• 1
  sermaye piyasası kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ile kurulmuştur. yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. ilgili olduğu bakanlık, başbakan tarafından görevlendirilen devlet bakanlığı'dır. merkezi ankara'da olan kurulun istanbul'da bir temsilciliği bulunmaktadır.

  kurul'un temel görevi;

  -sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını,
  -tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını
  sağlamaktır.

  gelelim bizimle olan ilgisine; 23 şubat 2010'da başvurduğumuz borsadaki şirketlerimizin birleşme başvurusundan sonra hisselerimizin manipüle edilmesini engelleyen kuruluştur.

  http://www.haberturk.com/...SPK-oyunu-bozdu.aspx