• 1
  kazanılan en anlamlı kupalardan biri de 1928 yılındaki gazi büstüdür. gazi büstü, türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu mustafa kemal atatürk yaşarken adına düzenlenen ilk ve tek kupadır. taksim stadında oynanan maçı fenerbahçe’yi 4-0 yenen galatasaray kazanmıştır. bu anlamlı büst, halen galatasaray müzesinde bulunmaktadır. yılda bir defaya mahsus olmak üzere, 10 kasım günleri yapılan anma törenlerinde kullanılmaktadır.

  wikipedia
 • 3
  gazi mustafa kemal atatürk hayattayken, onun adına tayyare cemiyeti' ne gelir sağlamak amacı ile düzenlenmiş tek kupadır. galatasaray fenerbahçe 4-0 yenerek gazi büstü' nü kazanır. gazi büstü, şu an halen galatasaray müzesi' nde sergilenmektedir ve atatürk' ün hayatında düzenlenmiş tek kupa olduğundan galatasaray müzesi' nin en nadide ve değerli parçalarından biri olarak değerlendirilmektedir.

  detaylı bilgi:
  http://www.galatasaray.org/...ges/ataturkbustu.php
 • 4
  mustafa kemal atatürk hayattayken, onun adına tayyare cemiyeti'ne gelir sağlamak amacı ile düzenlenmiş tek kupadır.

  10 ağustos 1928 cuma günü galatasaray ile fenerbahçe arasında taksim stadı'nda oynanan karşılaşma da fenerbahçe son on yedi dakikaya 3-1 önde girer. daha sonra galatasaray'lı muslihittin peykoğlu ve mehmet leblebi ile iki gol bulan galatasaray, karşılaşmada 3-3'lük eşitliği sağlar ve maç berabere biter. 31 ağustos 1928 cuma günü tekrar karşılaşan bu rakiplerden galatasaray, fenerbahçe'yi cici necdet*'in 3 ve şadlı*' nin golleriyle 4-0 yenerek gazi büstü kupası'nı kazanır.
 • 5
  --- alıntı ---

  "gazi kupasini galatasaray kazandi"

  yukarıdaki başlık 1 eylül 1928 tarihli cumhuriyet gazetesi’ne ait. 1 ocak 1929 tarihinde gazeteler latin harfleriyle basılacağından, halkı alıştırmak için, bu tarihten itibaren yazıların kenarına köşesine latin harfleriyle de haberler koyuyorlar.

  bilmeyenler için, latince başlığın altındaki osmanlıca’yı da hemen bugünkü dile çevirelim.

  "dünkü maç fenerbahçe’nin mağlubiyeti ile neticelendi. netice şudur: galatasaray dört, fener sifir!.."

  doğaldır ki bu iki güzide kulübün maçlarında bir tarafın galibiyetiyle biten birçok 4-0’lık maçlar vardır. ama bu 4-0 galatasaray için çok ayrı bir anlama sahiptir. onu da hikaye edelim.

  yıl 1928. aylardan ağustos. cumhuriyet hükümeti tarafından dünyaca ünlü italyan heykeltraşı pietro canonica’ya yapımı ısmarlanan cumhuriyet abidesi’nin açılışı yapılacaktır. zaten o günlerde canonica da istanbul’dadır ve abide üzerinde son düzeltmeleri yapmaktadır. abide’nin çevre düzeni ise, italyan mimar guillio mongeri tarafından yapılmıştır.

  gazeteler günler öncesinden maç ile ilgili haberleri vermeye başlamışlardır. 5 ağustos 1928, pazar gününün cumhuriyet gazetesi’nden izleyelim: "galatasaray-fenerbahçe kulüplerimizin tayyare cemiyeti tarafından konulan gazi büstü için icra edecekleri maçın günü dün kat’i suretde kararlaştırılmışdır. bu cuma günü (10 ağustos) taksim stadyumu’nda her iki kulübün üç takımı birden karşılaşacaklardır. evvela dördüncü, yani en küçükler otuzbeşer dakikalık iki devreli bir maç yapacaklar, sonra üçüncü takımlar kırkbeşer dakikalık bir müsabaka icra edecekler ve nihayet saat beşde de birinci takımlar karşılaşacaklardır. (...) birinci takımların müsabakası o gün berabere neticelendiği takdirde, onbeş gün sonra ikinci bir maç icra edilecek ve bu maç icab ederse yarım saat temdid olunacaktır.

  tayyare cemiyeti müsabakanın geçen sene vaki olduğu üzere, kulüpcülük hissiyle hareket eden bazı zabıta memurlarının billüzum müdahelesi yüzünden akim (neticesiz) kalması gibi hadiselere meydan vermemek için her türlü tedbiri ittihaz edecek, seyircilerin parmaklıklardan dışarı çıkmasına katiyyen müsamaha ve müsaade etmeyecektir ".

  8 ağustos 1928 tarihli cumhuriyet gazetesi’nde tertib heyeti’nin bildirisi var:

  "maç heyeti tertibiyesinden.

  tayyare cemiyeti menfaatine.

  10 ağustos 1928’de galatasaray-fenerbahçe kulüplerinin birinci, üçüncü ve dördüncü takımları arasında icra olunacak müsabakaların her üçüne ait olmak üzere bilet fiyatları berveçh-i zir (aşağıdaki gibi) tesbit edilmiştir.

  1- numrolu balkon mevkileri: 10-5 ve 3 lira

  2- tiribün: 2 lira

  3- duhuliye: 1 lira

  4- tirübün ve duhuliye biletleri, hüviyet varakalı kulüp azasile, zabitan ve mektep talebesi için nısıfdır (yarı yarıyadır)."

  9 ağustos 1928 perşembe gününün cumhuriyet gazetesi’nden devam ediyoruz: taksim abidesi’nin açılış haberleri var. atatürk o günlerde istanbul’da olduğu halde, açılışta yok. açılışı meclis başkanı kazım özalp paşa yapmış. gazetenin dördüncü sahifesinde tertib heyeti’nin bildirisi var:

  1- 10 ağustos cuma günü taksim stadyumu’nda tayyare cemiyeti menfaatına icrası mukarrer (yapılması kararlaştırılmış) futbol müsabakalarından birinci takımların hakemliğine (fierafeddin), üçüncü takımlara (fuad), dördüncü takımlara (basri) beyler intihab olunmuşlardır.

