• 1
  işte harp şehitlerimiz

  idris:
  galatasaray 'ın ilk futbolcularından. 1911' de trablusgarp’da şehit düştü.

  fuat:
  sultani talebelerinden... 1912 de balkan harbine katıldı ve şehit oldu.

  arif ismail:
  galatasaray sultanisi 'nden. 1913 de balkan harbinde şehit oldu.

  mehmet refik:
  1905' de mektebi sultani mezunu oldu. 1915 de çanakkale’de şehit oldu.

  ahmet refik:
  mektebi sultani’den 1911' de mezun oldu. 4 yıl sonra gençliğini idrak edemeden 1915 de çanakkale’de şehit oldu.

  cahid:
  1913 'de mektebi sultani’den mezun oldu. 1915 ' de çanakkale’de şehit oldu.

  cemil:
  1913 ' de mektebi sultani’den mezun oldu. 1915 ' de çanakkale’de şehit oldu.

  halit fuat:
  mektebi sultani talebelerinden ve mezunlarından... 1915 ' de çanakkale’de şehit oldu.

  muzaffer:
  mektebi sultani mezunu, 1915 ' de çanakkale’de şehit oldu.

  hasnun galip:
  galatasaray futbolcularından... 1915 de çanakkale’de şehit oldu. adı, halen galatasaray kulübü ' nün bulunduğu sokağa verildi.

  mehmet ali:
  1908 mektebi sultani mezunu,1915 ' de çanakkale’de şehit oldu.

  aziz ulvi:
  galatasaray sultani’sinden. o da çanakkale’de şehit düştü.

  agop elmasyan:
  galatasaray sultani’sinden. 1915 ' de çanakkale’de şehit oldu.

  hakki bedri:
  galatasaray sultani’sinden. 1915' de çanakkale’de şehit oldu.

  neş’et:
  galatasaray ' lı futbolculardan. 1916' da çanakkale’de şehit oldu.

  ibrahim orhan:
  galatasaray sultani’sinden. 1916' da semadirek’de şehit oldu.

  cevat:
  galatasaray sultani’sinden. 1916' da kafkas cephesinde şehit düştü.

  halet:
  galatasaray sultani’si ve futbolcularından. 1916 da sina’da şehit oldu.

  menduh:
  galatasaray sultani’sinden. 1916 'da sina’da şehit oldu.

  hasip:
  1905' de mektebi sultani’den mezun oldu. 1916' da kafkas cephesinde şehit oldu.

  abdurrahman robenson:
  galatasaray sultani’ li ve galatasaray'ın futbolcularından. 1917' de irak cephesinde şehit oldu.

  celal ibrahim:
  mektebi sultani talebelerinden, galatasaray 'ın ünlü futbolcularından. 1917 'de irak cephesinde şehitlik mertebesine ulaştı.

  ahmet hamdi:
  mektebi sultani’den. 1917 ' de gazzede şehit oldu.

  mehmet ali:
  1915 mektebi sultani mezunu. 1917' de sina’da şehit oldu.

  ismail daniş:
  mektebi sultani mezunu. 1917' de sina’da şehit oldu.

  sadi:
  mektebi sultani’den. 1921' de sakarya’da şehit oldu.

  fatin:
  galatasaray lisesi 'nden. 1932 'de doğu isyanına iştirak etti ve ağrı’da şehit oldu.

  ermeni örgütlerince katledilen şehitlerimiz

  sait halim paşa:
  galatasaray 'ın hami başkanlarından. ermeni örgütlerinin kurşunlarına hedef olan ilk devlet adamımız ve galatasaray 'lı şehitimiz... 6 aralık 1921 de roma 'da bir ermeni komitesi tarafından kurşunlanarak şehit oldu.

  daniş tunaligil:
  830 daniş tunalıgil, galatasaray’dan 1933 de mezun oldu. siyasi kariyerini geliştirdi. son olarak viyana büyük elçisi iken 22.10. 1975 de makamında ermenilerin kurşunları ile şehit edildi.

