• 1. nesil
  • pilot (kendi kendine)
  • (imparator)
  • 2738
  • yaklaşık 5 ay önce