• 1
  togay bayatlı'nın baskanı olduğu, kurucumuz ali sami yen'in 1927-1930 yılları arasında baskanlık ettiği komite. vizyonunu internet sitesinde söyle açıklamıstır:

  -----alıntı-----

  olimpiyat komitemizin vizyonu

  tmok,olimpik antlaşmadan aldığı bütün hak ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirerek, türk gençliği’nin ve her yaş, cinsiyet ve yöredeki halkı’nın çağdaş, çok yönlü ve sağlıklı birer kişilik olaraktan, cumhuriyet ve olimpizm ilkelerini özümsemiş, fiziksel spor aktivitelerinin keyfine ulaşmış, barışçıl ve sorumluluk sahibi yurttaş olmalarına, dünya ile bütünleşmelerine öncülük eder.

  tmok 2020 yılına kadar 2005, 2010, 2015 ve 2020 olmak üzere hedeflerini gerçekleştirebileceği dört adet beşer yıllık plan hazırlayacaktır. ilk önce birinci beş yıllık planda öngörülen hedeflere varmak için uygulama usulleri belirlenecektir.

  tmok ’un birinci görevi olarak, ülkemizde olimpizm ’in yaygınlaştırılması ve etkinliğinin gerçekleştirilmesi,

  spor yapma olanağının, bir insan hakkı olarak herkese sağlanması

  toplumun her kesiminde, yaşam boyu spor yapmanın ve sağlıklı yaşam sürdürmenin yararları konusunda, bilinç oluşturulması,

  insan hakkı olarak spor yapılabilmesi ve her türlü fiziksel aktivitelere katılına bilmesi için, uygun spor tesislerinin gençliğin ve halkın kullanımına açılmasının sağlanması,

  maddi imkansızlıklar, tesis ve malzeme yetersizliği nedeni ile spor yapamayan çocuk ve gençlere imkan sağlanması,

  engellilerin sportif ve fiziksel aktivitelere katılımını sağlayacak imkanların yaratılması ve bu konuda çalışan kuruluşlarla işbirliği yapılması,

  kadınların spora katılım oranlarının artırılması, spor kuruluşlarındaki yönetim ve karar mekanizmalarında kadınların temsil oranlarının yükseltilmesi,

  başta ilgili bakanlık ve gençlik ve spor genel müdürlüğü olmak üzere, spor federasyonları, üniversiteler, okullar, yerel yönetimler, spor kulüpleri ve sporla ilgili olarak kurulmuş vakıf ve derneklerle sıkı işbirliği

  başta ilgili bakanlık ve gençlik ve spor genel müdürlüğü olmak üzere, yukarda sözü edilen kuruluşlarla yakın işbirliği sağlanacaktır. böylece olimpizm idealleri ve olimpik hareketten başlayarak ülkemiz insanlarının toplu veya kişisel olarak fiziksel hareketleri (spor) sıkça yaparak bunun mutluluğuna erişmeleri sağlanacaktır. gençliğimizin ve ulusumuzun çağdaş, çok yönlü, dengeli, çevreye saygılı ve sağlıklı birer insan olarak, cumhuriyet ilkeleri ile örtüşüp, fiziksel hareket (spor) yapmanın rahatlatıcı doyumu içinde, barışçı ve sorumluluk sahibi birer yurttaş olmalarına, önderlik edilecek, böylece onların spor ile ilgili kendi özerk iletişimlerini kurmalarının yanı sıra, dünya ile bütünleşmelerine yardımcı olunacaktır.

  idari ve finansal açıdan özerk, siyasetten arınmış çağdaş spor yönetimi modelinin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi konusunda çalışmalar yapılması,

  istanbul’da olimpiyat oyunları’nın düzenlenmesi

  olimpiyatları düzenleme yoluyla ülke ekonomisine, tanıtımına, ihracatına, yatırımlarına, turizmine, sporuna, gençliğine ve ülkenin imaj ve prestijine katkıda bulunulması,

  olimpiyat oyunlarını düzenlemek suretiyle, okul veya iş saatleri dışında kalan boş zamanlarını sokaklarda ve kahvehanelerde geçirmek zorunda kalan gençlerimize ve halkımıza çağdaş spor yapabilme imkanlarının yaratılması ve sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesi,

