• 697
    ''dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır.''

    ve;

    “efendiler… biliniz ki, türkiye cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. en doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.”

    cümlelerini de söylemiş yüce insandır. allah gani gani rahmet eylesin.