• 3. nesil
  • yazar
  • 18
  • yaklaşık 11 yıl önce
Altyapı çalışmaları sebebiyle birtakım hatalarla karşılaşılması muhtemel. En kısa sürede hatalar giderilecektir!