• 1
  yeni bir entry silinme sebebi.

  açıklaması şöyledir;

  sözlük adabı: kaynağını galatasaray sözlük temel amaç ve hedeflerinden alan kuraldır.
  "galatasaray sözlük'ün temel amacı bir galatasaray bilgi kaynağı olmaktır. yazarları, ismini aldığı galatasaray'a, ilkelerine, ahlakına ve kültürüne yakışır bir biçimde tamamen kendi hür iradeleriyle bu bilgi kaynağına katkıda bulunurlar. galatasaray sözlük, yazarları vesilesiyle galatasaray'a ve galatasaraylı'ya artı değer katmayı hedefler. bu amaca uygun davranmak; galatasaraylı olmanın gerektirdiği şeref, onur ve haysiyete layık bir biçimde galatasaray sözlük'ü kullanmak her yazarın görevi ve ödevidir."

  bu görev ve ödev doğrultusunda aşağıdaki aykırılıklar entry silme sebebi kabul edilmiştir.

  1) ad hominem yasağı: fikrin teati edilmesi değil de fikri üretenin sindirilmesi üzerine geliştirilmiş metottur. fikir paylaşımını arttırmak amacıyla kurulmuş sözlüğümüzde doğrudan veya dolaylı olarak fikir üretenin varlığına saldırı niteliğindeki bu tarz entryler sözlük temel hedef ve amaçlarıyla da bağdaşmaması sebebiyle silinecektir.

  2) saygısız üslup: rakiplere, basın yayın organlarına, sosyal medyaya veya camiamızdaki özel ya da tüzel kişilere küfür, hakaret veya hukuka aykırılık içermese de galatasaray örf ve adetlerine aykırı ifadeler barındıran entryler bu sebeple silinecektir.

  3) tahkir kastı: bir entrynin amacı muhattabını tahkirse küfür, hakaret veya hukuka aykırılık içermese dahi o entry bu sebeple silinecektir.

  bir entrynin sözlük adabına aykırılıktan silinmesi ihlalin ağırlığına bağlı olarak moderasyonun takdirindedir. bu kural geçmişe yürümez. 27.09.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
 • 3
  uygulanmasına yetecek ifadelerin varlığını takdir sözlük yönetimindedir. nitekim sözlük yönetiminin bir çok kuralın uygulanmasında takdir yetkisi vardır. işin normali de budur. garip olan yönetim yetkisinin takdir yetkisini içermemesini beklemektir.

  mesela suç olmayan küfürlü bir ifadenin sözlükte yer alıp alamayacağına sözlük yönetimi karar veriyor. hatta bir ifadenin suç unsuru içerip içermediğine, içermese bile yazarı veya sözlüğü davalarla muhattap edip etmeyeceği ihtimaline de sözlük yönetimi karar veriyor, risk değerlendirmesini yapıyor, buna gore insiyatif kullanıyor. ya da formata hakim olsa da sözlük temel hedef ve amaçlarına aykırı üslup sahibi bir takım yazarların hesaplarının kapanmasını da bu güne kadar sözlük yönetimi takdir etti.

  bir adım daha gidelim, buraya üye olurken okuyup kabul ettiğiniz ve uymayı vaadettiğiniz kurallar, onların koyulmasını ve devamını da sözlük yönetimi takdir ediyor.

  bu arada yazarların şunu kabul etmesi gerekiyor. malesef yasama, yürütme, yargı gibi erkleri ayırabilecek bir sisteme sahip değiliz. erklerin hepsi sözlük yönetiminin yetkisi altında toplanmış. yine de keyfiyetten uzak, tutarlı ve demokratik olduğumuzu düşünüyorum. nitekim kullanım koşullarımız oldukça objektif. gerektiğinde bir moderatöre ceza verebilecek kadar da uygulanmasına dikkat ediliyor.

  onun dışında kural yapma tekniğini irdelersek sağlıklı bir kurallar bütünü oluşturulurken bir normlar hiyerarşisi gözetilir. mesela hukuk sisteminde normlar hiyerarşisinin en tepesinde uluslararası sözleşmeler, modern hukukun yazılı olsun-olmasin temel kuralları ve tabi ki anayasa yer alır. bir özgürlüğün ihlalinin nasıl ve hangi esaslar doğrultusunda yapılacağı bu normlar sayesinde tespit edilir. sonra da alt normlara inildikçe konu detaylanır. kanun koyucunun bir amacı vardır ve yasalar, yönetmelikler sayesinde bu amaca ulaşılmaya çalışılır.

  ya da bir sözleşme hazirlanırken konusu ve amacı mutlaka belirtilir. bir maddenin iki farklı yorumu varsa bu konu ve amaca uygun olan tercih edilir yani sözleşmenin yorumu için bir kriter oluşturulur.

  galatasaray örf ve adetleri gibi kimi bazı idealist kavramlar da bizim sözlüğün ana normu ve temel amacı. sözlük formatı ve sosyal medya dinamikleri ile temel normlarımız arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. işte bu ideallerden yola çıkarak da sözlük adabı uygulamamızı toparlayıp yazılı hale getirdik. bu kural henüz yeni. uygulaması esnasında değişiklikler yapabiliriz. ya da aynı mahkeme içtihatları gibi yerleşik bir takım kararlarla kuralın yorum tarzını somutlaştırabiliriz. keşke işi kimi kurallar gibi tamamen şekli hale getirebilsek. bu en çok moderatörleri rahatlatır. ancak keyfi hareket etmiyoruz. takdir yetkisi kullanımı gerçekten çaba gerektiriyor. entry entry konuşup bir standart oluşturmaya gayret ediyoruz. bunun için vakit harcıyoruz. amacımız galatasaray taraftarına layık bir bilgi kaynağı ortaya koymak ve devamlılığını sağlamak. sanıyorum ki bunu da başarıyoruz. muhtemelen sosyal medyada hele spor gibi adrenalini son derece yüksek bir temayı işlememize rağmen bizim kadar kaliteli içerik üreten bir başka platform yok.

  hiç bir zaman bu temel normları %100 sağlayamayabiliriz. zaten hiç bir devlet veya kurum da ulaşamıyor. zaten bu temel normlar esasen ideallerdir. ama ulaşmak için çabalıyoruz ve bu çaba bizi iyi yapıyor.

  galatasaray örf ve adetlerini bilmeye mi ihtiyacınız var? bol bol okuyup araştırın. böyle dinamik, kendini yenileyen ve teorik bir kavramı sözlük yönetimi öğretemez, bu işi de üzerine alamaz. bence tüm galatasaraylılar 3 aşağı 5 yukarı konuya hakimdir. mesela bir uygulamamız galatasaray örf ve adetlerine uymuyor mu? bunu tartışabiliriz. ancak unutmayın burası sosyal medya ve bir sözlük. galatasaray divanı, genel kurul, kütüphane, kraliyet ailesi veya stadyum değil. yani bir tarafta dinamiklerimiz, diğer tarafta da ideallerimizin oluşturduğu denge var. yani bizden işin niteliğine aykırı garip garip argümanları dikkate almamızı ya da anormal memnuniyetsizlikleri gidermemizi yada önyargılarınıza önem vermemizi beklemeyin.