• 1
  galatasaray'ın gerçek formasıdır.

  --- alıntı ---

  tam galatasaray parçalisi;

  tam galatasaray parçalısı formanın sekiz parçaya ayrılmış türüdür.
  tam galatasaray parçalısı’nın belirgin özelliği, yan yana ve arka arkaya gelen hiçbir parçasının aynı renkte
  olmamasıdır.
  tam galatasaray parçalısı, formaya nereden bakılırsa bakılsın “parçalı” görünümün gözükmesini sağlar. bu
  sayede sarı ile kırmızıya forma üzerinde her açıdan eşit değer sağlanır. sürekli olarak iki ana renk de gözükür.

  tam galatasaray parçalisi ve galatasaray;

  tam galatasaray parçalısı galatasaray’ın tarihinde giydiği 2. formadan itibaren kullandığı forma türüdür.
  1906 yılında, nohut sarısı ve kraliyet mavisi olan tarihimizin 2. forması tam parçalı görünüme sahip gömleklerden üretilmişti. yani 8 parçalı ve yan yana – arka arkaya gelen parçalardan hiçbirisi aynı renk değildi.

  1908 yılından itibaren kullanmaya başladığımız sarı kırmızı formalarımız da yine aynı tip gömleklerden üretilmişti ve tam galatasaray parçalısı görünümündeydiler.
  1906 yılından 1985 yılının 2. yarısına kadar galatasaray’ın giydiği bütün formalar tam galatasaray parçalısı görünümündeydiler.
  1985 yılında kullanmaya başladığımız adidas formalar, adidas’ın standart olarak bir çok kulübe yolladığı arkası düz kalıptan oluşuyordu. bu sebeple tarihimizde ilk defa 1985 yılında tam parçalı görünümden çıktık ve arkası düz, sadece ön tarafı parçalı görünüme sahip formalar giymek zorunda kaldık.

  1992 ve 1998 sezonu aralığında galatasaray tekrar kendi kültürü olan tam galatasaray parçalısı giymeye başladı, ancak o tarihten sonra 2008-2009 sezonu parçalı forması dışında galatasaray’ın tarihi ve kendi kültürü olan formasını giymedik. şuan kullandığımız formamızın tam galatasaray parçalısı olmadığını da hatırlatalım. bu forma 8 parça yerine 2 parçadan oluşan yanlış bir galatasaray formasıdır.

  tam galatasaray parçalisi ve renk dizilişi;

  tam galatasaray parçalısı’nın olması gerektiği 8 parçalı görünümden ve renklerin sırasıyla dizildiğinden bahsettik. bunun yanında tam galatasaray parçalısı’nın renklerinin yerleri de belidir.
  bazı sezonlar formalarımız tam parçalı görünümünde olsa bile renk dizilişlerinde farklılıklar göze çarpıyordu. oysa ki bizim tam parçalı formamızın bazı istisna sezonlar haricinde renklerinin sırası ve yeri standarttır.

  tam galatasaray parçalısını gövdeden ikiye ayırdığımızda formanın sağında kalan gövde (formaya göre) rengi sarı, solunda kalan gövde rengi ise kırmızıdır. bu diziliş sarı kırmızı renkleri aldığımız 1908 yılından itibaren uygulanmış standart diziliştir.

  1908 ile 1910 yılları arasında her futbolcunun formalarını kendilerinin temin ettiğini bildiğimizden formalarda belli bir standart yoktu, bu sebeple o yıllara ait bazı resimlerde bizim ters parçalı dediğimiz; sağ gövde kırmızı, sol gövde sarı görünümüne sahip formalara rastlarız. ancak 1910 yılından itibaren formalarımızda bir standart oturtulmuş ve esas renk dizilimini de formalarımızda devamlı olarak görmeye başlamıştık.

  standart oturtulduktan sonra bazı istisna sezonlara rastlarız. 1925 ile 1930 arası giydiğimiz parçalı formamızın, ki o yıl aralığında aynı formayı kullanmamız bu durumun en büyük sebebidir, renkleri tersti. 1938 ile 41 yılları ve 43-48 yılları ve 50-53 yılları arasında imkansızlıktan kendi formalarını katalogdan seçmek zorunda kalan galatasaray’ın parçalısında ters renk kullanımı görülmüştür. ancak 43-48 yılları arasındaki dönem haricinde, diğer ters parçalıların giyildiği dönemlerde düz ve doğru parçalımızı da giyiyorduk. 53 yılından itibaren ise 86 yılına kadar, doğru renk dizilişine sahip tam parçalı formalarımızı sürekli olarak kullandık.