  ülkemizin uluslararası platformlarda yönetimsel açıdan etkin bir biçimde temsil edilmesi

  olimpik oyunlar ve ioc’nin himayesinde düzenlenen bölgesel, kıtasal ya da dünya ölçeğindeki çok uluslu yarışmalarda ülkemizin gsgm ile birlikte temsil edilmesi,

  yöneticilerimizin ioc, eoc ve uluslararası spor federasyonlarının yönetim birimleri ve komisyonlarında etkin görevler alabilmeleri için her türlü çabanın gösterilmesi,

  uluslararası yarışmalarda türk sporcularının daha yüksek performanslar elde etmesi

  olimpiyat oyunları başta olmak üzere tüm uluslararası yarışmalarda, sporcularımızın başarılarının artırılması için, spor federasyonları ile iş birliği yaparak, destek olunması,

  antrenör, monitör ve spor lideri eğitiminin bilimsel platforma oturtulması, lisan dahil her konuda sürekli eğitimle gelişmelerinin sağlanması,

  sporculara üst düzeyde hizmet vermesi gereken sporcu sağlığı, spor tıbbı ve doping merkezlerinin geliştirilmesi ve etkin olarak kullanılmasının yanı sıra buralarda görevli teknik kadroların sürekli eğitilerek gelişimlerinin sağlanması,

  olimpik antrenman merkezlerinin kurulmasına, olanlarının ise etkin hale getirilerek sporcuların bilimsel antrenman ortamına kavuşturulmasına ve ülkemizde yapımı planlanan spor tesislerinin uluslararası spor federasyonlarının standartlarına göre inşa edilmesine öncülük edilmesi ve denetlenmesi,

  olimpik hareketi desteleyecek öğelerin geliştirilmesi

  spor ile etkileşim halinde olan çevre, hukuk, mimari, müzik, edebiyat, eğitim, kültür ve diğer sanatlarla iletişimin sağlanması,

  türk sporuna üstün hizmetleri geçenlerin ebediyen yaşatılacakları “ünlüler galerisi” ile “spor müzesi “ tesisi,

  olimpizm ve olimpik hareket konularındaki etkinlik ve çalışmaların öncülüğünün yapılması,

  mevcut spor kütüphanesi’nin geliştirilerek daha geniş kitlelerin hizmetine sunulma

  kurumsal kimliğinin ve iletişimin geliştirilmesi

  kurumsal kimliği geliştirecek uluslararası standartlara uygun profesyonel çalışmalar yapılması,

  sporda ve etkileşim alanlarında işbirliğinin artırılması ve teşvik edici çalışmaların artırılması,

  spor federasyonları, üniversite ve eğitim kuruluşları, kulüpler, yerel yönetimler,ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve ekonomik yarar üreten kuruluşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi,

  başta “olimpiyat dünyası” olmak üzere her türlü yayın ve faaliyetin, tmok ’nın kurumsal kimliğini güçlendirecek şekilde yapılması,

  tmok üyeleri ile iletişim etkinliğinin artırılması

  tmok üyelerine dönük hizmet ve üye kabulünde uygulanmakta olan kriterlerin gözden geçirilerek yeni standartların belirlenmesi,

  mali kaynakların güçlendirilmesi ve pazarlama faaliyetlerindeki etkinliğinin artırılması

  başta ioc olmak üzere pazarlama iletişiminde çok başarılı olan ülkelerin olimpiyat komiteleri ile ilişkiye geçerek, pazarlama faaliyetleri, açısında uygulamalarını öğrenmek,

  tmok ’nın kurumsal kimliğini ve tüm faaliyetlerini pazarlama iletişimi açısından gözden geçirmek, tmok ’nın temel görev ve vizyonunu destekleyecek şekilde yeniden düzenlemek ve yürütmek,

  başta olimpiyat dergisi olmak üzere tüm tmok yayınlarını, basılı dokümanlarını ve web sitesi’ni pazarlama iletişimi açısından gözden geçirmek, tmok ’nın temel görev ve vizyonunu destekleyecek şekilde yeniden düzenlemek ve yürütmek,

