• 6. nesil
  • pilot (vecihi)
  • (korkunç bi'şey)
  • 11057
  • yaklaşık 6 ay önce