  2- yan hakemlerini bu zevat kendileri intihab edeceklerdir.

  3- dördüncü takımlar saat ondörtde, üçüncü takımlar 15,15 de ve büyük maç da saat 17 de başlayacaktır.

  4- hakemlere ve oyunculara karşı leh ve aleyhde bağırmak ve gürültü etmek, oyunu işgal ve halkın istirahatını ihlal edeceğinden bu gibi taşkınlıklardan katiyen mücanebet olunması (kaçınılması) ve polisin müdahalesine meydan verilmemesi rica olunur.

  10 ağustos 1928 cuma gününün cumhuriyet gazetesi’nde 1. sayfada "galatasaray - fenerbahçe müsabakası" başlığı altında, o gün oynanacak maç hakkında resim ve yazılar var: gazetenin birinci sayfasında gazi büstü’nün fotoğrafı ve gs ile fb’nin rozetleri var. galatasaray’ın rozetinde eski harflerle 1905 tarihi var. fb’nin rozetinde ise tarih yoktur. maç ile ilgili olarak, birinci sayfada başlayan haberler; dördüncü sayfada da devam ediyor. bu bölümde takımların muhtemel tertibleri verilmekde, her iki takımın oyuncularının mukayesesi yapılmakta ve maçın sonucu hakkında tahmin yürütülmektedir. daha sonra "müsabakanın merasim proğramı" veriliyor:

  1- her müsabakadan beş dakika evvel sahaya girecek olan hakemin düdük çalarak vaki olacak daveti üzerine ve üçüncü düdüğün sedasını müteakib, takımlar sahaya çıkacakdır.

  2- birinci düdükden sonra takımlar soyunma odalarından çıkarak sahaya girecek, parmaklığın kapısı önünde birleşecekler ve sahaya bir galatasaraylı ve bir fenerli olarak kolkola ve ağır yürüyerek girecekler. tarafeyn kapdanları en son olarak kolkola girecekler, girmezden evvel de bervech-i bala kezalik (yukarıdaki gibi) tertib ile takımlarını sevk edeceklerdir.

  3- takımlar sahaya girince, gazi hazretlerinin büstü etrafında –daire teşkil ederek- duracaklar, bu tertibi hakem idare edecektir. ve hakemin flama sallayarak vereceği işaret üzerine muzıka milli marş parçasını terennüm edecektir ve bu esnada takımlar esas vaziyetde resmi tazim ifa edeceklerdir.

  4- bu merasim bitince hakem tarafeyn kapdanlarını davet ederek, kale intihabını (seçimini) yaptıracak ve kapdanlara alel usul lazım gelen ....... (okunamadı) bulunacakdır.

  5- üçüncü ve dördüncü takımlar da ayni merasime tabidir.

  6- birinci takımların oyununun hitamında tarafeyn evvela sahanın merkezinde ve hakemin etrafında toplanıp, yekdiğerine şeref nidası irad edeceklerdir.

  7- bundan sonra galip takımın bütün efradı ile üçüncü ve dördüncü takımlar galiplerinin yalnız kapdanları gazi hazretlerinin büstünün mevzü (konulmuş) bulunduğu sahanın önüne gelip cepheleri balkona müteveccih olarak duracaklardır.

  8- tayyare cemiyeti reisi bu esnada büstlerin yanına gelmiş bulunacağından, hakem gelip neticeyi resmen tebliğ edecek ve reis de büstleri galip takımlara evvela küçüklerden başlayarak sırasiyle verecekdir.

  9- her üç takım kapdanı da sırasiyle reise teşekkür edecek ve arkadaşlarına dönerek ve bir eliyle de büstü tutarak evvela gazi hazretlerinin ve sonra da tayyare cemiyetinin şerefine yaşa nidasını irad ettirecektir.

  10- bu merasım hitam bulduktan sonra ahali dağılana kadar büstler masa üzerinde kalacak ve galib takım azası tamamen veya kısmen masanın başında duracaklardır.

  yine gazetenin verdiği habere göre "seyirciler arasında hadise çıkmaması için, avrupa’da olduğu gibi tribünlerden kapıdan girince sağdakine fener tarafdarlarının, soldakine de galatasaray tarafdarlarının oturmaları münasib görülmüştür. mamafi herkes istediği yerde oturmakda serbestdir" denilmektedir.

  11 ağustos 1928 tarihli cumhuriyet gazetesi’nde ilk maç ayrıntılı olarak anlatılıyor:

  "neticesi sabırsızlıkla beklenen gs-fb maçı dün yapıldı. birinci takımlar arasında yapılan maçda gs-fb üçer sayı ile berabere kaldılar. üçüncü takımlar maçında gs:5-fb:2. dördüncü takımlar maçı ise 0-0 berabere neticelenmiştir.

  müsabaka nasıl oldu?

  galatasaray takımı: ulvi-burhan-mehmet nazif-suphi-nihat-midhat-mehmet-muslih-kemal faruki-latif rebii.

  fenerbahçe takımı: fehmi-kadri-sabih-cevat-sadi-ismet-alaaddin-muzaffer-zeki-fikret-bedri.

  fb rüzgar altına düşmüştü. buna rağmen ilk dakikadan itibaren çok hakim, çok ahenkdar bir oyunla galatasaray kalesini kuşattılar (...) buna mukabil galatasaray müdafaasında garip bir becerisizlik vardı (...) hele mehmet nazif, topa vurmasını unutmuş denilebilirdi. 15 dakikada fb ilk golü yapıyor. 25. dakikada gs. beraberliği temin ediyor. ardısıra fb. penaltıdan 2. golü kazanıyor. (...) galatasaraylılar bila istisna bozuk oynuyorlardı (...) birinci haftaymın sonlarına doğru latif çıktı. zaten iyi oynamıyordu. fakat hemen burada ilave edelim ki ikinci devrede tekrar oyuna girdi. gollerden birisini yapmak suretiyle birinci devredeki fena oyununu unutturdu. 43. dakikada fenerbahçeliler bir gol daha yaparak bu devreyi bire karşı üç sayı ile bitirmiş oldular.