  ismail erez:
  453 ismail erez 1939' da galatasaray’dan mezun oldu. paris büyük elçisi iken 24.10.1975 de otomobilinde ermeniler tarafından kurşunlanarak şehit edildi.

  taha carim:
  470 taha carım, 1936 da galatasaray lisesi 'ni bitirdi. şampiyon atletlerimizdendi. vatikan büyük elçisi iken 9.6.1977 de ermeniler tarafından vurularak şehit edildi.

  mehmet savaş yeryüz:
  galatasaray lisesi 'ni bitirdi. cenevre başkonsolosluk sekreteri iken 9.6.1981 günü cenevre’de kurşunlandı.

  beşir balcioğlu:
  galatasaray lisesi mezunu, emekli büyükelçi. madrit’te otomobil içinde kurşunlanarak öldürüldü

  mekanınız cennet olsun
 • 3
  "hamama gidiyoruz" diye okulu kirip cepheye koştular
  melih şabanoğlu, galatasaray liseliler'in savaşlara gönüllü olarak katıldıklarının altını çiziyor: "1912'de bulgarlar silivri'ye dayandığında halk paniklemesin diye saray gizliyordu. top sesleri istanbul'a kadar gelince galatasaray liseli 86 öğrenci 'hamama gidiyoruz' diyerek okuldan kaçıp cepheye koştu. çoğunluğu onlardan oluşan bir gerilla birliği kuruldu."
  birinci dünya savaşı patlak verdiğinde liseli celal ibrahim, l numaralı gönüllü olabilmek için geceyi harbiye nezareti'nin önünde geçiriyor ve amacına ulaşıyor, l numaralı gönüllü numarasıyla savaşa katılıyor. 1917'de irak cephesi'nde şehit düşüyor. fotoğraflar elimizden kayıp gidiyor... "783 ahmet muhtar. kurmay binbaşı. galatasaray lisesi'nin ilk şehidi! 1909'da 31 mart olayı için istanbul'a gelen harekat ordusu'nda görevliydi."
  son söz... mekteb-i sultani, osmanlı'nın en önemli kurumlarmdandı. öğrenciler askerden muaftı. birçoğu da paşa çocuğuydu. ama osmanlı bir savaşa girmişse galatasaraylılar hep ön planda olmalıydılar. oldular da...
 • 8
  bugünkü galatasaray lisesi'ne girer, ağaçların doğal bir koridor oluşturduğu yoldan ilerlerseniz karşınıza çıkacak olan mektep binasının ana kapısına ulaşırsınız. içeriye girin tüm galatasaraylılar ve galatasaraylı olmayanlar ve tarihin bir bölümüne tanık olun.

  içerdeki bu taş ve mermer salonda sizi "vatan" ve "galatasaraylilik" sevgisi karşılayacaktır. kapının tam karşısındaki bölümde yalın olmasına karşın görkemli bir anıtta vatan uğruna şehit düşen galatasaray lisesi öğrencilerinin listesi yer almaktadır. bu anıtı gördükten sonra "fazla söze gerek olmadığını" siz de anlayacaksınız. salonun, giriş kapısına göre sağ tarafında, osmanlı imparatorlu'ğunun 1910 senesi hudutlarını gösteren bir harita, haritanın her iki yanında ise şehit olan gencecik yurtseverlerin fotoğrafları sıralanmıştır. ve haritanın üstünde bir ibare: "galatasaray'ın bu kahraman evlatları, 500 yıllık bu vatan topraklarını kurtarmak için şehid düştüler."

