirilmemesi. yani kulübün giderlerine yatırımcı ortak, ancak stat gelirlerine değil ve bunun bilgilendirmesi eksik yapılmış. bence de bu yanlıştır ama diğer yönden şirketten hisse alan yatırımcının bu stat gelirlerini inceleyerek hisse alacağını düşünmüyorum. zaten bu işleri az çok bilen insan normal şartlarda gidip de sürekli dalgalanan, bilançoları berbat spor kulübü hisselerinden almaz. ama bu onların yanlışı bizi ne ilgilendirir, borsa da zarar etmek de var demek de yanlış. bizim pek şeyimizde olmayabilir ama spk'nın bi görevi de bu yatırımcıları korumak.

  ilk sermaye arttırımı kararı döneminde spk eski başkanı(vedat akgiray değil) da bunu çok eleştirmişti. yani bedelli sermaye arttırımı etik olmasa da yasal, fakat eksik bilgi ile yatırımcıyı yanıltmak suç. şimdi bakıyoruz spk'nın son cezaları da bir şeylerin doğru olmadığını gösteriyor. yazan açıklamada da stat gelir paylaşımının eksik açıklanmasından bahsediyor.

  --- alıntı ---

  gs sportif a.ş. ile birleşme öncesi müsabaka gelirlerinin (loca, vip koltuk ve kombine satış gelirleri) galatasaray spor
  kulübü (kulüp) ile gs spor ve futbol işletmeciliği ticaret a.ş. (gs futbol a.ş.) arasında %90 kulüp, %10 gs futbol a.ş.
  olarak paylaşılıyor olması, aynı oranların gs sportif a.ş. ile birleşme esnasında da kulüp %90, gs sportif a.ş. %10 olarak
  korunması ve bu bilgilerin birleşme oranının tespitine ilişkin raporlarda kullanılmasına karşılık, gs sportif a.ş.'nin gs futbol
  a.ş. ile birleşmesine ilişkin yönetim kurulu raporunda ve duyuru metninde paylaşım oranlarına yer verilmeksizin...

  kurulumuzun yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan birleşme
  işlemlerine ilişkin esaslar tebliği'nin 10’uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle...
  --- alıntı ---

  benim demek istediğim körü körüne, kulübü savunmaya geçip at gözlükleriyle bakmayalım etrafa. bu konudan yararlanmak isteyen çakallar çok ama işi bilen uzmanları da biraz dinlemeli bence. benim takımım yapmaz, benim başkanım bu işleri bilir diyenlerden olmayalım. öyle olanların hali ortada. tamam anlamayabiliriz ama en azından bilmediğimiz şeyi de savunmayalım. ya da tanıdık bilen birinden fikir alalım. galatasaray hepimizin hayatında özel bir yerlerde ama ne olursa olsun doğruyu savunalım her zaman.
 • 16
  hala elinde fazlaca galatasaray a.ş hissesi bulunan ve çok ciddi miktarda zararda olan biriyim. 12 şubat 2013 tarihinde spk tarafından galatasaray a.ş'ye verilen cezalara ve içeriklerine baktım; cezalar kesinlikle haklı. dernek gelirlerini şirkete usulsüz olarak aktarmıyor ve bundan bizler gibi yatırımcıların haberi bile yok. ilk aldığım hissenin maliyeti 409 tl idi ve şirket birleşmesi sonrası 1000 liralar hedefleniyordu. sonra malumunuz ünal aysal dönemi, hisse satışları, bedelli sermaye artırımı ve ikinci bedelli sermaye artırımı derken hisselerin 100 liralara gerilemesi, tanıdığım bir çok kişi iflas bayrağını çekti. elbette kazanmak ta var, kaybetmek te ama iyi bir galatasaraylı olarak şunu söyleyeyim küçük yatırımcıya ciddi bir zarar verdiler.
 • 17
  anlamakta zorlandığım bir şey var şikecilerin işlemleri neden bizimkiler kadar detaylı incelenmiyor. borsadaki teknik detaylardan bahsetmiyorum transfer açıklamalarını kastediyorum. örneğin özgür çekin sözleşmesinin fesh edildiği bir kaç hafta öncesinden spor kanallarında yer aldı yöneticilerin açıklamaları vardı ama uzun süre sonra kapa bildirim yaptılar. veya belhanda transferi için görüşmeler yaptıklarını kapa bildirmeden baya önce yöneticileri açıkladı ama ben ceza falan görmedim. çok yanlı bakıyor olabilirim belki ama bu konularda bizimkilerin hassasiyetini görünce şikecilerin bu rahatlığı ve karşılığında ceza olmaması şaşırtıcı. cezayı şikeye, küfüre, hakeme tükürmeye, kafa kesme hareketlerine ceza vermeyen fenerasyon verecek olsa anlayacam ama bunu anlayamıyorum...
 • 18
  sermaye piyasasi kurumu'nun karar organi. sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi için olusturulan ve gorev kapsamina sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, borsalar ile sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü diğer teşkilatlanmış piyasalar, piyasa işleticileri, türkiye sermaye piyasaları birliği, türkiye değerleme uzmanları birliği, merkezî takas kuruluşları, merkezî saklama kuruluşları, merkezî kayıt kuruluşu giren kurul. halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arz edilmeyen pay ihraçları ile ilgilenmez.

