• 1
  sözlük anayasası bilhassa sözlük içinde, bilhassa da sözlük dışında, türkiye cumhuriyeti yasaları dahilinde ilke ve hakları koruyan, sözlük kurallarının işleyişini sağlayan ve her yazarın ezbere bilmesi gereken kurallar bütünüdür.

  i. sözlüğün şekli

  madde 1. - rerererarara.net bir galatasaray sözlüğüdür.

  ii. sözlüğün nitelikleri

  madde 2. - a) galatasaray sözlük, yazarların huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, metin oktay felsefesine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, fanatik ve sosyal bir sözlük sitesindir.
  b) galatasaray sözlük bir fun club , message board , arkadaşlık ya da sadece taraftar sitesi değildir hele hele forum hiç değildir.

  iii. sözlüğün dili, rengi, forması, marşı ve başkenti

  madde 3. - a) galatasaray sözlüğün dili türkçedir.
  b) renkleri, turuncudan iz taşıyan tok bir sarı ve vişneye çalan koyuca tatlı bir kırmızı'dır.
  c) forması, kutsal parçalı forma'dır.
  d) marşı "galatasaray marşı"dır.
  e) başkenti ali sami yen'dir.

  iv. değiştirilemeyecek hükümler

  madde 4. - sözlük anayasasının 1.,2., ve 3. maddeleri değiştirilemez, değiştirilmesi bile teklif edilemez! *

  v. sözlüğün amacı

  madde 5. - sözlüğün temel amacı, galatasaray taraftarlarını bir araya toplamak, onları kaynaştırmak, öğrenmek- öğretmek, eğlenmek-eğlendirmek, galatasaray gündemini yakından takip etmek, zaman zaman maziye dönüp hüzünlenmek, gelecek üzerine kafa yormak, galatasaray haklarını savunmak ve -çoğunlukla- galatasaray tematiği üzerine düşünmek, yaşamak ve bir arada olmaktır.

  vi. egemenlik ve yetkiler

  madde 6. - egemenlik kayıtsız şartsız birinci nesil aslan'ların ve moderatör'lerindir. haliyle egemenlik dolaylı da olsa yazarlarındır.

  madde 7. - yasama yetkisi birinci nesil aslan(admin)'lara aittir.

  madde 8. - yürütme yetkisi ve görevi, moderatörler tarafından sözlük anayasasına uygun olarak kullanılır.

  madde 9. - ihbar yetkisi, sözlük yönetimi adına muhbirler tarafından kullanılır.

  vii. sözlük içinde eşitlik

  madde 10. - a) herkes(aslan, moderatör, muhbir, yazar), ırk, cinsiyet, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin sözlük içinde eşittir.
  b) sözlükte renk yönünden ayrım vardır. sözlük sadece sarı-kırmızı'ya gönül verenlerin barınabileceği bir oluşumdur.
  c) sözlük içinde nesil ve rütbe yönünden ayrıma takılılmamalıdır. (bu maddeyi tam açmadık ki biraz gizemli olsun, gerek görüldüğü takdirde üzerinde kafa yorulsun)

