• 8. nesil
  • yazar
  • (a milli)
  • 578
  • 71
  • 27
  • 0
  • dün