• 7. nesil
  • pilot (vecihi)
  • (korkunç bi'şey)
  • 1370
  • yaklaşık 1 yıl önce