  bu bölümün tam karşısındaki duvarda ise donanma mecmuası'nın ekim 1915 sayısının spor ilavesi'nde yayınlanmış olan galatasaray mensubu şehitlerin, yaralıların ve cephelerde vuruşanların listeleri "şerefli idmancılar" başlığı altında yer alıyor. bu liste donanma mecmuası'nın büyük boyda yayımlanan haftalık dergisinin "idman sütunları" ismi altında verdiği ilavelerin 118 ve 119. sahifelerinde yayımlanmıştır. bu panoların yanındaki bir başka panoda, "devrin en büyük gazetesi tasvir-i efkar'ın 13 nisan 1913 tarihli ve 725 sayılı nüshasında çıkan resmin ve yazının bugünkü türkçe'yle ifadesi" bulunuyor: '1913 balkan harbine gönüllü giden galatasaray talebeleri hakkında' başlığıyla verilen yazıda, talebeyken savaşa gidenlerin haberi yer alıyor. çoğu öğrenciyken gönüllü olarak katıldıkları savaşlarda şehit olan bu yurtseverler hiçbir zaman unutulmadı.

  ruhları şâd olsun.

  galatasaraylı şehitler

  1- ahmet muhtar bey, mektep numarası 783; sultaniyi bitirdikten sonra (1895 mezunu) asker oldu, istanbul’da 31 mart 1908 ihtialinde şehit edildi. taksim, talimhanede şehid olduğu yerdeki sokağa adı verilmiştir.

  2- idris bey, talebe iken 1911'de gönüllü olarak katıldığı trablus garb harbinde şehit oldu.

  3- fuad bey, talebe iken 1912'de gönüllü olarak katıldığı balkan harbinde şehit oldu.

  4- arif ismail bey, trakya'da zengin bir çiftçinin oğlu idi, balkan harbinde talebe iken bulgarlara karşı gönüllü dövüşürken şehit oldu.

  5- ahmet refik bey, mektep numarası 119, mektebin 1911 yılı mezunlarından; hammer mütercimi mehmet ata beyin büyük oğlu, dr. galib ataç ile yazar nurullah ataç'ın ağabeyleri, ihtiyat zabiti olarak katıldığı çanakkale muharebelerinde 1914'de şehit oldu.

  6- cahid bey, mektep numarası 206, mektebin 1913 mezunlarından, ihtiyat zabiti olarak katıldığı birinci cihan harbinde şehit oldu.

  7- cemil bey, mektep numarası 64, mektebin 1913 mezunlarından, ihtiyat zabiti olarak katıldığı birinci cihan harbinde şehit oldu.

  8- halid fuat bey, mektep numarası 134; müşir deli fuat paşanın oğlu, 1911'de gönüllü olarak balkan harbine katıldı, sonra orduda kaldı ve çanakkale'de şehit oldu.paşanın harpte şehit olan dördüncü oğludur.

  9- muzaffer bey, mektebi son sınıftan terk ederek gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbinde şehit oldu.

  10- vecdi bey, mektebi son sınıfta terk ederek önce gönüllü olarak balkan harbine katıldı, sonra orduda kaldı, çanakkale'de şehit oldu.

  11- hasnun galib bey, valiliklerde bulunmuş galib paşanın oğlu. galatasaray kulübünün en iyi futbolcularındandı, gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbinde şehit oldu (1915). kulüp binasının bulunduğu sokak onun adını taşımaktadır.

  12- mehmet ali bey, kadıköylü enver paşanın oğlu, talebe iken gönüllü olarak önce balkan harbine, sonra birinci cihan harbine katıldı ve 1915'de şehit oldu.

  13- aziz ulvi bey, şair ali ulvi beyin oğlu, 1915'de mektebi son sınıftan terk ederek gönüllü olarak katıldığı 1. cihan harbinde şehit oldu.

  14- agop elmasyan, askeri doktor olarak katıldığı çanakkale muharebelerinde 1915'de bombardıman altında yaralıları tedavi ederken vatanı yolunda öldü.

  15- ibrahim orhan bey, mektep numarası 794, mektebin 1912 yılı mezunlarından; dr. sadık beyin oğlu, sadullah paşanın torunlarından, gönüllü olarak hava subayı oldu, çanakkale muharebelerinde iki defa yaralandı. 1916'da uçağı ile semadirek adası açıklarında denize düşerek şehit oldu, harpte düşen ilk havacımızdır.

