• 1
  futbol kulüpleri ile bankalar arasında sürdürülen yapılandırma çalışmalarına ilişkin açıklama yapan kuruluş.

  --- alıntı ---
  futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi
  amacıyla kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları
  devam etmektedir.
  çalışmalarımız tamamlandıkça ilgili kulüplerimiz yasal prosedürler çerçevesinde
  açıklamalarını yapacaklardır.
  bu çalışmalarla;
  futbol kulüplerinin mali bünyelerinin güçlendirilerek çağdaş bir yapıda faaliyet
  göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkeler çerçevesi belirlenmektedir.
  yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa
  normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir. yapılandırmaya
  konu olan finansal borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş
  yıl süre ile vadelendirilecektir.
  futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her
  banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. bankalarımızın, kulüplerimizle
  ilişkisi ticari olup bundan sonra da aynı profesyonel anlayışla devam edecektir.
  kamuoyunun bilgisine duyurulur.
  saygılarımızla,
  türkiye bankalar birliği

  --- alıntı ---

  https://www.tbb.org.tr/...an/7610/28062019.pdf