• 3. nesil
  • pilot (vecihi)
  • (korkunç bi'şey)
  • 2263
  • yaklaşık 3 yıl önce