  1986 yılında adidas’ın bize göndermiş olduğu formaları 4 sezon boyunca hiç değiştirmeden kullandık. bu formaların da renk dizilişi bizim ters parçalı dediğimiz görünümdeydi. yine aynı formaları 4 sene boyunca kullanmamız bu ters durumun 4 sezon boyunca devam etmesini sağladı. 1990-1991 sezonunda ise renklerin yerleri düzeltilmiş olarak benzer bir parçalı forma giymeye devam ettik.

  1990 sezonundan 2009-2010 sezonuna kadar parçalı formalarımızın tamamı tam galatasaray parçalısı olmamasına rağmen renk düzeni doğru şekilde kullanılmaya devam edildi. ancak 2009-2010 sezonunda çıkartılan parçalı forma bizim ters parçalı ve tarihimizdeki standart renk düzenine sahip olmayan görünüme sahip bir forma. bu yanlış renk düzenine sahip formayı bu sezon da kullanıyoruz. kısacası bu sezon, giydiğimiz parçalı forma yüzünden, istisna sezonlara dahil oldu.

  istisna olarak ters parçalı görünüme sahip formaları tarihimizde sadece 6 kere giydik. bu 6 formayı 110 yıllık tarihimiz boyunca sadece 22 sene kullandık. bu 6 formanın ortak özelliği de, aynı formayı birden çok sezonda kullanmış olmamız. bu formaların ilk 4’ü katalogdan seçilmiş ve yurt dışından gönderilmişti. o sebeple yanlış renk dizilişi imkanlardan dolayı düzeltilememişti. bu 6 istisna forma ve 22 istisna yıl haricinde galatasaray parçalısı’nın renk dizilişi bellidir. bu durum; tasarımlara, kalıplara, sezonlara, yıllara bakılmaksızın korunmalıdır. doğru renk dizilişimiz en az tam galatasaray parçalısı kadar önemli tarihsel bir gelenektir. bu sezon kullandığımız ters diliş, tarihimizde zorunlu olarak kullandığımız
  formalardan gelir ve bizim klasik parçalı görünümümüz ile özdeşleşmez.

  tam galatasaray parçalisi’in şort – çorap kombinasyonu;

  galatasaray’ın tarihi kadar eskidir beyaz şort ve kırmızı çorap.
  beyaz şort, sarı kırmızı renkleri kullanmaya başladığımız 1908 yılından itibaren parçalı formamızın esas
  kombinasyonudur.
  1980-1981 sezonuna kadar galatasaray’ın parçalı formasının altına beyazdan başka renk şort giydiği görülmemiştir. 72 sene boyunca parçalı altına sadece beyaz şort giymiştir.

  galatasaray, 1952-1953 sezonuna kadar siyah çorap ve kırmızı çorap kombinasyonunu dönüşümlü olarak kullanmaya devam etmiştir. ancak siyah çorap o dönemlerde alternatif iken, kırmızı çorap çoğunlukla kullanılmıştır.

  o sezondan sonra ise zaman zaman beyaz ve sarı çoraplar giyilse bile, birincil tercih her zaman kırmızı çorap olmuştur. sezonların genelinde parçalı altına kırmızı çorap giymiştir.

  1980-1981 sezonundan günümüze kadar ne yazık ki galatasaray esas kombinasyonu olan beyaz şort kırmızı çorap kombinasyonunu hiçbir zaman kullanmamıştır.

  2008-2009 sezonundan itibaren ise klasik dönemde istisna olarak görülen ve esas kombinasyonumuzla alakası olmayan, tam aksine ezeli rakibinin esas şort ve çorap kombinasyonu olan beyaz şort beyaz çorap kombinasyonunu iç saha kombinasyonu olarak belirlemiştir.

  galatasaray’ın tarihi kadar eski olan esas iç saha kombinasyonumuza, yani beyaz şort kırmızı çorap kombinasyonuna geri dönülmesi, galatasaray’ı betimleyen doğru kombinasyonun 30 sene sonra tekrar kullanılması doğru olacaktır.

  galatasaray’in bugüne kadar giymiş olduğu yanliş parçali türleri;

  bu parçalı türleri son 12 senede çıkmış olup, tarihimizde yeri olmayan parçalılardır. hiçbirisi tam galatasaray parçalı’sı, yani 8 parçalı değildir.

