• 1
    1992 yılında fransa ve türkiye cumhurbaşkanları arasında yapılan anlaşma ile kurulmuştur. amaç 1481'den beri varolan yapıyı düzenlemek, ilkokul, ilköğretim, lise, üniversite ve lisans üstü eğitim veren entegre bir yapı kurmaktı. 1994 yılında çıkan bir yasa ile bu kurum galatasaray üniversitesi'ne dönüştürülmüştür. bu kuruma bağlı olarak galatasaray ilköğretim okulu kuruldu. galatasaray lisesi zaten üniversite ve ilköğretim okulunun kurulmasındaki asıl sebep.
  • 2
    galatasaray lisesi mezunlarının girişimleri sonucunda, 14 nisan 1992 tarihinde, türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı turgut özal ile fransa cumhurbaşkanı françois mitterand’ın da katıldığı bir törenle imzalanan uluslararası anlaşmayla kurulan yükseköğretim kurumumuz, 22 mayıs 1992 tarih ve 21235 sayılı resmi gazete’de yayımlanan kurum statüsüne göre galatasaray eğitim öğretim kurumu adı altında kurulmuştur. eğitim öğretim hayatına 1993 yılı ekim ayında başlayan galatasaray eğitim ve öğretim kurumu, kamu tüzel kişiliğine sahip ve ilköğretim, lise ve yükseköğretimin çeşitli kademe ve bölümlerinden oluşan entegre bir eğitim-öğretim kuruluşu olarak, üniversite statüsünü alıncaya dek geçen süre boyunca, başkan prof. dr. yıldızhan yayla, türk başkan yardımcısı prof. dr. barlas tolan, fransız başkan yardımcısı annie petit, mühendislik ve teknoloji yüksekokulu müdürü prof. dr. ethem tolga, galatasaray lisesi müdürü prof. dr. erdoğan teziç ve genel sekreter doç. dr. yalçın çakalır’dan oluşan yönetim kurulu tarafından, 1992 tarihli uluslararası anlaşma, kurum statüsü ve eşit temsilli komite kararlarına uygun şekilde alınan kararlar çerçevesinde faaliyetini sürdürmüştür.