• 1261
    sadece galatasaray'a değil, hakaret edilebilecek her şeye her şekilde hakaret edilen, itira atılabilecek her şeye her şekilde iftira atılan platform. ilgi alanımızın içinde olsun dışında olsun her gün birçok konuda farklı linç, hakaret, iftira, yalan dolan kampanyaları vs. düzenleniyor. bunlar hem bir şekilde bir gündem oluşturuyor, hem de özgürlük karşıtlarının "işte düşünce özgürlüğü böyle kötü birşey" argümanına destek olarak ortaya çıkıyorlar.