  ikinci haftaym

  ikinci haftaym başlar başlamaz fenerbahçe’nin fevkalade kuvvetli bir maneviyatla oynadığı görüldü. fakat galatasaraylılar da bu vahim vaziyetden kurtulmak için çalışıyorlardı. dışarıda bağrışan kulübcülerin gürültüsü oyuncuları da sinirlendirmiş, her tarafda bir heyecandır başlamışdı. bitaraf bir spor meraklısının bu gürültüde müsabakaları zevkle seyir etmesine imkan yoktur. bağırışmalardan, alkışlardan insanın başı ağrıyor, kulakları uğulduyor, hele bir türlü eksik olmayan "yuha"lardan gönlü bulanıyordu... kaç gündür gazeteler bu müsabakalar esnasında herkesin sükunet göstermesini temenni etmişdi. tayyare cemiyeti’de aynı temenniyi matbu bir şekilde herkese dağıtmışdı. fakat ne de olsa bir kısım halk var ki onlara spor terbiyesi öğretmek kabil olmuyor, hem kendileri tirübünlerde münakaşalarla kavgaya kadar yol açıyorlar, hem de oyuncuları sinirlendirerek, bütün müsabakanın zevkini kaçırıyorlar (...) sarı kırmızı oyuncular artık canla başla oynamaya başladılar. nihayet ikinci haftaymın 28. dakikasında kornerden atılan topu fenerbahçe kalesine sokarak ikinci golü yaptılar. bundan sonra fenerliler biraz gevşemiş göründü (...) maçın neticesine sekiz dakika kala üçüncü golü de yapan galatasaray takımı, mağlubiyet tehlikesinden kurtuldu. bu tehlike şimdi de fenerbahçe kalesinin etrafında esiyordu. maç bitinceye kadar galatasaraylılar hakim oynadı (...)

  galatasaray her zamankine nisbetle çok fena oynadı. fenerbahçe’nin müstesna oyunlarından birisi idi. fenerbahçe bu vaziyetden istifade edemedi; hakimiyeti kaçırdı. fakat galatasaray takımı maneviyatını gayip etmediği için sonuna kadar çalışarak şerefli bir suretde kurtuldu.

  şimdi bu 3-3 berabere biten maçın kısa bir özetine de feberbahçeli çelebizade sait beyin (o yıllarda böyle bir güzel spor dergisi çıkardığı için allah ondan razı olsun!) spor alemi mecmuası’na bakalım : "fudbolcu" imzası ile anlatımı yapılan bu yazıda kısaca şu noktalara dikkat çekiliyor.

  (...) önce 4. ve 3. takımların maçı veriliyor. saat onyedi olmuş. halk ise sabırsız. bu sırada fotoğraf ve sinema objektifleri önünde her iki takım da kolkola sahaya çıktılar ve gazi’nin büstü önünde sıralandılar (...) maç başlar başlamaz, her iki takım biraz durgun (...) tam onuncu dakikada alaaddin kaptığı topu sıkı ve güzel bir burun şutu ile galatasaray ağlarına takıyordu. (...) kemal ufak bir plase ile topu fenerin kalesine sokuyor. (1-1) berabere.

  (...) bu akınlardan birisinde mehmet nazif topu eliyle tutuyor ve hakem penaltı cezasını veriyor. güzel bir plase ile golü kaydeden fikret faikiyeti yine fener’e bahşediyor. (...) devrenin bitmesine birkaç dakika kala fener’in toptan bir akını galatasaray kalesine kadar akıyor ve ayaktan ayağa geçen top, sadi’nin bir vuruşu ile galatasaray kalesini üçüncü defa ziyaret ediyordu. (...) devre ise 3-1 fener lehinde. (...) oyunun neticelenmesine yirmi dakika var. galatasaray ise hala cansız oynuyor. (...) bilhassa galatasaray taraftarları arasında maçın neticesini görmeden gitmeğe hazırlananlar var. fakat hayret, birden galatasaraylılar canlanıyor. akın akın üstüne, fener’de ise fazla bir emniyet, lüzumsuz bir gurur var. adeta hasımlarını istihkar eder (aşağılar) vaziyetde alay ediyorlar. böyle iki gol fark belki başka bir takımı nevmid (ümitsiz) edebilirdi. fakat fenerliler karşılarında galatasaray’ın olduğunu unutmuşlardı. o galatasaray ki bazen harikalar yaratmağa muktedir bir kuvvete malikdir. (...) muslih ise uzaktan bir kafa darbesiyle ikinci sayıyı kaleye sokunca galatasaray’da ümit fazlalaştı. (...) işte yavaş yavaş harikayı yaratan, gayri kabili mümkün kılan sarı kırmızılılar, üçüncü ve beraberlik sayısını da kaydedince fener tehlikeyi anladı. galatasaray ise hala hücumda, hatta bir şut direğe çarpıyor."

  *

  ilk maç 3-3 berabere bitince, onbeş gün sonra ikinci bir maç için karar veriliyor. hafta içinde gs. rumlarla bir idman maçı yapıyor ve 3-2 kazanıyor. gazeteler bu ara, maçın hakeminin kim olacağı hususu üzerinde duruyorlar. hakemliğe birinci aday, beşiktaşlı fieref beydir. fakat adı geçenin, fenerbahçe’nin antrenmanlarına nezaret ettiği hakkında dedikodular vardır. fieref bey beşiktaşın reisidir ve tarafsızlığı ile gerek gs ve gerekse fb.liler tarafından sevilen bir insandır.

  *

  artık beklenen gün gelmiştir; yani 31 ağustos cuma günü. o günün cumhuriyet gazetesi’nde her iki takımın oyuncularının ve oyun tarzlarının güzel bir incelemesi var. yazar, fb’nin forvetini, gs’ın savunmasını beğeniyor. "fb ilk devrede işi bitirmelidir. fb. işini 2. devreye veya uzatmaya bırakırsa maçı gs. kazanır" diyor.

