• 6. nesil
  • yazar
  • (tribün çocuğu)
  • 1990
  • 8
  • 5
  • 2
  • bugün