  viii. sözlük rütbelerinin tanımı ve açıklamaları

  madde 11. - a) aslan'lar, sözlük içinde en yüksek yetkilere sahiplerdir.(yazar onaylama, yazar uçurma, mod ve muhbir yetkileri verme vs.) buna rağmen aslanlar keyfilik gözeterek sözlük kurallarının dışına çıkamazlar, hiçbir yazara haksız ayrıcalık tanıyamazlar. ama tüm bunlara rağmen işlerine geldiği takdirde sözlük anayasasını rahatlıkla değiştirebilirler.
  b) sadece aslanlar yazar ve diğer kayıtlı tüm kişilerin kişisel bilgilerini (e-mail, ikamet yeri, doğum tarihi, cinsiyet) görebilirler. lakin bunları kesinlikle bir başka kullanıcıyla ya da reklam şirketleriyle paylaşamazlar! (ayrıntılı bakınız: madde 19)
  c) yazar ve diğer kayıtlı tüm kişilerin şifreleri, özel bir sistemle veritabanı içerisinde dahi gizli tutulmaktadır. bu sebeple aslan'lar kişilerin şifrelerini göremezler. kullanıcının şifresini unutması durumunda, kullanıcı girişi kısmında bulunan şifre hatırlama servisi kullanılmalıdır. aslan'lara bir şekilde (mail, msn, icq, birebir) ulaşıp, "aga ben şu şu şu nickli yazarım şifremi unuttum bi bakıver sistemden de söyle bea" gibi söylemlerle gelmek yersizdir. bu durumda aslanların en yapabileceği, kişinin kişisel bilgileri teyit ettirilerek kişiye sistem aracılığıyla yeni şifresini maille yollamaktır. bu durumda dahi aslan'lar şifreleri göremezler (neyse bu konuyu çok uzattık)
  d) sözlük aslan'ların babasının malı değildir, bizzat; kendilerine aittir.
  e) elhasıl; aslan aslandır.

  madde 12. a) moderatörler, aslanlardan aldıkları yetkilerle, sözlüğün işleyişini, kuralların uygulanmasını ve yasaların bağlayıcılığını sağlayan, kurallara aykırı entry ya da başlıkları bulup düzenleyen ya da silen, sözlük formatı dahilinde sözlükle ilgili tüm standartları sağlamaya yükümlü, takdir yetkisini kişisel zevk ve beğenilerine göre değil de, anayasayla korunan sözlük kanunlarına göre kullanan, en azından kullanmaya yükümlü yazarlardır.
  b) moderatörler, sildikleri entrylerin sebebini -mutlaka- bildirerek yazarın çöp kutusuna gönderirler.
  c) moderatörler, imla hatası ve dil bilgisi kuralları barındıran entryleri düzenlemekle yükümlü değillerdir. görevleri bu tarz entryleri yazarın çöp kutusuna göndermektir. lakin, ufak tefek imla hataları içeren entryleri, enrtynin silinmesi, düzenlenmesi ve tekrardan onaylanıp yayınlaması sürecinde yaşanacak zaman ve enerji kaybını önlemek için silmeden düzenleyebilirler. bu tamamen moderatörün keyfiyetine bağlıdır.

  madde 13. a) muhbirler, zamanını entry okuyarak geçiren, sözlük formatını yalayıp yutmuş, dilini seven ve koruyan, ve sahip olduğu bu erdemlerden dolayı hatalı entryleri silip moderatör onayına sunma yetkisine sahip yazarlardır.
  b) muhbirlerin sildiği entryler yazarın çöp kutusuna gitmeden önce moderatör onayından geçer. entryler moderasyon tarafından ya hatalı bulunarak onaylanır ve yazarın cop kutusuna gönderilmek üzere silinir, ya da yanlış ihbar olarak değerlendirilir ve tekrardan canlandırılır.

  madde 14. a) yazarlar, sözlük bilgi hazinesini genişletmek, bildiklerini, gördüklerini, duyduklarını, yaşadıklarını ve benzeri hislerini aktarmak, hem öğrenmek hem de öğretmek, o arada da eğlenmek, asıl olarak ise galatasaray'ı daha da yaşamak üzere sözlüğü kullanan kişilerdir.
  b) yazarlar, yazar payesinin hakkını vermek için, sözlük formatı içinde, sözlük kurallarına uyan, türkçesini seven ve koruyan insanlardır.
  c) kullanıcı yazar sıfatını kazanabilmesi için sözlüğe üye olduktan sonra çaylak aşamasını geçmesi gerekmektedir. bu tamamen yazarın kişisel becerisine kalmıştır.
  d) yazarların girdiği entryler sadece kendilerini bağlar. galatasaray sözlük bu entryler üzerinden hiçbir hak iddia edemez ya da sorumluluklarını almaz.
  e) yazarlar kendi entrylerini silme ve düzenleme haklarına sahiptirler.
  f) yazarların tüm kişiler bilgiler saklıdır ve hiçbir yerde yayınlanamaz. istek dahilinde dahi 3. kişilerle paylaşılmaz. kişisel bilgiler sadece istatistikler veriler için kullanılmaktadır. istisnai olarak, türkiye cumhuriyeti yasaları dahilinde yetkili kişilerin --başvurusu-- durumunda kişisel bilgiler paylaşılır.