  yeniden yazımızın başına, 1 eylül 1928 cumartesi tarihli cumhuriyet gazetesi’ne dönebiliriz; ne diyordu anılan gazetenin başlığı? "-galatasaray galip. dünkü maç, fenerbahçe’nin mağlubiyeti ile neticelendi. netice şudur: galatasaray dört, fener sifir!... gazi büstünü galatasaray aldı. galip tarafa gazi hazretlerinin bir heykeli hediye edilmek şartile tayyare cemiyeti tarafından galatasaray ile fenerbahçe takımları arasında tertip edilen ilk müsabaka üç hafta evvel berabere neticelendikten sonra dün bu iki takım ikinci defa olarak tekrar karşılaşmışlar. birinci müsabakada fenerbahçeliler müstesna bir fırsat kaçırmışlardı. diğer taraftan geçirdikleri tehlikeyi idrak eden galatasaraylılar o zaman: -fenerbahçe bir daha bu kadar güzel oynayamaz; bizim bugünkü gibi fena oynamaklığımız imkansızdır. binaenaleyh fenerbahçe bir daha buna benzer bir fırsat ümit etmemelidir, diyorlardı. dünkü müsabaka galatasaraylılar’ın bu iddiasına hak vermiş oldu. (...) galatasaraylılar takımlarında büyük bir değişiklik yaparak meydana çıkıyorlardı. fiadli ve necdet gibi daha düne kadar üçüncü takımda oynayan iki genci birinci takımın muhacim hattına ikame etmişlerdi. bunda hiç şüphesiz muhik bir isabet vardı. fakat ilk tecrübeyi fenerbahçe gibi bir rakib karşısında yapmak o kadar tehlikeli bir oyun idi ki, "eski oyuncuların yerine gençleri koymak disturuna bizim gibi en ziyade taraftar olanlar bile bu tehlikeli tecrübe karşısında düşüyorlar ve galatasaray’ın galibiyet ihtimallerinden daha ziyade uzaklaştığına hükmetmeğe kadar varıyorlardı. halbuki galatasaray’ın dünkü muvaffakiyetinin, galibiyetinin, hatta muzafferiyetinin en büyük amili bu iki gencin takıma ilave edilmesinden ibaretdir, diyebiliriz. (...) fenerbahçeliler mağlubiyetin "gayrikabil-i içtinab"-kaçınılmaz- olduğunu hiseder etmez kaçamak yollar aramaya başladılar. bir defasında kaleci fehmi, gs.lı kemal faruki’ye bir yumruk attı. yine bir defasında bedri gibi pek öyle kavgacı olarak tanınmamış bir oyuncu, sonra birkaç defa da büsbütün salahperver –sakin, barışcı- büsbütün ince bir futbolcu olarak şöhret kazanmış diğer bir oyuncu, karşılarındaki galatasaraylı o- yuncularla kavga çıkarmak için adeta bahane aradılar: her vesilede çatmak istediler. onların bu suretle sinirlenmesi haklımıydı, değildi. karşılarındaki galatasaraylı oyuncuların hatası var mıydı? yoktu. (...) vakıa şudur ki, fenerbahçe’nin çelebi tanınmış oyuncuları bile kavga çıkarmak, mesele ihdas etmek için bahane arıyorlardı (...)

  oyun nasıl oldu?

  galatasaray takımı: ulvi-mehmet nazif-burhan-suphi-nihat-mithat-mehmet-fiadli-necdet-kemal faruki-muslih

  fenerbahçe takımı: fehmi-kadri-fürüzan-cevad-sadi-ismet-alaaddin-muzaffer-zeki-fikret-bedri

  (...) onbeşinci dakikada galatasaray muhacimleri deminki fırsatı yeniden ele geçirdiler, yine öyle füruzan’ı kolaylıkla geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldılar. üçüncü takımdan birinciye geçen necdet ilk golü yaptı (...) yine onbeşinci dakikada galatasaraylılar sağ içeriden ikinci golü de yaptılar. (...) müsabakanın bitmesine on dakika kala necdet galatasaray’a üçüncü golü kazandırdı. son dakikalarda yine necdet dördüncü sayıyı yaparak galatasaray’ın galibiyetini gayrikabil-i itiraz bir suretde ... (okunamadı) etmiş oldu. (...)

  bu galibiyetin en kıymetli mükafatı

  oyun bittikten sonra galatasaray oyuncuları, gazi hazretlerinin büstü önünde dizildi. heykel, merasim-i mahsusa ile istanbul şampiyonuna verildi. bir taraftan muzıka çalarken, bir taraftan da galatasaray’ı sevenler, sevinçlerinden oynuyorlar, sinama makinası da oyuncuların resmini alıyordu.

  *

  büyükler maçından önce yapılan dördüncü takımlar maçında, fb dördüncü takımı, gs dördüncü takımını 4-1 yenmiş ve onlar da böylece gazi’nin küçük bir büstünü kazanmışlardır.

  *

  evet! cumhuriyet gazetesi’nden maçlar hakkında gerekli bilgileri verdik. isterseniz yine fb’li çelebizade sait bey’in spor alemi mecmuasına bakalım. 13 eylül 1928 tarihli ve 25 numrolu spor alemi aynen şu başlığı atmış: galatasaray fenerbahçe maçının revanşı fenerbahçe muhacimlerinin yılgın bir oyun oynaması neticesi galatasarayın dört sıfır galebesi ile neticelenmiştir. bu galibiyetde genç oyuncuların büyük bir hissesi mevcutdur.(...) üç küçük gencin yaptığı fedekarane hareketler esnasında fenerbahçe’ye ilk sayı yapıldı. (...) golden sonra stadın bir cephesini işgal eden binlerce sarı kırmızılı tarafdar, kulüplerinin seremonisini yapdılar. sevindiler, coştular. (...) ikinci devreye çıkıldığı zaman, fenerlilerin şiddetli akınları yine bakiydi.(...) her iki takımda da oynanan favullü oyunlar, bazen teşvik görüyor, bazen de yuhalarla, ıslıklarla karşılanıyordu. (...) genç muhacimler yorulmadan, çekinmeden tekrar fenerbahçe kalesine hücuma başladılar. ve bu patırdı arasında, hasımlarının maneviyetsizliklerinden istifade ederek iki sayı daha yaptılar. oyunu da 0-4 gibi azim bir farkla galip olarak bitirdiler (...) gazi büstü maçından muvaffakiyetle çıkan galatasaraylılar, bu galebelerini fazla cesur ve atılgan oynamalarına medyündurlar. (...) (

  gazi büstü’nün kazanılmasından sonra, o günlerde gs. kulübü başkanı olan necmeddin sadak beyin, atatürk’e yazdığı mektuba, atatürk’ün verdiği cevapla yazımızı bitirelim:

  dolmabahçe 4.9.1928

  galatasaray terbiye-i bedeniye kulübü reisi ve sivas meb’usu necmiddin sadık bey efendiye

  mektubunuzu aldım. türk gençliğinin spor sahasında da gösterdiği kabiliyet ve faideli faaliyeti takdirle müşahade ve takib ediyorum.

  hakkımda ibraz buyurulan asar-ı muhabebetten mütehassis oldum. teşekkür ederim efendim.