  tmok ’nın pazarlama iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek,

  tmok ’nın iletişim faaliyetlerini etkim biçimde yapabilmek için kendi içinde örgütlenmek,

  tmok ile çalışabilecek sponsorları bulmak, karşılıklı yarar sağlayacak antlaşmalar yapmak ve bu ilişkileri etkin biçimde sürdürmek,

  tmok ‘nın temel görev ve vizyonunu desteklemek için fon yaratma faaliyetlerini örgütlemek,

  tmok ’nın logo, pul, hatıra parası ve eşyası gibi gelir getirecek ticari faaliyetlerini düzenlemek,

  gelir getirici kongreler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek ve diğer sosyal aktivitelerde bulunmak,

  ----alıntı-----

  daha ayrıntılı bilgi için

  http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/index.htm

  *
 • 3
  sancili bir surecin ardindan, cumhuriyetin ilanindan hemen sonra kurulmus olan ve dunyanin en buyuk spor organizasyonunda ulkemizi temsil eden komitedir. kurulus hikayesi sadelestirilmis sekilde asagidadir.

  turkiye milli olimpiyat komitesi yani tmok ;

  1908 yilinda 2. mesrutiyet doneminde selim sirri tarcan onderliginde osmanli milli olimpiyat cemiyeti olarak kurulmustur. osmanli milli olimpiyat komitesinin ilk baskani servet-i fünun gazetesinin sahibi eski sporculardan ahmet ihsan tokgözdur. kurulusunu modern olimpiyatlarin babasi baron de coubertin ile tasarlayan selim sırrı tarcan genel sekreterlik görevini üstlenmis, uyeliklere ise hasib, asaf ve cevat rüştü beyler getirilmistir. bu gelisme servet-i funun dergisinin 5 ekim 1908 tarihli ve 889 nolu sayisinda "ahmet ihsan" imzasiyla soyle aktarilmaktadir.

  --- alıntı ---
  okuyucularımızın bildiği gibi, modern olimpiyat oyunları’nı yeniden kuran fransa’nın ileri gelenlerinden baron pierre de coubertin, geçtiğimiz yıl temmuz ayında istanbul’a teşrif ederek cimnastik üstatlarımızdan selim sırrı bey’i temsilci atamışlardı. selim sırrı bey, anayasa’nın ilan edilmesiyle verdiği sözü yerine getirip osmanlı milli olimpiyat cemiyeti’ni oluşturarak başkanlığını bana tevcih buyurduklarını, genel sekreterliği kendisinin yürüteceğini, hasip beyefendi ile asaf ve cevat rüştü bey kardeşleri yönetim kurulu üyeliklerine getirdiğini, içişleri bakanlığı makamına başvurarak cemiyetin tescili için girişimde bulunduğunu nazik bir mektupla beyan etmektedirler...

  --- alıntı ---

  1911 budapeşte birleşiminde osmanlı devleti, ioc üyeliğine resmen kabul edilmistir ve böylece osmanlı devleti, ioc üyelik sıralamasında 13. sırada yer almistir.

  i. dünya savaşı sonrası 1919’da yapılan ioc savaşa neden oldukları gerekçesiyle osmanlı devleti, almanya, avusturya-macaristan ve bulgaristan`i komiteden ihrac etti. bu devletler savaş sonrasının ilk olimpiyatı olan antwerp 1920 oyunları’na davet edilmedi ve ayrica bu ulkelerin delegelerinin ioc temsilciligi unvanlari iptal edilmistir.

  ancak 20 haziran 1921 tarihinde baron pierre de coubertin selim sirri tarcan`a yazdigi bir mektupla turk heyetini yeniden olimpiyat birlesmelerine davet etmistir.