  madde 15. a) çaylaklar, yazar olma isteğiyle sözlüğe kaydını yaptıran ve en az 10 deneme entrysi girerek bu entrylerin aslan onayından geçmesini ümit eden hevesli kimselerdir.
  b) çaylakların girdiği entryleri sadece yöneticiler görebilir. çaylaklar deneme entrylerini düzenleyip, silebilirler.
  c) çaylaklar başlık açamaz, ukde veremez ya da ukde dolduramazlar. aynı zamanda oy kullanamazlar ve sözlük uygulamalarından faydalanamazlar.
  d) çaylakların yazarlık başvurusu değerlendire alınması için en az 10 entry girmeleri gerekmektedir. çaylak 10. entryi girdikten sonra onaylanmak üzere aslanların listesine gönderilir. çaylaklar sadece ilk 10 entrysi üzerinden değerlendirmeye alınırlar.
  e) çaylaklar gerekli incelemeden sonra yazarlığa layık görülürse onaylanıp yazar yapılırlar ya da tamamen uçurulurlar.

  ix. başlık ve entry

  madde 16. - a) sözlük içerisinde özel isimleri, günleri, durumları, düşünceleri ya da olasılıkları barındıran ve bir tema altında toplayan kelime veya kelime topluluklarına başlık denir.
  b) başlık belli bir kurallar bütünü dahilinde açılabilir. başlık açımına dair ilgili tüm kural ve şekiller bir alt kanun olarak baslık kanunu'nda incelenmektedir. (bkz: başlık acarken dikkat edilmesi gereken hususlar)

  madde 17. - a) başlık altına her bir yazarın diğerinden bağımsız yazdığı cümlelere entry denir.
  b) yazarlar, sözlük formatı içinde, imla kurallarına uygun, ahlaki ilke ve değerlere saygılı, insan onuruna yakışır şekilden hareketle, türkiye cumhuriyeti ilgili kanunları sınırları dahilinde ve ahde vefa gözeterek entry girebilirler.
  c) entry belli kurallar dahilinde girilebilir. entry girimine dair ilgili tüm kural ve şekiller bir alt kanun olarak entry kanunu'nda incelenmektedir. (bkz: entry girerken dikkat edilmesi gereken hususlar)

  x. üyelik

  madde 18. - sözlüğe üye olan ve sözlüğü kullanan herkes, sözlük anayasasının -koşulsuz- bağlayıcılığı altındadır.

  madde 19. - a) sözlüğe üye olacak bireylerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
  b) bireyler üyelik kaydını doğru doldurmalıdırlar. bkz: uçma sebepleri
  c) birey sözlüğe üye olurken yazar sıfatıyla kullanacağı mahlas, rumuz, nicki (ya da her neyse) kendi seçer.
  d) birey üye olurken seçtiği nickini bir daha asla değiştiremez. değiştirilmesini bile teklif edemez.
  e) e-mail adresi sözlük güvenliği sebebiyle kişiye üyelik bilgileri ulaştırılmak üzere kullanılır. diğer yazarlarla veya 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. email adresi yazar olduktan sonra değiştirilebilir.
  d) kişisel bilgiler (isim, doğum tarihi, ikamet yeri, cinsiyet) sadece istatistiksel veriler için kullanılır ve diğer yazarlarla veya 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.
  e) yazar alımları sözlük üst kurulunun planlamasına göre belirli dönemlerde kapatılabilir.