  reisi cumhur
  gazi mustafa kemal

  --- alıntı ---

  galatasaray.org
 • 6
  29 ekim'de fenerbahçe atam izindeyiz diye tshirt çıkarır. ve atatürk'ün 2 fenerli 3 galatasaraylı futbolcu varken burada aslında 3 fenerli var demesini hikaye ederler ve tshirtleri bu temayla pazarlarlar. bizim storemiz ise gazi mustafa kemal'in sağlığında alınan böyle bir kupayı, ödülü tasvir edecek bir ürün neden tasarlamaz diye düşündüren müzemizdeki en şerefli kupalardan, ödüllerden bir tanesi...
 • 7
  --- alıntı ---

  "gazi kupasini galatasaray kazandi"

  yukarıdaki başlık 1 eylül 1928 tarihli cumhuriyet gazetesi’ne ait. 1 ocak 1929 tarihinde gazeteler latin harfleriyle basılacağından, halkı alıştırmak için, bu tarihten itibaren yazıların kenarına köşesine latin harfleriyle de haberler koyuyorlar.

  bilmeyenler için, latince başlığın altındaki osmanlıca’yı da hemen bugünkü dile çevirelim.

  "dünkü maç fenerbahçe’nin mağlubiyeti ile neticelendi. netice şudur: galatasaray dört, fener sifir!.."

  doğaldır ki bu iki güzide kulübün maçlarında bir tarafın galibiyetiyle biten birçok 4-0’lık maçlar vardır. ama bu 4-0 galatasaray için çok ayrı bir anlama sahiptir. onu da hikaye edelim.

  yıl 1928. aylardan ağustos. cumhuriyet hükümeti tarafından dünyaca ünlü italyan heykeltraşı pietro canonica’ya yapımı ısmarlanan cumhuriyet abidesi’nin açılışı yapılacaktır. zaten o günlerde canonica da istanbul’dadır ve abide üzerinde son düzeltmeleri yapmaktadır. abide’nin çevre düzeni ise, italyan mimar guillio mongeri tarafından yapılmıştır.

  gazeteler günler öncesinden maç ile ilgili haberleri vermeye başlamışlardır. 5 ağustos 1928, pazar gününün cumhuriyet gazetesi’nden izleyelim: "galatasaray-fenerbahçe kulüplerimizin tayyare cemiyeti tarafından konulan gazi büstü için icra edecekleri maçın günü dün kat’i suretde kararlaştırılmışdır. bu cuma günü (10 ağustos) taksim stadyumu’nda her iki kulübün üç takımı birden karşılaşacaklardır. evvela dördüncü, yani en küçükler otuzbeşer dakikalık iki devreli bir maç yapacaklar, sonra üçüncü takımlar kırkbeşer dakikalık bir müsabaka icra edecekler ve nihayet saat beşde de birinci takımlar karşılaşacaklardır. (...) birinci takımların müsabakası o gün berabere neticelendiği takdirde, onbeş gün sonra ikinci bir maç icra edilecek ve bu maç icab ederse yarım saat temdid olunacaktır.

  tayyare cemiyeti müsabakanın geçen sene vaki olduğu üzere, kulüpcülük hissiyle hareket eden bazı zabıta memurlarının billüzum müdahelesi yüzünden akim (neticesiz) kalması gibi hadiselere meydan vermemek için her türlü tedbiri ittihaz edecek, seyircilerin parmaklıklardan dışarı çıkmasına katiyyen müsamaha ve müsaade etmeyecektir ".

  8 ağustos 1928 tarihli cumhuriyet gazetesi’nde tertib heyeti’nin bildirisi var:

  "maç heyeti tertibiyesinden.

  tayyare cemiyeti menfaatine.

  10 ağustos 1928’de galatasaray-fenerbahçe kulüplerinin birinci, üçüncü ve dördüncü takımları arasında icra olunacak müsabakaların her üçüne ait olmak üzere bilet fiyatları berveçh-i zir (aşağıdaki gibi) tesbit edilmiştir.

  1- numrolu balkon mevkileri: 10-5 ve 3 lira

  2- tiribün: 2 lira

  3- duhuliye: 1 lira

  4- tirübün ve duhuliye biletleri, hüviyet varakalı kulüp azasile, zabitan ve mektep talebesi için nısıfdır (yarı yarıyadır)."

  9 ağustos 1928 perşembe gününün cumhuriyet gazetesi’nden devam ediyoruz: taksim abidesi’nin açılış haberleri var. atatürk o günlerde istanbul’da olduğu halde, açılışta yok. açılışı meclis başkanı kazım özalp paşa yapmış. gazetenin dördüncü sahifesinde tertib heyeti’nin bildirisi var:

  1- 10 ağustos cuma günü taksim stadyumu’nda tayyare cemiyeti menfaatına icrası mukarrer (yapılması kararlaştırılmış) futbol müsabakalarından birinci takımların hakemliğine (fierafeddin), üçüncü takımlara (fuad), dördüncü takımlara (basri) beyler intihab olunmuşlardır.

  2- yan hakemlerini bu zevat kendileri intihab edeceklerdir.

  3- dördüncü takımlar saat ondörtde, üçüncü takımlar 15,15 de ve büyük maç da saat 17 de başlayacaktır.

  4- hakemlere ve oyunculara karşı leh ve aleyhde bağırmak ve gürültü etmek, oyunu işgal ve halkın istirahatını ihlal edeceğinden bu gibi taşkınlıklardan katiyen mücanebet olunması (kaçınılması) ve polisin müdahalesine meydan verilmemesi rica olunur.

  10 ağustos 1928 cuma gününün cumhuriyet gazetesi’nde 1. sayfada "galatasaray - fenerbahçe müsabakası" başlığı altında, o gün oynanacak maç hakkında resim ve yazılar var: gazetenin birinci sayfasında gazi büstü’nün fotoğrafı ve gs ile fb’nin rozetleri var. galatasaray’ın rozetinde eski harflerle 1905 tarihi var. fb’nin rozetinde ise tarih yoktur. maç ile ilgili olarak, birinci sayfada başlayan haberler; dördüncü sayfada da devam ediyor. bu bölümde takımların muhtemel tertibleri verilmekde, her iki takımın oyuncularının mukayesesi yapılmakta ve maçın sonucu hakkında tahmin yürütülmektedir. daha sonra "müsabakanın merasim proğramı" veriliyor:

  1- her müsabakadan beş dakika evvel sahaya girecek olan hakemin düdük çalarak vaki olacak daveti üzerine ve üçüncü düdüğün sedasını müteakib, takımlar sahaya çıkacakdır.

