• 3. nesil
  • pilot (vecihi)
  • (korkunç bi'şey)
  • 2275
  • yaklaşık 5 ay önce