  xi. sözlükten uçurulma sebepleri

  madde 20. - a) türkiye cumhuriyeti yasalarınca, ceza ile müeyyidelendirilmiş hukuka aykırı fiiller ve suç unsuru teşkil eden nick, entry, başlık, özel mesaj gibi girdiler, yazarların sözlükten uçurulmasına sebeptir.
  b) sözlük anayasası ve alt kanunlarıyla korunan kurallara uymayan her türlü yanlış davranışın bir kere ve ya sürekli tekrarlanması uçurulma sebebidir. (nicelik yönünden ayrım ihlalin büyüklüğüyle alakalıdır)
  c) kaynak belirtilmeden, diğer sözlüklerden ya da herhangi bir yerden copy-paste yazarlığı yapan kişiler saniyesinde sözlükten uçurulur.
  d) sözlük içi huzuru bozmak, diğer yazarlara hakaret etmek uçurulma sebebidir.
  e) yazarlar birden fazla hesap açamazlar. aynı ip üzerinden sözlüğe giriş yapan (aile, arkadaş, cafe vs.) bireyler durumu aslan'lara bildirmelidirler.
  f) yazarın, hesabını diğer bir kimseyle paylaşması uçurulma sebebidir.

  xii. anayasa alt metni

  madde son. - a) bu anayasa spontane hazırlandığından içersinde eksik hükümler barındırabilir.
  b) anayasanın resmi basın yeri, sözlük anayasası başlığıdır.
  c) sözlük anayasası'ndaki değişiklikler, hemen anayasaya eklenir ve istisnai durumlar olmadığı sürece hüküm ve sonuçlarını 5 iş günü sonra doğurmaya başlar.
  d) galatasaray sözlük, fikir olarak tamamen, tasarım olarak hemen hemen, içerik olarak da tamamen bağımsız bir ekşi sozluk klonudur.

  xiii. değiştirilen maddeler
  madde 15. c
 • 9
  4. maddenin değiştilmesinin sözlük anayasasının ruhuna uymadığından değiştirilmesi mümkün değildir, bu teklif dahi edilemez. bu hükmün değişmesi ancak asli kurucu iktidarın hukuk dışı yapacağı darbeyle mümkündür ki, sözlüğümüzün yürütme ve yargı organları bunlara gerekli izni vermeyecektir.

  asıl olan sözlüğün yasama organının içtüzüğünün olup olmamasıdır. sözlük anayasası da her anayasa gibi değişime ihtiyaç duyacaktır. peki bu anayasa değişiklikleri için öngörülen çoğunluk nedir? öte yandan sözlük anayasasına aykırı bir alt kanun çıkarılırsa buna karşı soyut ve somut norm denetimi ile bireysel başvuru üzerine yargı yolu açık mıdır? bir sözlükte bunlar varsa işte o zaman bir teşkilatlanmadan bahsedilebilir.

  not : sözlüğümden çok memnunum.
 • 13
  değiştirilmesi gereken anayasadır.

  diktatör bir rejim sahibi olan sultan 1. hagi ve kral 1. gs tarafından demokrasiden uzak bir dille kaleme alındığı aşikardır.

  örneğin;

  1. madde'de yer alan "rerererarara.net bir galatasaray sözlüğüdür." ifadei yerine "rerererarara.net bir spor sözlüğüdür." ifadesi konulmalıdır.

  ben doğma büyüme sarıyerliyim arkadaş!
  babam da sarıyerli idi!
  şimdi ben sarıyer hakkında entrylerimi neden buraya özgürce giremeyekmişim?
  hagi ve gs bana bunun açıklamasını yapsın!

  madde-3'de yer alan "galatasaray sözlüğün dili türkçedir." ifadesi gerçekliğini ve inandırıcılığını kaybetmiştir. ben şimdi burada bu dakikada size yüzlerce ingilizce girilmiş entry bulabilirim! kısacası değiştirilmeli!

  madde-4'de yer alan "sözlük anayasasının 1.,2., ve 3. maddeleri deği$tirilemez, deği$tirilmesi bile teklif edilemez!" ifadesi sözlükte zaten olmayan demokrasi kavramını baltalamaktadır. unutulmamalıdır ki değişmeyen tek şey değişimdir!

  madde-18'de yer alan "sözlüğe üye olan ve sözlüğü kullanan herkes, sözlük anayasasının -ko$ulsuz- bağlayıcılığı altındadır. " ifadesi ile hür düşünme yetisi baltalanmış ve ortadan kaldırılmaya kalkılmıştır. demokratik bir platformda "özgürlük" kelimesinin anlamını bilen her birey bilir ki özgür olan bireyler asla bağlı değildir!