  2- birinci düdükden sonra takımlar soyunma odalarından çıkarak sahaya girecek, parmaklığın kapısı önünde birleşecekler ve sahaya bir galatasaraylı ve bir fenerli olarak kolkola ve ağır yürüyerek girecekler. tarafeyn kapdanları en son olarak kolkola girecekler, girmezden evvel de bervech-i bala kezalik (yukarıdaki gibi) tertib ile takımlarını sevk edeceklerdir.

  3- takımlar sahaya girince, gazi hazretlerinin büstü etrafında –daire teşkil ederek- duracaklar, bu tertibi hakem idare edecektir. ve hakemin flama sallayarak vereceği işaret üzerine muzıka milli marş parçasını terennüm edecektir ve bu esnada takımlar esas vaziyetde resmi tazim ifa edeceklerdir.

  4- bu merasim bitince hakem tarafeyn kapdanlarını davet ederek, kale intihabını (seçimini) yaptıracak ve kapdanlara alel usul lazım gelen ....... (okunamadı) bulunacakdır.

  5- üçüncü ve dördüncü takımlar da ayni merasime tabidir.

  6- birinci takımların oyununun hitamında tarafeyn evvela sahanın merkezinde ve hakemin etrafında toplanıp, yekdiğerine şeref nidası irad edeceklerdir.

  7- bundan sonra galip takımın bütün efradı ile üçüncü ve dördüncü takımlar galiplerinin yalnız kapdanları gazi hazretlerinin büstünün mevzü (konulmuş) bulunduğu sahanın önüne gelip cepheleri balkona müteveccih olarak duracaklardır.

  8- tayyare cemiyeti reisi bu esnada büstlerin yanına gelmiş bulunacağından, hakem gelip neticeyi resmen tebliğ edecek ve reis de büstleri galip takımlara evvela küçüklerden başlayarak sırasiyle verecekdir.

  9- her üç takım kapdanı da sırasiyle reise teşekkür edecek ve arkadaşlarına dönerek ve bir eliyle de büstü tutarak evvela gazi hazretlerinin ve sonra da tayyare cemiyetinin şerefine yaşa nidasını irad ettirecektir.

  10- bu merasım hitam bulduktan sonra ahali dağılana kadar büstler masa üzerinde kalacak ve galib takım azası tamamen veya kısmen masanın başında duracaklardır.

  yine gazetenin verdiği habere göre "seyirciler arasında hadise çıkmaması için, avrupa’da olduğu gibi tribünlerden kapıdan girince sağdakine fener tarafdarlarının, soldakine de galatasaray tarafdarlarının oturmaları münasib görülmüştür. mamafi herkes istediği yerde oturmakda serbestdir" denilmektedir.

  11 ağustos 1928 tarihli cumhuriyet gazetesi’nde ilk maç ayrıntılı olarak anlatılıyor:

  "neticesi sabırsızlıkla beklenen gs-fb maçı dün yapıldı. birinci takımlar arasında yapılan maçda gs-fb üçer sayı ile berabere kaldılar. üçüncü takımlar maçında gs:5-fb:2. dördüncü takımlar maçı ise 0-0 berabere neticelenmiştir.

  müsabaka nasıl oldu?

  galatasaray takımı: ulvi-burhan-mehmet nazif-suphi-nihat-midhat-mehmet-muslih-kemal faruki-latif rebii.

  fenerbahçe takımı: fehmi-kadri-sabih-cevat-sadi-ismet-alaaddin-muzaffer-zeki-fikret-bedri.

  fb rüzgar altına düşmüştü. buna rağmen ilk dakikadan itibaren çok hakim, çok ahenkdar bir oyunla galatasaray kalesini kuşattılar (...) buna mukabil galatasaray müdafaasında garip bir becerisizlik vardı (...) hele mehmet nazif, topa vurmasını unutmuş denilebilirdi. 15 dakikada fb ilk golü yapıyor. 25. dakikada gs. beraberliği temin ediyor. ardısıra fb. penaltıdan 2. golü kazanıyor. (...) galatasaraylılar bila istisna bozuk oynuyorlardı (...) birinci haftaymın sonlarına doğru latif çıktı. zaten iyi oynamıyordu. fakat hemen burada ilave edelim ki ikinci devrede tekrar oyuna girdi. gollerden birisini yapmak suretiyle birinci devredeki fena oyununu unutturdu. 43. dakikada fenerbahçeliler bir gol daha yaparak bu devreyi bire karşı üç sayı ile bitirmiş oldular.

  ikinci haftaym

  ikinci haftaym başlar başlamaz fenerbahçe’nin fevkalade kuvvetli bir maneviyatla oynadığı görüldü. fakat galatasaraylılar da bu vahim vaziyetden kurtulmak için çalışıyorlardı. dışarıda bağrışan kulübcülerin gürültüsü oyuncuları da sinirlendirmiş, her tarafda bir heyecandır başlamışdı. bitaraf bir spor meraklısının bu gürültüde müsabakaları zevkle seyir etmesine imkan yoktur. bağırışmalardan, alkışlardan insanın başı ağrıyor, kulakları uğulduyor, hele bir türlü eksik olmayan "yuha"lardan gönlü bulanıyordu... kaç gündür gazeteler bu müsabakalar esnasında herkesin sükunet göstermesini temenni etmişdi. tayyare cemiyeti’de aynı temenniyi matbu bir şekilde herkese dağıtmışdı. fakat ne de olsa bir kısım halk var ki onlara spor terbiyesi öğretmek kabil olmuyor, hem kendileri tirübünlerde münakaşalarla kavgaya kadar yol açıyorlar, hem de oyuncuları sinirlendirerek, bütün müsabakanın zevkini kaçırıyorlar (...) sarı kırmızı oyuncular artık canla başla oynamaya başladılar. nihayet ikinci haftaymın 28. dakikasında kornerden atılan topu fenerbahçe kalesine sokarak ikinci golü yaptılar. bundan sonra fenerliler biraz gevşemiş göründü (...) maçın neticesine sekiz dakika kala üçüncü golü de yapan galatasaray takımı, mağlubiyet tehlikesinden kurtuldu. bu tehlike şimdi de fenerbahçe kalesinin etrafında esiyordu. maç bitinceye kadar galatasaraylılar hakim oynadı (...)

  galatasaray her zamankine nisbetle çok fena oynadı. fenerbahçe’nin müstesna oyunlarından birisi idi. fenerbahçe bu vaziyetden istifade edemedi; hakimiyeti kaçırdı. fakat galatasaray takımı maneviyatını gayip etmediği için sonuna kadar çalışarak şerefli bir suretde kurtuldu.

