• 1
  10 ekim 2018 tarihli divan kurulunda lise mezunu bazı kimselerin başvuru evraklarında yaptıklarını açıklamak için kürsüye sicil kurulu başkanı selçuk erdoğmuş geldiğinde elinde olan ve içindeki küçükleri kollama maddesine atıfta bulunduğu belgedir.
  daha önce başlığı (bkz: temel değerler belgesi) şeklinde açılmış.

  2009 da fransa galatasaraylılar derneği tarafından kaleme alınan belgenin 25 sayfadan oluşan .pdf dosyasına internetten ulaşılabilir.
  bildiri ile salt lise mezunlarına hitap edildiği düşünülebilir ancak şahsen okudukça tüm camiaya seslenildiğini düşündüm.

  --- alıntı ---
  galatasaray, nesillerden nesillere aktardığı ve zamana uyum sağlayarak gelişen bir değerler bütününü ifade eder.

  bu belgede yazıya dökülen değerler sistemi, dayanıklılığını sınırlayıcı ya da baskıcı olmamasından alır. farklı ölçülerde de olsa, camianın her bireyi için anlamı ve değeri vardır.

  bu belge bir tür galatasaray'ı kutsama çabasıdır. fakat bunu yaparken duygusal değil, rasyonel olmayı tercih eder. en
  geçerli soruları sorar ve en eksiksiz yanıtları bulmaya çalışır. bu, aynı zamanda, galatasaray'ın bireylere kazandırdığı ana
  nitelik olan, dürüstlük ve güvenilirlikten vazgeçmemektir.

  etik
  galatasaraylı yalnızca dürüst ve güvenilir insandır ve bunun sahip olduğu en değerli varlığı olduğunun farkındadır.

  dayanışma
  dayanışma, galatasaray'ın birleştirici harcıdır. galatasaraylı için dayanışma bir hayat tarzıdır.

  açık fikirlilik
  dünyaya ve başkalarına dönük olabilmek; küstah olmadan, başkasını ezmeden, yalnızca bir insan olma bilinciyle ‘en iyi’ olabilmenin yoludur ve galatasaray bunu öğretir.

  laiklik
  galatasaray laikliğin tahrip edilemez beşiği, farklılıklara saygınınm temel direğidir. kendi inanç özgürlüğü tehlikeye düştüğü zaman nasıl titizlenirse, başkası için de öyle davranır. laikliği, bütün özgürlüklerin özgürlüğüdür olarak, galatasaray’ı da bunun en değerli tapınağı olarak görür.

  özveri
  bir başkasını yüceltmek için geri çekilmeyi becermektir. galatasaray bu erdemi öğretmekle kalmaz, refleks haline dönüştürür.
  özveri, insana olan inancın elle tutulur en güçlü kanıtıdır.

  misyon yüklenme
  galatasaray'ın öğrettiği ve aşıladıklarını kendine saklamak bu değerleri algılamamak demektir. galatasaraylı olmak gelişigüzel bir olgu değildir. yaşamı kucaklayan böylesi bir yazgının paydaşı olmak, her bireye evrensel görevler yükler. kişisel özlem ve tutkular ne kadar değerli olur olsun, galatasaraylı olmanın getirdiği zorunluluk bir misyon insanı olmaktır.

  mizah duygusu
  galatasaraylı için mizahla mizaç birlikte paylaşılır, birlikte olmaktan doğar.

  büyüklere saygı
  galatasaraylı’nın galatasaraylı büyükleri, ablaları ve ağabeyleridir. onlara gösterdiği saygıda ne acıma, ne merhamet gizlidir.
  saygının kutsallığında büyüklerin bilgi, öğüt ve aktarma yetenekleri gizlidir. saygı, bilinç ve sürdürülebilir diyalog ortamı
  yaratır. onlara yöneltilen saygı, fikir ayrılığını eritir, farklı değerlendirmelerin zenginliğini sunar, nesil farklılıklarına vakıf
  olmaya davet eder.her galatasaraylı birgün o ‘büyükler’den biri olacağını ve o zaman saygın olmayı isteyeceğini bilir.

  küçükleri kollama
  galatasaraylı’nın galatasaraylı küçükleri, kardeşleridir. onlara her fırsatta ulaşıp galatasaray’dan edindiği değerleri aktarmaya
  borçludur.

  kurumları destekleme
  aldıklarını galatasaray’a geri vermek, kendinin nasıl oluştuğunu unutmamaktır. galatasaray ondan alınanların geri verilmesini
  beklemezken, galatasaraylı kendini ona borçlu hissettiği için verir.galatasaraylı için galatasaray kurumları canlı birer
  varlık gibidir. ruhunu onlar besler. onlarla sevinir,heyecanlanır, duygusallaşır. her şeyin oluşup yola çıktığı ama sonunda geri dönüp geldiği yerlerdir.

  --- alıntı ---