• 2. nesil
  • yazar
  • (tribün çocuğu)
  • 3395
  • yaklaşık 1 yıl önce
Altyapı çalışmaları sebebiyle birtakım hatalarla karşılaşılması muhtemel. En kısa sürede hatalar giderilecektir!