  şimdilik bu kadar.

  daha ilk bakışta bunca geri kalmış ve demokrasiden yoksun maddelerle bezeli bu "diktatör anayasa"nın yerine el birliği ile yeniden hazıerlayacağımız özgür bir anayasa gelmelidir!

  hodri meydan hagi!

  hodri meydan gs!

  eğer kendinize güveniyorsanız gsuserleri sandık başına çağırın!

  anketinho'da ekleyeceğimiz bir anket ile anayasamızın yeterli olup olmadığını oylayalım!

  ama işinize gelmez değil mi!

  sizler modluğun sıcak ve ihtiraslı koltuğunda demokrasinin anlamını, hatta ve hatta telaffuzunu dahi unutmuşken nasıl olur da sandık başına gidecek cesareti bulabilirsiniz kendinizde?

  saygılarımla,

  ultradnan

  edit: yeni oluşumumun gönülden destekçilerinden biri olan justed tarafından "rerererarara.net bir galatasaray sözlüğüdür." ifadesi "rerererarara.net bir spor sözlüğüdür." olarak değiştirilmiştir.

  teşekkürler yoldaş!
 • 17
  --- alıntı ---

  bir. sizin âlem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını su andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız.
  iki. açlıktan nefesiniz koksa dahi benden başka kimseden hiçbir sekil ve ad altında para istemeyeceksiniz.
  üç. gazozuna tavla oynamak dâhil hiçbir zaman kumar oynamayacaksınız.
  dört. nefsi müdafaa hariç hiçbir şekilde silah kullanmayacaksınız.
  beş. uyuşturucu, kadın ticareti, tahsilâtçılık, korumacılık, kolpacılık, değnekçilik, arabuluculuk, arazi yağması, park ağalığı, ihale tezgâhı gibi islere bulaşmış bütün tanıdıklarınızla su andan itibaren selamı, sabahı keseceksiniz.
  altı. bu âlemde, polis, asker, bürokrat ve siyasetçi; dostunuz da olmayacak, düşmanınız da.
  yedi. hiç kimseye hiçbir durumda yalan söylemeyeceksiniz.
  sekiz. benimle ya da bensiz yaptığınız her iyi işi unutacak, bir daha anmayı bile aklınıza getirmeyeceksiniz.
  dokuz. ben dâhil aramızda bu yasalara uymayan herhangi biri için asla bağışlanma talebinde dahi bulunulmayacaktır

  --- alıntı ---

  hep yazmak istemişimdir bunu sözlük. (u: (:)
 • 18
  kazustik bir anayasa olmaması münasebetiyle iyi gibi görünmesine rağmen sert bir anayasadır.galatasaray sözlüğün hukukun gerektirdiği ölçüde daha demokratikve özgürlükçü bir anayasası olması gerekir.ayrıca 20. maddenin (b) fıkrasının tekrar gözden geçirilmesi gerekir zira bu maddenin lafzı sakattır, sınırı belirsizdir.en önemlisi bu anayasanın hangi çoğunluklarda değiştirilebileceğine dair bir hüküm yoktur. alt bir başlıkta bu hükümlerinde eklenmesi gerekir mesela bir maddenin değiştirilmesi sözlük yazarlarının oyuna sunulabilir.aslında içerisinde bir çok hukuksuzluk barındırmasına rağmen bir kaç değişiklikle özgürlükçü hale getirilebilir. galatasaray'a yakışan da bu olmalıdır.
 • 20
  üzerinde değişiklik yapılacağı duyurulan anayasadır. (bkz: #815480)

  taslak metin hakkında muhakkak tartışılacaktır. ancak yazarların ön taslak öncesi bazı önemli vurguları yapmasında fayda olabilir.

  kişisel notlarım özetle şöyledir.

