• 3. nesil
  • pilot (kendi kendine)
  • 4493
  • yaklaşık 5 yıl önce
Altyapı çalışmaları sebebiyle birtakım hatalarla karşılaşılması muhtemel. En kısa sürede hatalar giderilecektir!