• 1831
  --- alıntı ---

  ey türk gençliği! birinci vazifen; türk istiklalini, türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

  mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. bu temel, senin en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

  ey türk istikbalinin evladı! işte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

  --- alıntı ---

  türkiye cumhuriyetinin kurucusu, ulu önderi, başkomutanı.

  o bir gün bugün atam. senin mirasına sahip çıkacağız. bu hayattaki tek dileğim seni utandırmamak. huzur içinde yat.
 • 1834
  ben arkamda dogma bırakmadım, benimle ters düşerse bilime gidin demiştir. biz ne mülkün temeline adaleti yerleştirebildik, ne de dogmaların dışına çıkabildik. az zamanda çok ve büyük işler yaparken çok zamanda az iş yaptık, uçurumun kenarına geldik. bir büstten çok daha fazlası olan kurucu atatürk'ü unuttuk, tembelce kafamızda metalaştırıp nelere meze ettik. üstüne de kendisinden açıkça "rövanş" almak isteyenlerle doldu ülke. herkes zehirden nasibini aldı, hükümetin tek başlılığı ile zaptettiği kurumlar, halka sahte kanser ilacı satacak kadar düştü bu ortamda.

  atatürk çok özel bir şahıstı ancak şahsından öte, cumhuriyeti ve kuruluşu, ilerlemeyi ve çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı, birliği ve aklı temsil ediyordu.

  cumhuriyetin değerini anlamamızı sağlayabilecek toplumsal aydınlanma için yarın bir şansımız var, yoksa milli mücadele öncesi gibi musibetlerin en beterine gideceğiz ve şansı orada arayacağız.
 • 1835
  bugün soğan için vatanı bırakmayız diye zırvalayanlara izmir iktisat kongresi'nde gerekli cevabı vermiş olan dünya tarihinin en büyük liderlerinden biridir. cesur, yiğit, halkını seven, ön görülü, bugünün deyimiyle fütürist bir dahidir.

  kurduğu cumhuriyetin şu anki cumhur başkanı bırakın ingilizceyi konuşmayı türkçe bile bir şeyler konuşurken promptıra bakmadan konuşamamaktadır. kendisi fransızcayı da bilirdi. çok yönlü bir insandı atatürk. her zaman idolüm oldu ve olacak. savaşta en önde giden biriydi. şimdiki gibi kendisini darbe girişiminden kurtarmak için halkı sokağa davet edip kendisini saklayan biri değildi.

  kendisi gibi bir lidere gelecekte tekrar ulaşır mıyız bilmiyorum ama yarısı kadarına bile yeniden sahip olabilirsek ne mutlu bize.

  şimdi soğana vatanı bırakmayız diyenlere çok önceden vermiş olduğu cevabı ekleyeyim buraya:

  "yeni türkiye'mizi layık olduğumuz düzeye eriştirebilmemiz için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. çünkü; zamanımız tamamen bir ekonomi devresinden başka bir şey değildir.

  siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olamaz.

  ekonomi demek, her şey demektir, yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, her şey demektir."

  soğan ekonominin önemli bir sembolüdür günümüzde. her şeyde kullanılan bir şey pahalılaştığında hiçbir şey yolunda değildir. ekonomi her şey demektir. bugün körfez ülkelerinin paralarına muhtaç hâle geldiğimizi hatırlamalı ve artık buna bir dur demeliyiz.

  ekonomi kötüyse diğer şeylerin anlamı yoktur.
 • 1837
  ülkemizin kurucusu ve ebedi liderimiz. açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürümek görevimizdir.

  yalnız kurduğu ülke için tarihi önemi olan bugünlerde gösterdiği hedefe yürümekten çok kendisinin romantizmi yapılıyor. özellikle ağzından atatürk'ü düşürmeyenler tarafından.

  lafa bakınca ağzından atatürk'ü düşünmeyenlere seçimi soruyorsun, oy vereceği aday zaten kazanamaz diye oy kullanmaya gitmiyor. sorsan atatürk'ün ne zorluklarla mücadele ettiğini anlatır ancak dibindeki okula oy kullanmaya gitmiyor sırf yenilgi korkusundan. iyi ki atatürk döneminde çevresindeki insanlar böyle değilmiş. nasıl olsa kaybederiz diye savaşmazdı bu gibi tipler.

  her meydanda atatürk diyerek, atatürkçükük diyerek oy isteyen siyasetçiye seçimi soruyorlar "oy vermek içimden gelmiyor" diyor. sabah akşam atatürkçülük nutku atan kişi tarihimizin en önemli seçiminde oy kullanmayacak.

  yahu karşıdaki topluluk kadınlara atatürk'ün verdiği özgürlüklere bile göz dikmiş bir grup, bari atatürk'ün kadınlara bıraktığı bu mirası koru. lafa gelince ingiltere'den bile önce haklara sahip oldu kadınlar atatürk sayesinde. korumaya gelince üşeniliyor.

  aslında daha da uzatılabilir ama ana fikir anlaşılmıştır.
 • 1838
  36 yıllık hayatımda atatürk ilkelerinden hiç ayrılmadım, onun izinde yaşayan bir vatandaş oldum. bu sebeple; hiç yan yollara sapmadım, hiç kandırılmadım, hiç çalmadım, hiç yetim hakkı yemedim. alnım açık, başım dik. senin yolunda yürümeye devam edeceğim atam. ve sana söz; bu memleketi cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde yeniden var gücümüz ile hedeflediğin yere getirmek için çalışacağız ve bunu başaracağız. sana söz atam.
 • 1839
  --- alıntı ---

  "umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. ben asla umudumu yitirmedim."

  --- alıntı ---

  türkiye cumhuriyetinin kurucusu, ulu önderi, başkomutanı.

  bugün bir kez daha atamızın sözünü paylaşalım. umudunu biraz olsun kaybetmiş olanlar varsa iletelim. çünkü o gün bugün değil. senin mirasına sahip çıkacağız. aynı zamanda gelecek nesillere aktaracağız atam. her daim izindeyiz!

  açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyoruz atam.
App Store'dan indirin Google Play'den alın