  1. kaos teorisi. göte girebilirin başka bir formatıdır. x isimli takım oyuncunun tekrarlarla itin şeyine sokulmayıp "çalış, çalış, çalış" "ulen çalışssana" çalışmıyorsan anca gidersin" vs vs tadında eleştirilmesi makuldur. ancak günde 5 vakit oynamadığı maçta bile itin şeyine sokan yazı veya eserlerin sonuçları değerlendirilmelidir.

  --- alıntı ---

  bir çin atasözüne göre bumerang gibi önemli etkileri olan bir durumdur.

  şöyle ki;

  bir çivi kaybolursa bir nal kaybolur.
  bir nal kaybolursa bir at kaybolur.
  bir at kaybolursa bir süvari kaybolur.
  bir süvari kaybolursa bir savaş kaybolur.

  bu çin atasözünü takımımız için şöyle işlemek mümkündür;

  klavyeden sevgi ve takım aşkı kaybolursa ilk 11 den asgari bir oyuncu kaybolur,
  bir oyuncu kaybolursa bir gol pası kaybolur,
  bir gol pası kaybolursa bir golcü kaybolur
  bir golcü kaybolursa bir maç kaybolur.

  geçen hafta sabri'nin gitmesi konusu bir galatasaraylıyı sevindirecek en güzel haber bölümünde yazılması veya sabri sarıoğlu ile reira başlığı altında yazılanları hepimiz okuduk.

  şimdi bu hafta ilk 11 de olan 2 topçumuz sabri ve reira geçen haftanın eleştiri sınırları aşılarak "demokrasi içinde tabi" baya bir eleştirildiler özellikle sabri. her ikisi de 5 kasım 2011 galatasaray mersin idman yurdu maçı'nda sadece ilk yarı oynadı ve her ikisi de oldukça kötüydü. maç içinde yaptıkları hatalara çıkardığımız ses düzeyi (bende dahilim) yine hakeme tepki ses düzeyini bu sefer 2 ye katladı.

  özellikle belirtilen maçta sabri asgari bir gol pasını ve net %98 lik bir golü kaçırdı.

  geçen hafta sabri'yi yerin dibine sokanlar sakın biz biliyoruz bu işi demeyin kaos teorisine göre başka bir şey yapın.

  --- alıntı ---

  (bkz: #813822)

  kısaca kaos teorisi yönüyle bir topçunun öz güveninin törpülenmesi maçı ve savaşı kaybettirir. hazırlanacak anayasa'da kaos teorisi esintileri olması takım için faydalı olacaktır. örneğin; "bir sporcumuzun öz güvenini şiddetli şekilde yerle bir edecek içerikler hakaret içermese dahi silinir" vs gibi, ancak moderasyon bu işin altında kalkamayabilir bunun için özel bir buton olsa dileyen yazarlara bu butonla içerik sahibine dikkat takıma zararlı içerik mesajını gönderebilse. gönderenin kimliği gözükebilir veya gözükmez içerik sahibi kendi kendine oto kontrol yapabilse. bu konu oylamaya sunulup tartışılabilir.

  2. ikinci konu. kadro
  faydalı mı? zararlı mı? tartışmaya açılmalı yazarların onayına göre devam veya iptal kararı alınmalıdır.

  3. konu. gelecek tartışmaları. örneğin arama konferansı
  mustafa kemal atatürk kurtuluş hareketi öncesi ve sırasında hepimizin bildiği üzere bazı kongreler yaptı veya yaptırdı. çok önemli kararlar aldı, uyguladı takip etti. cumhuriyet'imizin ön hareketi olan bu konferanslar aslında bir nevi sorun tespiti ve çözümlerinin açıklandığı arama konferanslarıydı.

  özetle sezon sonu ve devre arası veya çok acil durumlarda moderasyon bu konferansları yapsa bu husus anayasaya yazılsa.

  4. konu. ayrıcalık yaratmak.
  dünya çapında bir taraftar oluşumu olabilecek sayı ve potansiyel var bizim taraftarda.

