• 3. nesil
  • pilot (vecihi)
  • (korkunç bi'şey)
  • 2271
  • yaklaşık 8 ay önce