  1. önden ve arkadan bakıldığı zaman tam parçalı görünüme sahip olsa da, aldatıcıdır. gövde ve kolların arkalı önlü renkleri birbirleri ile aynıdır. böylelikle 8 parça olması gereken forma, 4 parçada kalmıştır. bu yanlış parçalı kullanımı 98-99 ve 2003-2004 parçalı formasında görebilirsiniz. tarihimizde ise böyle bir parçalı türünü hiç giymedik.

  2. bu sezon kullandığımız forma, 2 eşit parçaya ayrılmış bir parçalı türüdür. galatasaray’ın yine tarihinde bu tip bir parçalı forma giydiği görülmemiştir. yanlardan bakıldığı zaman kolların ve gövdelerin arkaları da aynı renk olduğundan tek taraftan bakılan forma tek renk gözükür ve galatasaray’ın tam parçalısı’nın renk düzeninde görülmeyen bir asimetri yaratır.

  3. son 10 sezon içinde en çok giyilen parçalı türü olan bu formanın yine tarihimizde herhangi bir yeri yoktur. 2 numaralı formanın renklerinin zıt yerleştirilmesi ile oluşturulmuş ve 2 parçadan oluşan bu forma türünü 2001-2002, hatırlatalım; metin oktay bu tip bir parçalı formayı hiç giymedi. onun giydiği formaların tamamı tam galatasaray parçalısı idi.

  yanliş şort çorap kombinasyonunun görüntüyü bozmasi;

  bu kombinasyonlar gayet tabi ki dış saha maçlarında rakibin formasına göre kullanılabilir, ancak iç saha
  maçlarında yanlış kombinasyonun “iç saha kombinasyonu” olarak kullanılmasının tarihimiz ile bağdaşmaması bir yana, bir takım görüntü eksiklerine yol açtığını da söyleyebiliriz.

  kırmızı şort ve çoraplı kombinasyonda galatasaray’ın en az kırmızısı kadar değerli olan sarı rengi formada eşit değeri görmemekte ve formada bir asimetri yaratmakta. böylelikle tam galatasaray parçalısı’nın eşsiz simetrik ve iki rengine de sahip çıkan özelliği ortadan kaybolmakta.

  beyaz şort ve çoraplı kombinasyon ise parçalı görünümün simetrisini bozmasa da, formanın beyaz renk içinde kaybolmasını sağlıyor. formaya genel olarak karşıdan bakıldığında beyaz rengin sarı-kırmızı renk kadar, hatta daha fazla göze çarptığı görülüyor.

  doğru kombinasyonumuz olan beyaz şort ve kırmızı çoraplı kombinasyonda beyaz ön plana fazla çıkartılmıyor ve forma üstünün simetrisini bozmamış olan doğru görünüm korunuyor.

  kral metin’in, baba gündüz’ün, ali sami bey’in, aslan nihat’ın, fatih terim’in ve daha nice galatasaray efsanesinin giydiği formadır tam galatasaray parçalısı. arda turan, emre çolak ve daha nice gelecek efsanenin de giymesi gereken formadır.

  --- alıntı ---

  http://parcalinasahipcik.com/

  adrese gidin, görün lütfen. görsellerle güzelce desteklenmiş bir çalışma. şahsım adına teşekkür ederim bu çalışmayı yapan arkadaşlara.
 • 10
  tam parçalı forma bir kültürdür, markadır. seni kayserispor'dan, lens'ten, roma'dan daha nice sarı kırmızı renkli takımdan ayıran şeydir. bi dönün bakın ajax'a, feyenoord'a, real madrid'e liverpool'a manchester united'a ve hatta fenerbahçe'ye.. bu takımlar bi kere olsun formasını değiştirmiş mi acaba? sırf zamanında endüstriyel futbol yüzünden parçalı forma yerine verilen çubuklu formaları giydik diye olayın geldiği yere bak arkadaş.. ajax bugün klasik kırmızı bantlı formasından başka bir forma çıkarsa bütün şehri yakarlar. bizde, koskoca 110 yıllık kulüpte, buna itiraz eden bir allah'ın kulu yok. hatta yok her sene aynı forma mı çıkarmış da bilmem ne...! biraz vizyon sahibi olmak lazım.