  --- alıntı ---

  düzenli periyotlarda her ay veya 2 ayda bir gündemle ilgili bir süpriz yapılmalı. (greenpeace 6 ayda veya senede bir protesto yapmakta, sadece türkiye'de değil japonya'da, amerika'da, avrupa'da)

  --- alıntı ---

  dünyanın her yanında fakirlik, savaş vs çok ciddi konular var.

  anayasaya; "siyaset dışı ülkemiz dahil dünyanın önemli sorunlarına karşı zaman zaman yasal tepki hareketlerini önerir, yapar ve uygulamaya çalışır" maddesi eklense.
  gs logolu protestolar ile dünya çapında bir baskı grubu oldukça ses getirecektir. bu tarz bir madde oylanırsa faydalı olacaktır.

  ayrıcalık yaratmak konusunda eminim farklı ve çok daha önemli teklifler yazarlardan gelecektir.

  5. konu
  aşırı ofsayt alınan bir yazı.
  örneğin belki 100 veya 200 ofsayt almış bir yazı otomatik silinse faydalı olabilir. şayet moderasyon yazı içeriğini faydalı bulursa canlandırma imkanı olabilir.

  6. konu. özel bir madde talebidir;

  "galatasaray'ın sadece türkiye'nin değil dünya'nın bir numaralı takımı olmasını hedefleyen taraftarın mecrasıdır."

  (not: sözlük ve anayasa ile ilgili benim aklıma gelenler bunlar. şimdiden hayırlı olmasını dilerim. moderasyonu da bu şekilde bir çalışma için ayrıca tebrik ederim.)
 • 21
  gs sözlük bir tüzelkişiliği haiz dahi değilken 82 anayasasından bozma bir metinle sözlüğe ait bir takım kuralların sıralanması komik kaçıyor açıkçası. sonuçta burası galatasaray taraftarlarının biraz günlük hayatın stresinden uzaklaşmak, biraz takımla ilgili gelişmeleri takip etmek, biraz da eğlenmek için zaman geçirdikleri bir internet sitesi.

  birtakım kurallarımız olur, yazarlar olarak onlara uyarız burada bir sıkıntı yok. örneğin belirli bir formatımız var ve buna uymak zorundayız, girilen yazıların belirli bir niteliği olmalı amenna. ancak moderatör arkadaşlar bazı şeyleri fazla abartmışlar sanırım. anayasa sözcüğünün kullanılması dahi mantıksız. yasama, yürütme, yargı falan bunlar gerçekten şaka niyetli yapıldıysa tamam anlarım komikliktir de yok ciddi ciddi bir "madem anayasa yazıyoruz gerçek bir anayasada bulunan sözcükleri kullanalım" düşüncesiyle yazılmışsa kusura bakmayın ortada bir kasıntılık vardır. bu kadar kendimizi kasmanın alemi yok sonuçta ben normal hayatta yeterince stres altında yaşıyorum burada da o stresi hissedeceksem olmaz olsun. şöyle bir örnek verelim "sözlüğün rengi" düzenlenmiş metinde. şimdi burası gs sözlük olduğuna göre rengi elbette sarı kırmızı olacak. iyi de sanki bakanlık genelgesi gibi niye böyle yazılıyor ki bu? kasıntılık değil mi bu? sözlüğün rengi hakkındaki açıklama "burası gs sözlük olduğundan dolayı gs'nin renkleri sözlüğümüzce benimsenmiştir dense kimin itirazı olur buna? kimsenin itirazı olmaz. o zaman bu kasıntılık niye?

  neyse sadede geleyim sözlüğe ilişkin belli başlı kuralların "anayasa" adı altında ve 82 anayasasına özenilmiş bir şekilde düzenlenmesi, yazarların sözlüğe üye olurken güttükleri "kendini rahat hissetme" amacıyla da çelişki içindedir. gs sözlük'ün böyle kasıntı metinlere ihtiyacı yoktur. sonuçta buradaki herkes birtakım makul kuralları kabul edecek insanlardır. biraz daha rahat olalım. biraz daha hür olalım.

  espirili olsun diye bu dil kullanılmışsa da o zaman unutun söylediklerimi, boşverin falan. neyse. * *
 • 22
  daha önce bildirildiği üzere üzerinde değişiklik yapılacağı duyurulan anayasadır. (bkz: #815480)

  son dönemde yaşanan ve çözülmeyen sorunlar sebebiyle yapılacak anayasa hakkında bazı ilave öneriler yapmak gerekmiştir.

