• 27
    fifa ve uefa'nın (somut kanıtlarla ve yasalarla gerekçelendirilmiş bariz ihlaller ve hukuka aykırı bir durum yoksa) ulusal düzeydeki konulara doğrudan müdahaleyi gerekli görmeyen bir tutumu var. bu nedenle zaten pek çok başvuruyu ulusal komitelere yani bizim örneğimiz için tff'ye yönlendiriyorlar. kısacası zaman, umut ve emek kaybı olacaktır. farklı şekillerde ve kanalları kullanarak (medya, toplum örgütleri, taraftar grupları vb.) organize şekilde, uluslararası arenada gündem oluşturmaya çalışmak ve konuya dikkat çekmek daha efektif bir yol olabilir.