  --- alıntı ---
  aziz meslektaşım;

  uluslararası olimpiyat komitesi’nin son toplantısında türkiye temsilcisi olarak yeniden aramıza katılmanızı rica etmekle görevlendirildim. koşullar, görevinizi bir süre kesintiye uğratmış olsa da herkesin belleğinde yer etmiş bulunan kişisel dostluk duygularında hiçbir eksilme olmamıştır. bu mektubu en içten duygularımla birlikte bunun güvencesi olarak kabul etmenizi rica ederim.

  uluslararası olimpiyat komitesi başkanı

  baron pierre de coubertin

  --- alıntı ---

  bu gelisme uzerine baslanan hazirliklar kurtulus savasinin verdigi imkansizliklar sonucunda 25 haziran 1922de ‘milli olimpiyat cemiyeti’ yerine kaim cihan müsabakalarına iştirak cemiyeti adıyla kurulan ii. osmanlı olimpiyat cemiyeti’nin başkanlığına hasip bayındırlıoğlu getirilmesiyle tamamlanmistir.

  fakat ayni zamanlarda, yani 31 temmuz 1922’de istanbul’da kurucumuz ali sami yen başkanlığında
  türkiye idman cemiyetleri ittifakı (tici) kuruldu. tici’de burhan felek ikinci başkan, selim sırrı tarcan başdanışman olarak görev aldılar. bu gelişmeden sonra selim sırrı tarcan, kurulalı ancak iki ay olan ‘kaim cihan müsabakalarına iştirak cemiyeti’ni feshederek, 28 ağustos 1922’de geçici olarak iii. osmanlı olimpiyat cemiyeti’ni kurmus ve başkanlığı yine hasip bayındırlıoğlu`na teslim etmistir. ayni zamanda yeni cemiyette selim sırrı tarcan genel sekreter olmus ve ioc tüzüğüne uygun cemiyet tüzüğünün hazırlanmasına başlanmistir.

  bu gelismeler yasanirken 1923 yili baslarinda 1924 paris olimpiyatlari icin ioc tarafindan turk sporcularini olimpiyata davet eden resmi bir yazi cemiyete gonderilmistir.

  --- alıntı ---
  paris, 20 şubat 1923

  uluslararası olimpiyat komitesi temsilcisi selim sırrı bey’e;

  uluslararası olimpiyat komitesi, sekizinci olimpiyat’ın paris’te yapılmasını kararlaştırmış olduğundan, 1924 oyunları’nın organizasyon kurulu, oyunlar ve şenliklere sizleri de davet etmekten onur duyar. 3 mayıs’tan, 27 temmuz’a kadar sürecek olimpiyat programının içinde karşılaşmalar yapılacaktır.

  sevgilerimin kabulünü rica ederim efendim.

  organizasyon komitesi başkanı kont j. clary

  --- alıntı ---

  bu gelişme sonrasında olimpiyat komitesi’nin yeniden oluşturulması için tici yöneticileriyle birlikte çalışan selim sırrı tarcan, 29 ekim 1923 çarşamba günü cumhuriyet’in ilan edilmesinin hemen ardından yeni komiteyi belirledi. 2 kasım 1923 pazar günü türkiye milli olimpiyat cemiyeti olarak ilk toplantısını yapan kurulda görev dağılımı şöyleydi:

  hami başkan : cumhurbaşkanı, mustafa kemal atatürk

  fahri başkan : başbakan, ismet inönü

  başkan : ioc türkiye temsilcisi, selim sirri tarcan

  ikinci başkan : ziraat eski genel müdürü, hasip bayındırlıoğlu

  genel sekreter : tici başkanı, ali sami yen

  üyeler : burhan felek (tici 2. başkanı ), taip servet (tici muhasebecisi), refik ismail (avukat), muvaffak menemencioğlu (tici istanbul bölge başkanı)

  pesin not: yanlis animsamiyorsam tmok`da selim sirri tarcan ve ali sami yen arasinda yapilan bir anlasma ile tici bunyesinden bulundurulacak delege sayisinin olimpiyat komitesinin delege sayisindan daha fazla olmasi kararlastirilmistir. **

  böylece, zaman içinde birkaç kez değişime uğrayan osmanlı milli olimpiyat komitesi’nin nihai adı 1923 yılında günümüze de ulaştığı şekilde türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok) olarak resmiyet kazandı.