  16-said fuad bey, son sınıfta iken gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbinde şehit oldu; mektebin ilk keşşaflarından (izcilerinden) idi, keşşaf said diye anılırdı.

  17- neş'et bey, mektep numarası 434, bandırmalı tevfik paşanın oğludur, mektebin son sınıfında iken gönüllü olarak önce balkan harbine katılmış, 1. cihan harbinde şehit olmuştur.

  18- mehmet refik bey, talebe iken gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbinde 1914'de kafkas cephesinde şehit oldu.

  19- cevad bey, mektep numarası 317, mektebin 1912 yılı mezunlarından, ihtiyat zabiti olarak katıldığı birinci cihan harbinde 1916'da kafkas cephesinde şehit oldu.

  20- halet bey, talebe iken balkan harbine gönüllü olarak katıldı, sonra orduda kalarak birinci cihan harbinde sina cephesine gitti, "fedai hecinsüvar birliği" kumandanı iken mektepten sınıf arkadaşı memduh beyle birlikte şehit oldu (1916).

  21-memduh bey, mektep numarası 669, halet beyin sınıf arkadaşı, 1912'de yalnız türkçe'den ehliyatname almış, bir ara mektepte muid (mubassır) olarak çalışmıştı, mektepte "alişpaşazade" diye anılırdı, birinci cihan harbinde ihtiyat zabiti olarak sina cephesinde arkadaşı halet beyle birlikte şehit oldu.

  22- hasib bey, mektep numarası 13, mektebin 1913 senesi mezunlarından, almanya'da ziraat tahsilinde iken tahsilini yarım bırakarak gönüllü katıldığı birinci cihan harbinde kafkas cephesinde şehit oldu.

  23- celal ibrahim bey, mektep numarası 6, mektebin 1914 yılı mezunlarından ve galatasaray takımının ünlü futbolcularından, ihtiyat zabiti olarak katıldığı birinci cihan harbinde 1917'de irak cephesinde şehit oldu.

  24- ahmed hamdi bey, mektep numarası 117, gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbinde 1917'de gazze'de şehit oldu.

  25- mehmed ali bey, mektep numarası tesbit edilemedi, gönüllü olarak katıldığı birinci cihan harbi'nde 1917'de sina'da şehit oldu.

  26- sadi bey, mektebi sultani'den harbiye'ye geçti, muvazzaf subay oldu, 1921'de sakarya muharebesi'nde şehit oldu.

  27- fatin bey, mektep numarası 1073, mektepten 1920'de mezun oldu, askeri tıbbiyeyi bitirdi. 1932'de askeri tabib olarak katıldığı şark isyanı tenkil harekatında asiler eline düşerek vahşiyane şehit edildi. menemen'in kubilay'ı gibi, hatırası kutlanacak, ağrı'ya yahut karaköse'ye abidesi dikilecek bir şehittir.

  kaynak : gstv internet sitesi.

  edit : noktalamalar.
 • 12
  100 yılın aslanı isimli kitapta şöyledir.

  ahmet muhtar..........1909..taksim
  ali idris.............1911..trablus
  ali fuad..............1912..çatalca
  arif ismail...........1913..alpullu
  ahmet refik...........1913..gümülcine
  niyazi reşid..........1914..erzurum
  ahmed refik...........1915..çanakkale
  abdurrahman robenson..1915..erzurum
  yusuf cemil...........1915..çanakkale
  hüseyin hasib.........1915..çanakkale
  hasnun galip..........1915..çanakkale
  cevdet................1915..çanakkale
  ethem mehmed..........1915..çanakkale
  mehmed nazmi vecdi....1915..çanakkale
  mehmed ali............1915..çanakkale
  aziz ulvi.............1915..çanakkale
  hüsameddin............1915..çanakkale
  hasan tahsin..........1915..çanakkale
  mehmed nüzhet.........1915..çanakkale
  hakkı bedri...........1916..erzurum
  ali halet.............1915..kahya
  ömer seyfettin........1915..
  besim ibrahim.........1915..çanakkale
  ahmet refik...........1915..çanakkale
  mıgınç dikyaran.......1916..bitlis
  yakup robenson........1917..sina çölü
  cavad salih...........1917..bağdat
  celal ibrahim.........1917..bağdat
  mehmed ali............1917..sina çölü
  ismail daniş..........1917..gazze
  ahmet hamdi...........1917..gazze
  hasan neşet...........1917..erzurum
  cahid osman...........1917..erzurum
  mehmed muzaffer.......1917..gazze
  sema sakıb............1917..filistin
  agop elmasyan.........1918..çanakkale
  ibrahim orhan.........1918..sakız adası
  mehmed nazım..........1920..gelibolu
  sadi..................1921..sakarya
  fatin akif............1930..patnos
 • 13
  çanakkale savaşı'nın kahraman gazilerinden ivrindi mallıca köyü'nden hacı azman dede anlatıyor :