  mevcut anayasanın 5. maddesinde galatasaray haklarını savunmak vardır.

  ancak

  şike cezasında indirim yapan ülke, konusunda kulüpler birliği, tbmm, tff, gs yönetimi
  derbi maçlarına rakip taraftar alınmaması konusunda tff, kulüpleri birliği, gs yönetimi
  oyuncusuna yönelik ırkçılığa tepki vermeyen yönetim konusunda gs yönetimi ve tff
  sorun çözemeyen yönetim konusunda gs yönetimi ve olaya göre tff

  nezdinde yazarların sivil toplum birliği nezdinde görüşlerini yeterince bildirmediği ortadadır.

  anayasa'da galatasaray haklarını savunmak ibaresini köpürtmek ve uygulamaya geçirmek adına "galatasaray haklarını savunmak amacıyla sosyal medya dahil her mecrada görüş bildirme usullerini, şekli ve yöntemlerini moderasyon belirler" şekilde taslak bir ifade moderasyona aynı zamanda sorumluluk yükleyecektir. bu konunun da değerlendirilmesi uygun olacaktır.
 • 25
  salt bu sözlüğün anayasasıyla alakalı değil;
  genel olarak yasalar oldukça ayrıntılı bir şekilde planlanmadığında, yasaların geçerliliği olan ortamları zehir edebilecek niteliklere sahiptir anayasalar.

  bir bakıma insanın kendisini sınırlandırmasıdır yasalar. daha yaşanılabilir ortamlar sağlamak için.
  fakat bu sınırlar doğru bir şekilde çizilmezse, işte o zaman yasayı yürürlüğe sokanlar da, diğer kişiler de istenmeyen durumlarla karşılaşabiliyor.
  ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? yetkililer bir şeyler yapmak istese bile yapamıyor. çünkü yasa oluşturulmuş bile.
  ve sen orada yazan yazılara uygun davranmak zorundasın. orada ne yazıyorsa o.

  kurallar insanlar için vardır. insanların daha rahat etmesi için.
  eğer bir yasa oluşturmaya karar verip, kendimizi kısıtlayacaksak bu kısıtmaların uygulanması net bir biçimde oluşturulmalıdır.
  mturhan'ın (bkz: #1189369) nolu entry'si, bunlara bir örnektir. akıllarda soru işareti kalmaması gerekir.
  buna ek olarak entry silmeyle alakalı da bir sürü durum var ve bunun sonucunda çok fazla tartışmalar çıkıyor haliyle.

  kuralların uygulanması net bir şekilde belirlenmediği sürece o ortamda kaos oluşması kaçınılmazdır.
  ve çoğu zaman bu eksiklikler sebebiyle kaos oluşmaması için bir takım kişilere iltimaslar sağlanır. istenmeden de olsa.

  elbette her yasanın bir açığı vardır ve bu açığı kullanan kişiler de vardır.
  esas olan bu açıkların minimuma indirilmesidir ve yaptırımların net bir biçimde ifade edilmesidir. bu da ancak o ortamdaki insanların sürekli olarak fikir alışverişinde bulunmasıyla sağlanır. yasalar, oluşturulduktan sonra ya da oluşturulma esnasında oldu bittiye getirilmemeli. fikir alışverişlerinin sürekli olması ve yasalar hakkında insanların görüşlerinin her zaman dikkate alınması önemlidir. misal galatasaray sözlük ile ilgili istekler başlığında bir bakıma bunlarla ilgili olarak birçok istek yer alıyor fakat bunların kaçının uygulamaya konduğu ya da kaçının değerlendirmeye alındığı belli değil.

  ki ben dikkate alındığına dahi inanmıyorum.

  daha moderatörlere mesajla ulaşıp bir istek sunulduğunda sonuç alınamıyorken, bir başlığa yazılan isteklerin göz önünde bulundurulacağına inanmak saflık oluyor haliyle.
App Store'dan indirin Google Play'den alın