  bu kurulun teblig ve ilke kararlarina aykiri islemlere izin verilmez. bir zarar dogmussa o zararin tazmini yoluna gidilir ve ilgili ceza hukumlerinin uygulanmasi gerekiyorsa uygulanir. sportif alanin disinda islerdir bunlar. piyasalarin guvenligi acisindan bakilir. sermaye piyasasi kurulu, takimlarin adina gore karar vermez. takim ne amina koyayim, franklin templeton investment funds gibi dev uluslararasi holdingleri denetliyor bu adamlar?

  fener'in bilmem nesine neden ceza vermiyorlar demenin de bir alemi yok. spk uzmanlari zaten ellerinde yeterli delil olsa o cezayi verirler. kamuyu aydinlatma yukumlulukleri vs gibi imkb'nin de yetki alanina giren konularda, bir ceza verilebilmesi, spor hukukundan farkli olarak kesin kanita dayanmalidir. bu transfer soylentilerini vs. kesin olarak kanitlamaksa cok zordur.

  arkadaslar, kisaca soylemek istedigim seyi cok uzun soyledim belki ama spk'yi elestirirken, spor gazetecilerinin cahil otesi yorumlarindan uzak durmak en iyisidir. spk yasal olmayan hicbir seye izin vermez. yasal ama etik degil vs elestirilerine gelirsek, kimse borsadan hisse senedi almak zorunda degil zaten. bir manipulasyon varsa, o yasal olmaz. o zaman sorusturulur, cezasi verilir. ama yasal olduktan sonra borsa falan riskli islerdir. girmeyin amk o zaman derler adama.
 • 19
  düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur, idari ve mali özerkliği vardır vs. vs.

  gelelim fasulyenin faydalarına; galatasaray'ın birinci bedelli sermaye arttırımından herkesin anlayacağı şekilde bahsedeyim biraz, öncelikle galatasaray bu sermaye arttırımını yapmak zorundaydı, kanuni gereklilikti çünkü arttırmaması şirketin teknik iflası anlamına gelecekti. spk'ya yaptığı başvuruyu şu ise şekilde örnekleyebilirim; benim klübümün atıyorum 10 senede 100 milyon dolarlık gelir getirecek bir loca ürünüm - imkanım var, ben bunu bir bankaya teminat olarak gösterip bir teminat mektubu alıyorum ve bunu şirketimin (klüpten alıp şirkete devrediyor) varlıkları içine ekleyip sermayemi arttırmak istiyorum bunun karşılığında benim borsadaki hisse fiyatım 1 tl'den 5 tl'ye çıkıyor. kanuni zorunluluk olarak ortaklarımında (hissedarlar) bu sermaye arttırımına katılması gerekeceğinden, 1 tl'lik hissesi olan kişi yada kurum ya bana 4 tl. ödemek zorunda kalacak ya da isterse bana hissenin şu anki fiyati olan 1 tl'den satabilecek. ben galatasaray sportif aş. olarak, arttırıma katılmak istemeyip hissesini satmak isteyen herkesten bedeli karşılığında almaya hazırım. bunu onaylıyor musun? galatasaray'ın spk'dan gerekli onayı almasıyla hem şirketin sermayesini arttırmış oldu, hem de şirketini teknik iflastan kurtarmış oldu.

  sonrasında galatasaray, şirketini gaha güçlü bir sermaye yapısına kavuşturmak ve yeni yatırımlar için kaynak bulmak amacıyla ikinci bir sermaye arttırım talebinde bulundu. ancak spk'da bu sefer hem başkan değişmişti (başkanın değişim sürecini hepiniz medyadan takip etmişsinizdir) hem de prensipler. spk dedi ki; tamam, talebini alıyorum ancak bu sefer sermaye arttırırken senin ortaya koyacağın değer nakit olmalı, yani gelir getirecek bir kalemini teminat olarak göstermek yerine direk o geliri nakit olarak sermayene ekleyeceksin, o şekilde kabul ederim ve onay veririm.