  şimdi bu 3-3 berabere biten maçın kısa bir özetine de feberbahçeli çelebizade sait beyin (o yıllarda böyle bir güzel spor dergisi çıkardığı için allah ondan razı olsun!) spor alemi mecmuası’na bakalım : "fudbolcu" imzası ile anlatımı yapılan bu yazıda kısaca şu noktalara dikkat çekiliyor.

  (...) önce 4. ve 3. takımların maçı veriliyor. saat onyedi olmuş. halk ise sabırsız. bu sırada fotoğraf ve sinema objektifleri önünde her iki takım da kolkola sahaya çıktılar ve gazi’nin büstü önünde sıralandılar (...) maç başlar başlamaz, her iki takım biraz durgun (...) tam onuncu dakikada alaaddin kaptığı topu sıkı ve güzel bir burun şutu ile galatasaray ağlarına takıyordu. (...) kemal ufak bir plase ile topu fenerin kalesine sokuyor. (1-1) berabere.

  (...) bu akınlardan birisinde mehmet nazif topu eliyle tutuyor ve hakem penaltı cezasını veriyor. güzel bir plase ile golü kaydeden fikret faikiyeti yine fener’e bahşediyor. (...) devrenin bitmesine birkaç dakika kala fener’in toptan bir akını galatasaray kalesine kadar akıyor ve ayaktan ayağa geçen top, sadi’nin bir vuruşu ile galatasaray kalesini üçüncü defa ziyaret ediyordu. (...) devre ise 3-1 fener lehinde. (...) oyunun neticelenmesine yirmi dakika var. galatasaray ise hala cansız oynuyor. (...) bilhassa galatasaray taraftarları arasında maçın neticesini görmeden gitmeğe hazırlananlar var. fakat hayret, birden galatasaraylılar canlanıyor. akın akın üstüne, fener’de ise fazla bir emniyet, lüzumsuz bir gurur var. adeta hasımlarını istihkar eder (aşağılar) vaziyetde alay ediyorlar. böyle iki gol fark belki başka bir takımı nevmid (ümitsiz) edebilirdi. fakat fenerliler karşılarında galatasaray’ın olduğunu unutmuşlardı. o galatasaray ki bazen harikalar yaratmağa muktedir bir kuvvete malikdir. (...) muslih ise uzaktan bir kafa darbesiyle ikinci sayıyı kaleye sokunca galatasaray’da ümit fazlalaştı. (...) işte yavaş yavaş harikayı yaratan, gayri kabili mümkün kılan sarı kırmızılılar, üçüncü ve beraberlik sayısını da kaydedince fener tehlikeyi anladı. galatasaray ise hala hücumda, hatta bir şut direğe çarpıyor."

  *

  ilk maç 3-3 berabere bitince, onbeş gün sonra ikinci bir maç için karar veriliyor. hafta içinde gs. rumlarla bir idman maçı yapıyor ve 3-2 kazanıyor. gazeteler bu ara, maçın hakeminin kim olacağı hususu üzerinde duruyorlar. hakemliğe birinci aday, beşiktaşlı fieref beydir. fakat adı geçenin, fenerbahçe’nin antrenmanlarına nezaret ettiği hakkında dedikodular vardır. fieref bey beşiktaşın reisidir ve tarafsızlığı ile gerek gs ve gerekse fb.liler tarafından sevilen bir insandır.

  *

  artık beklenen gün gelmiştir; yani 31 ağustos cuma günü. o günün cumhuriyet gazetesi’nde her iki takımın oyuncularının ve oyun tarzlarının güzel bir incelemesi var. yazar, fb’nin forvetini, gs’ın savunmasını beğeniyor. "fb ilk devrede işi bitirmelidir. fb. işini 2. devreye veya uzatmaya bırakırsa maçı gs. kazanır" diyor.

  yeniden yazımızın başına, 1 eylül 1928 cumartesi tarihli cumhuriyet gazetesi’ne dönebiliriz; ne diyordu anılan gazetenin başlığı? "-galatasaray galip. dünkü maç, fenerbahçe’nin mağlubiyeti ile neticelendi. netice şudur: galatasaray dört, fener sifir!... gazi büstünü galatasaray aldı. galip tarafa gazi hazretlerinin bir heykeli hediye edilmek şartile tayyare cemiyeti tarafından galatasaray ile fenerbahçe takımları arasında tertip edilen ilk müsabaka üç hafta evvel berabere neticelendikten sonra dün bu iki takım ikinci defa olarak tekrar karşılaşmışlar. birinci müsabakada fenerbahçeliler müstesna bir fırsat kaçırmışlardı. diğer taraftan geçirdikleri tehlikeyi idrak eden galatasaraylılar o zaman: -fenerbahçe bir daha bu kadar güzel oynayamaz; bizim bugünkü gibi fena oynamaklığımız imkansızdır. binaenaleyh fenerbahçe bir daha buna benzer bir fırsat ümit etmemelidir, diyorlardı. dünkü müsabaka galatasaraylılar’ın bu iddiasına hak vermiş oldu. (...) galatasaraylılar takımlarında büyük bir değişiklik yaparak meydana çıkıyorlardı. fiadli ve necdet gibi daha düne kadar üçüncü takımda oynayan iki genci birinci takımın muhacim hattına ikame etmişlerdi. bunda hiç şüphesiz muhik bir isabet vardı. fakat ilk tecrübeyi fenerbahçe gibi bir rakib karşısında yapmak o kadar tehlikeli bir oyun idi ki, "eski oyuncuların yerine gençleri koymak disturuna bizim gibi en ziyade taraftar olanlar bile bu tehlikeli tecrübe karşısında düşüyorlar ve galatasaray’ın galibiyet ihtimallerinden daha ziyade uzaklaştığına hükmetmeğe kadar varıyorlardı. halbuki galatasaray’ın dünkü muvaffakiyetinin, galibiyetinin, hatta muzafferiyetinin en büyük amili bu iki gencin takıma ilave edilmesinden ibaretdir, diyebiliriz. (...) fenerbahçeliler mağlubiyetin "gayrikabil-i içtinab"-kaçınılmaz- olduğunu hiseder etmez kaçamak yollar aramaya başladılar. bir defasında kaleci fehmi, gs.lı kemal faruki’ye bir yumruk attı. yine bir defasında bedri gibi pek öyle kavgacı olarak tanınmamış bir oyuncu, sonra birkaç defa da büsbütün salahperver –sakin, barışcı- büsbütün ince bir futbolcu olarak şöhret kazanmış diğer bir oyuncu, karşılarındaki galatasaraylı o- yuncularla kavga çıkarmak için adeta bahane aradılar: her vesilede çatmak istediler. onların bu suretle sinirlenmesi haklımıydı, değildi. karşılarındaki galatasaraylı oyuncuların hatası var mıydı? yoktu. (...) vakıa şudur ki, fenerbahçe’nin çelebi tanınmış oyuncuları bile kavga çıkarmak, mesele ihdas etmek için bahane arıyorlardı (...)