  ''cepheye gönderilen askerler arasında 15-17 yaşlarında çocuklar dikkatimi çekti. bu gençler istanbul galatasaray lisesi öğrencisi, gönüllü delikanlılardı..

  çoğunun sakalı, bıyığı bile çıkmamıştı.hayatlarında tüfek görmemiş, silah kullanmamış gencecik çocuklar. o gün çok sınırlı saatler içersinde onlara tüfek tutmayı ,nişan almayı, ateş etmeyi öğrettim..

  ertesi gün mevzilerde ateş altındaydık. mermiler vızıldıyor,
  makineli tüfek tarakaları kulakları çınlatıyor, patlayan bombalar etrafı cehenneme çeviriyordu...

  galatasaray'lı 15-17 yaşındaki gençler birbirlerine sokulmuşlar, korku dolu gözlerle bakışıyorlardı ki içlerinden biri
  bir zafer şarkısı söylemeye başladı...

  ''annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı...

  al sancağı teslim etti allah'a ısmarladı...''

  bu marşa yanındaki, onun yanındaki derken hepsi bir ağızdan
  katıldılar... kurşunlar vınlıyor, bombalar patlıyor ecel tırpanı yaralıların acı feryatlarının yükseldiği mevzilerde ölüm dağıtırken galatasaray'lı gençler bu siperlerde ne için bulunduklarını sanki dünyaya ilan ediyorlardı...

  ''annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı...

  al sancağı teslim etti allah'a ısmarladı...

  boş oturma, çalış dedi, hizmet eyle vatana...

  sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana...''

  galatasaray'lı gençler o gün ölüme böyle meydan okudular...

  arkadan ''allah ! allah!'' nidalarıyla birer yırtıcı panter gibi
  düşman mevzilerine saldırarak şehadet şerbetini içtiler...

  istanbul'a gidip yolu beyoğlu'na düşenler galatasaray lisesi'nin bahçesindeki anıtta bu kahraman çocukların isimlerini görebilirler...

  sizi hiç unutmadık ve unutmayacağız ...
 • 17
  (bkz: aslan kulaksız)

  malazgirt'te, zamanında, er meydanında, roman diyojen'in misli misli fazla kuvvetlerini bozguna uğrattığımız yerde, kancık gibi saldıran korkaklar yüzünden kaybettiğimiz galatasaraylı abimiz. ismine kurban.

  kendisi jandarma binbaşı idi,
  jandarma marşından şu dizeler gelsin ona:

  yüce dağlar önümüzde sıra sıra uzanır
  en sarp kaya coşkun ırmak bizi yakından tanır
 • 18
  kefenleri sarı-kırmızı olan küçük mehmetlerdir. atatürk'ün vefatından sonra özellikle ermeni teröristler tarafından şehit edilen galatasaraylıların da adını listelemek boyun borcudur;

  • daniş tunalıgil-1975-viyana
  • ismail erez-1975-paris
  • taha carım-1977-vatikan/roma
  • beşir balcıoğlu-1978-madrid
  • mehmet savaş yergüz-1981-cenevre
App Store'dan indirin Google Play'den alın