  şimdi galatasaray bu sözkonusu nakit değeri bulmaya çalışıyor ki sanırım yönetim, banka kredisi ile bu bedeli bulup ikinci sermaye arttırımını da başaracak ve bu galatasaray'a yine büyük oranda bir kaynak imkanı sağlayacaktır. gerisi ise büyüklerin söylediği gibi lâf-ı güzaftır. spk'nın onay verdiği hiç bir operasyonda kanuna aykırılık bulamazsınız. şöyle düşünün; siz arsanıza ev yapmak için belediyeye başvurup ruhsat alıyorsunuz sonra komşunuz mahalleliye "bu evin ruhsatı yok, kaçak" diyor, mevzu bundan ibaret. manüplasyon iddiasında bulunanlar; gerçekten ortada bir manüplatif bir eylem olsa iddiada bulunmak yerine çoktan harekete geçmiş olurlardı.

  aysal yönetimi'nin bu finansman sağlama yolu diğer klüplere de örnek olmuş olacak ki beşiktaş'ın da aynı şekilde nakit bir kaynak bulup yakın zamanda sermaye arttırımına gitmek hazırlığında olduğu konusunda sık sık haberler çıkmakta. bu nakiti yaratamayacak olan klüplerin ise (bankadan kredi alamayan, tüm gelirleri temlikli vs.) sermaye arttırımı imkanı olamayacağından tahvil çıkarma talepleri olabilir yine spk'dan.
 • 23
  hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açılması gereken kurul. galatasaray'ın bedelli sermaye artırımını reddedip aynı yöntemle artırım yapacak olan beşiktaş'ın talebini kabul etmiştir. ayrıca aşağıdaki haberi okuyun ve oynanan tiyatroyu görün:

  --- alıntı ---
  sermaye artışı öncesinde spk, beşiktaş’a geleceğe yönelik planlarını sordu. spk’ya gönderilen yazıda, 2020 olimpiyatları’nın istanbul’da yapılacağı öngörülerek, “3.1 milyar liralık yatırımdan inönü de pay alacak. ragbi müsabakaları burada yapılacak” denildi.
  sermaye piyasası kurulu'ndan (spk) yüzde 500 bedelli sermaye artışı yönünde izni koparan beşiktaş’ın gelir planı nasreddin hoca'nın 'dikenli tel örüp, buradan geçen koyunların pamuklarını toplayarak borcunu ödediğini' anlatan fıkrayı anımsattı. sermaye artırımı öncesinde 12 aralık 2012’de spk, beşiktaş'a geleceğe yönelik gelir ve harcama durumu ile ilgili 6 soru sordu. kartal’ın 25 aralık’ta spk'ya gönderdiği yanıt gecikmeli de olsa dün kap’ta yer aldı. yanıtlarda, kartal'ın umudunu 2020 olimpiyatları'na bağladığı görüldü. istanbul'un olimpiyatları alacağı varsayımı ile hareket eden şirket, inönü stadı'nın yapımının finansmanı ile ilgili sorulan soruya, spor bakanı suat kılıç'ın açıklamalarını örnek göstererek yanıt verdi.

  kartal’in umudu 9 gençte
  buna göre, inönü, istanbul 2020 olimpiyat oyunları adaylığı çerçevesinde ragbi müsabakaları için kullanılacak. dolayısıyla da 3.1 milyar dolarlık olimpiyat yatırım bütçesinden stat için pay alınabilecek. geçmişte transfere harcanan paralarla ilişkin sorusuna ise beşiktaş, yeni dönemde yüksek bedelli transferlerin yapılmayacağı yanıtını verdi. gençlere olan inancın anlatıldığı açıklamada, takımın (25 aralık'ta) 2. sırada yer aldığı belirtilerek, takım bünyesinde altyapıdan yetişen 9 futbolcu yer aldığı anımsatıldı. yanıtta, alman borussia dortmund örneği de verilerek, altyapıdan çıkacak futbolcularla başarı ve gelir elde edileceği bildirildi.

  spk’ya parayi çarçur etmeyeceğimizi anlattik
  spk'nın sorduğu bazı soruları yanıtladıklarını kaydeden beşiktaş mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi berk hacıgüzeller, “spk'nın özellikle geçmiş dönemde yapılan harcamalara ilişkin soruları vardı. biz spk'ya gelecek dönemde, geçmişteki gibi astronomik harcamalar yapmayacağımızı anlattık” dedi.
  --- alıntı ---

  http://ekonomi.haberturk.com/...ca-fikrasi-gibi-plan
 • 24
  http://ekonomi.haberturk.com/...ca-fikrasi-gibi-plan

  beşiktaş'a haberdeki gibi bir kaynakla sermaye arttırmı için izin vermişse spk'nın da ne mal olduğu ortaya çıkmıştır. organize şekilde galatasaray aleyhine yapılan faks ve mail kampanyaları işe yaramış demektir. biraz bekleyip iş doğruysa hem kulüp olarak gerekli hukuksal yollara başvurulmalı hem de taraftar olarak gerekli organizasyonu biz yapmalıyız.