• 7. nesil
  • pilot (vecihi)
  • (ümit milli)
  • 1472
  • yaklaşık 2 yıl önce