  sonuç olarak benim için galataray forması, ali sami yen'in ablasının takım için diktiği ilk formadır. 8 parçalı sarı kırmızı forma, beyaz şort, kırmızı çorap. al:
  http://3.bp.blogspot.com/...rU/s1600/%5B1908.jpg
 • 11
  galatasaray'ın tarihidir bu forma. her sene en klasiğinden bir parçalı çıkarılmalı. geri kalan 2 formada fantezi yapılabilir. hee dersen ki nasıl satılıcak hep aynı tür parçalı çıkarsa, ozaman da bi sene sarı-kırmızı yaparsın, diğer sene kırmızı-sarı yaparsın, renklerin yeri değişir formada. yenilikçi değilim galiba o konuda. parçalı adam gibi olduktan sonra geri kalan formalar çok önemli değil benim için. son yıllarda mor, somon, turuncu gibi fantezi renkler gördük zaten.
 • 12
  sorun satışsa diğer iki formaya yoğun mesai harcarsın ve satın alınacak harika formalar tasarlarsın. ama parçalı formanın artık değişmez olması lazım. renk kodu, tasarımı, hiçbir ayrıntısı değişmeyecek. bunun bir kültür olarak yerleşmesi gerekiyor. her konuda galatasaraylılık kültürü diye yeri göğü inleten dedeler neredesiniz? bir boku düzgün yaptığınız görülmemiş zaten. sahi siz nasıl beceriksiz insanlarsınız dedeler.
 • 13
  bunu paylaşmayı unutmuşum, tüm renktaşlardan ricam 10 dakika ayırıp okumaları. bu konularda taraftar bilinçlenmeli ki yönetim, malzemeciler, gs store çalışanlarına daha rahat ulaşıp onları da bilinçlendirebilelim. saygılar, galatasaray formaları ekibi

  sorun nedir? http://esvaphane.com/...7/08/sorun-nedir.pdf

  edit: dünya üzerinde birkaç takım var tam parçalı kültürüne sahip olan, kuruluşundan bu yana sahip çıkan genoa cfc'ye saygım çok büyük. taraftarlarının da "aman ya yine mi aynı forma?" dediklerini hiç sanmıyorum, nitekim deplasman formaları bile ufak değişikliklerle hep aynı, beyaz üzerine kırmızı lacivert şeritli.

  http://www.oldfootballshirts.com/...all-shirts-t977.html

  120. kuruluş yılı özel formaları:
  iç saha: https://gss.gs/WYq.jpg
  deplasman: https://gss.gs/C2m.jpg

  aynı şekilde sao paulo fc taraftarlarının da "eh be kardeşim birazcık güne ayak uydurun, bize iç saha forması olarak eskişehirspor, gaziantepspor, ne bileyim gençlerbirliğinin giydiği deplasman formalarına benzer birşey yapın, nedir bu 88 yıldır aynı forma, bıktık be abi" dediklerini sanmıyorum.

  http://www.oldfootballshirts.com/...-t808.html?type=Home

  bu konuyla ilgili daha detaylı inceleme yazım için (bkz: forma kültürü/#2642387)
 • 14
  herhalde dünya üzerinde bu mevzuya en çok takılan takım taraftarı bizizdir. tadını çıkarmak varken yok "o*ospu rengi", yok "bu tam parçalı değil". tam parçalı metin oktay forması var zaten. her sene aynı forma yapılmaz. çünkü bu sefer de "ya aynı formayı neden alayım?" diyecek insanlar. şu an "her sene ilk formamız aynı olsun" diyenler de her sene aynı formayı almayacak haklı olarak. zaten ikinci ve üçüncü formayı alanlar aynı insanlar.

  kıssadan hisse, artık 2018 yılında bazı kalıplardan arınmamız gerekiyor. hem de kimse "forma çizgili ve sarı lacıvert olsun" filan da demiyor. zevkler ve renkler tartışılmaz. bu yüzden artık tam parçalı konusunu bşr tabu, bir soryn olarak görmemeliyiz.
 • 17
  bugün 25 aralık dünya forma günü. formalar takım kültüründe önemli bir yer kaplar. bizim kültürümüzde de 8 parçalı forma var. doğru kombinasyon ile giyilince çok güzel durmaktadır. son zamanlarda tek tam parçalı 13-14 sezonunda çıktı. o da tff'nin arial font saçmalığına denk geldi. o yüzden o sezonki şampiyonlar ligi maçları çok değerliydi. aynı şekilde uefa'nın forma numarası görünmeyeceği için sırtı düz renk yapma kuralı olmasaydı efsane görüntü oluşurdu.

  yaşasın tam parçalı!

  https://imgresizer.eurosport.com/...545796-2560-1440.jpg