  oyun nasıl oldu?

  galatasaray takımı: ulvi-mehmet nazif-burhan-suphi-nihat-mithat-mehmet-fiadli-necdet-kemal faruki-muslih

  fenerbahçe takımı: fehmi-kadri-fürüzan-cevad-sadi-ismet-alaaddin-muzaffer-zeki-fikret-bedri

  (...) onbeşinci dakikada galatasaray muhacimleri deminki fırsatı yeniden ele geçirdiler, yine öyle füruzan’ı kolaylıkla geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldılar. üçüncü takımdan birinciye geçen necdet ilk golü yaptı (...) yine onbeşinci dakikada galatasaraylılar sağ içeriden ikinci golü de yaptılar. (...) müsabakanın bitmesine on dakika kala necdet galatasaray’a üçüncü golü kazandırdı. son dakikalarda yine necdet dördüncü sayıyı yaparak galatasaray’ın galibiyetini gayrikabil-i itiraz bir suretde ... (okunamadı) etmiş oldu. (...)

  bu galibiyetin en kıymetli mükafatı

  oyun bittikten sonra galatasaray oyuncuları, gazi hazretlerinin büstü önünde dizildi. heykel, merasim-i mahsusa ile istanbul şampiyonuna verildi. bir taraftan muzıka çalarken, bir taraftan da galatasaray’ı sevenler, sevinçlerinden oynuyorlar, sinama makinası da oyuncuların resmini alıyordu.

  *

  büyükler maçından önce yapılan dördüncü takımlar maçında, fb dördüncü takımı, gs dördüncü takımını 4-1 yenmiş ve onlar da böylece gazi’nin küçük bir büstünü kazanmışlardır.

  *

  evet! cumhuriyet gazetesi’nden maçlar hakkında gerekli bilgileri verdik. isterseniz yine fb’li çelebizade sait bey’in spor alemi mecmuasına bakalım. 13 eylül 1928 tarihli ve 25 numrolu spor alemi aynen şu başlığı atmış: galatasaray fenerbahçe maçının revanşı fenerbahçe muhacimlerinin yılgın bir oyun oynaması neticesi galatasarayın dört sıfır galebesi ile neticelenmiştir. bu galibiyetde genç oyuncuların büyük bir hissesi mevcutdur.(...) üç küçük gencin yaptığı fedekarane hareketler esnasında fenerbahçe’ye ilk sayı yapıldı. (...) golden sonra stadın bir cephesini işgal eden binlerce sarı kırmızılı tarafdar, kulüplerinin seremonisini yapdılar. sevindiler, coştular. (...) ikinci devreye çıkıldığı zaman, fenerlilerin şiddetli akınları yine bakiydi.(...) her iki takımda da oynanan favullü oyunlar, bazen teşvik görüyor, bazen de yuhalarla, ıslıklarla karşılanıyordu. (...) genç muhacimler yorulmadan, çekinmeden tekrar fenerbahçe kalesine hücuma başladılar. ve bu patırdı arasında, hasımlarının maneviyetsizliklerinden istifade ederek iki sayı daha yaptılar. oyunu da 0-4 gibi azim bir farkla galip olarak bitirdiler (...) gazi büstü maçından muvaffakiyetle çıkan galatasaraylılar, bu galebelerini fazla cesur ve atılgan oynamalarına medyündurlar. (...) (

  gazi büstü’nün kazanılmasından sonra, o günlerde gs. kulübü başkanı olan necmeddin sadak beyin, atatürk’e yazdığı mektuba, atatürk’ün verdiği cevapla yazımızı bitirelim:

  dolmabahçe 4.9.1928

  galatasaray terbiye-i bedeniye kulübü reisi ve sivas meb’usu necmiddin sadık bey efendiye

  mektubunuzu aldım. türk gençliğinin spor sahasında da gösterdiği kabiliyet ve faideli faaliyeti takdirle müşahade ve takib ediyorum.

  hakkımda ibraz buyurulan asar-ı muhabebetten mütehassis oldum. teşekkür ederim efendim.

  reisi cumhur
  gazi mustafa kemal

  --- alıntı ---

  http://www.galatasaray.org/s/1928-gazi-kupasi/147
 • 9
  galatasaray müzesi dışında başka hiçbir yerde bulamayacağınız en önemli kupa.

  gazi mustafa kemal atatürk hayattayken adına düzenlenmiş bir maçın kupası olması çok daha anlamlı. sonrasında kulübümüze yazdığı mektuptaki dile bakar mısınız?

  atamın nezaketini ve kulübümüze olan saygısını görünce, duygulanmamak elde değil...

  --- alıntı ---
  dolmabahçe 4.9.1928

  galatasaray terbiye-i bedeniye kulübü reisi ve sivas meb’usu necmiddin sadık bey efendiye

  mektubunuzu aldım. türk gençliğinin spor sahasında da gösterdiği kabiliyet ve faideli faaliyeti takdirle müşahade ve takib ediyorum.

  hakkımda ibraz buyurulan asar-ı muhabebetten mütehassis oldum. teşekkür ederim efendim.

  reisi cumhur
  gazi mustafa kemal

  --- alıntı ---
  https://kralspor.ensonhaber.com/...galatasaray_1356.jpg
App Store'dan indirin Google Play'den alın