• 1
  kural 1 - oyun alani
  oyun alanının yüzeyi

  maçlar, müsabaka talimatlarına göre doğal veya yapay yüzeylerde oynanabilir.

  boyutlar

  oyun alanı dikdörtgen şeklinde olmalıdır.taç çizgilerinin uzunluğu kale çizgilerinin uzunluğundan fazla olmalıdır.

  uzunluk; en az 90 m. (100 yarda)
  en çok 120 m. (130 yarda)

  genişlik; en az 45 m. (50 yarda)
  en çok 90 m. (100 yarda)

  uluslararası maçlar

  uzunluk; en az 100 m. (110 yarda)
  en çok 110 m. (120 yarda)

  genişlik; en az 64 m. (70 yarda)
  en çok 75 m. (80 yarda)

  oyun alanının işaretlenmesi

  oyun alanı çizgilerle belirlenir. bu çizgiler sınırladıkları alana dahildir.

  uzun olan iki kenar çizgilerine taç, daha kısa olan diğer iki kenar çizgilerine kale çizgisi denir.

  bütün çizgiler en çok 12 cm. (5inç) genişliğinde olmalıdır.

  oyun alanı bir orta çizgi ile ikiye ayrılır. başlama noktası bu çizginin tam ortasına işaretlenir. bu nokta merkez olarak 9.15 m. (10 yarda) yarıçaplı bir daire çizilir.

  kale alanı

  kale alanları, oyun alanının her iki ucunda aşağıda ifade edildiği gibi belirlenir:

  kale direklerinin iç kenarlarından 5.5 m. (6yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. bu çizgiler, saha içine doğru 5.5 m. dik (6 yarda) uzatılır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlı bu alan kale alanıdır.

  ceza alanı

  ceza alanı oyun alanının her iki ucunda aşağıda ifade edildiği gibi belirlenir.

  kale direklerinin iç kenarlarından 16.5 m. (18 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. bu çizgiler, saha içine doğru 16.5 m. (18 yarda) dik uzatılır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlı bu alan ceza alanıdır.

  her bir ceza alanı içinde kale direklerinden eşit uzaklıkta ve kale çizgisine 11 m. (12 yarda) mesafede bir penaltı noktası işaretlenir. ceza alanı dışına merkezi penaltı noktası olan 9.16 m. (10 yarda) yarıçaplı bir daire yayı çizilir.

  bayrak direkleri

  her köşeye, en az 1.5 m. (5 ayak) yüksekliğinde, ucu sivri olmayan ve bayrak takılan bir direk dikilir.

  bayrak direkleri ayrıca, orta saha çizgisi hizasında, taç çizgisinin en az 1 m. (1 yarda) dışına dikilebilir.

  köşe yayı

  her bir köşe bayrak direğinden itibaren oyun alanı içine 1 m. (1 yarda) yarıçaplı çeyrek daire yayı çizilir.

  kaleler

  kaleler, her bir kale çizgisinin ortasına yerleştirilmelidir.

  bunları bayrak direklerinden eşit uzaklıkta yukarı doğru dik iki direkle bunları birleştirilen yatay bir üst direkten oluşur.

  iki direk arasındaki mesafe içten 7.32 m. (8yarda), üst direğin alt kenarının yerden yüksekliği 2.44 m. (8 feet)'dir.

  her iki direk ile üst direk aynı kalınlıkta ve en çok 12 santimetre (5 inç) olmalıdır. kale çizgileri de kale direkleri ile aynı genişlikte olurlar. kalelere kale ağları, direklere üst direğe ve yere iyice tutturulmak ve kaleciye hareket serbestisi vermek şartı ile takılabilir.

  kale direkleri ve üst direk beyaz renkte olmalıdır.

  güvenlik

  kaleler yere sağlam bir şekilde sabitleştirilmelidir. portatif kaleler, bu şartlara uyduğu takdirde kullanılabilir.

  ifab kararlari

  karar 1

  eğer üst direk yerinden çıkar veya kırılırsa, oyun üst direk tamir edilip yerine takılıncaya kadar durdurulur. eğer tamir imkanı yoksa, oyun tatil edilecektir. üst direk yerine ip kullanılmasına izin verilmez. eğer üst direk tamir edilebilirse oyun, oyunun durdurulduğu anda topun bulunduğu yerden yapılacak hakem atışı ile tekrar başlatılır. ( *bk. kural 8 - özel durumlar).

  karar 2
  kale direkleri ve üst direk tahta, metal veya onaylanmış diğer cins malzemeden yapılmalıdır. şekilleri, kare, dikdörtgen, yuvarlak veya elips olabilir ve oyunculara tehlike yaratmamalıdır.

  karar 3

  takımların oyun alanına giriş anından, devre arasında oyun alanından ayrılmalarına ve tekrar oyun alanına dönmelerinden maçın bitimine kadar, oyun alanına ve oyun alanındaki gereçlere (kale direkleri ve kale ağları ile bunların sınırladığı alan da dahil) her türlü hakiki veya sanal ticari reklam koymak yasaktır. özellikle kalelere, ağlara, bayrak direkleri ve bayraklarına hiç bir reklam direkleri ve bayraklarına hiç bir reklam malzemesi konamaz. bu gereçlere hiç bir yabancı madde (kamera, mikrofon v.s.) takılmaz.

  karar 4

  teknik alanın içinde veya taç çizgisinden bir metrelik mesafede olan oyun sahası dışındaki bölgenin zemini üzerinde herhangi bir reklam olmayacaktır. ayrıca gol çizgisi ile fileler arasındaki bölgeye de reklam konulmasına izin verilmeyecektir.

  karar 5

  karar 3'te belirtilen süreler dahilinde, oyun alanında ve oyun alanındaki gereçlerde (kale ağları ve çevirdikleri alanlar da dahil) fifa'nın, konfederasyonların, ulusal federasyonların, liglerin, kulüplerin veya diğer kurumların hakiki veya sanal arma veya marka (logo veya amblem) reklamlarını yapmak yasaktır.

  karar 6

  köşe vuruşu yapılırken gereken uzaklığı sağlayabilmek için, köşe yayından 9.15 m. (10 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik ve oyun alanı dışında bir çizgi çizilebilir.

  karar 7

  gerek fifa'ya üye federasyonların ulusal takımları arasındaki maçlarda, gerekse uluslararası kulüp maçlarında yapay yüzeylerin kullanıldığı sahaların fifa tarafından özel izin verilmedikçe, fifa yapay çim kalite konseptinin koşullarına veya uluslararası yapay çim standardına uygun olması gerekir.

  karar 8

  teknik alanın bulunduğu sahalarda, bu alanın bu kitapta belirtilen uluslararası futbol birliği kurulu (ifa tarafından kabul edilen koşullara uygun olması gerekir.

  ural 2 - top

  nitelikleri ve ölçüleri

  top:

  yuvarlak,

  deriden veya bir diğer uygun malzemeden imal edilmiş,

  çevresi en çok 70 santimetre 828 inç), en az 68 santimetre (27 inç),

  ağırlığı oyunun başlangıcında en çok 450 gr (16 onz), en az 410 gr (14 onz)

  basıncı deniz seviyesinde 0.6-1.1 atmosfer (600 gr/cm2 - 1100 gr/cm2; 8.5 lbs/sq.in. - 15.6 lbs/sq.in) arasında olacaktır.

  kusurlu topun değiştirilmesi

  eğer top oyunda iken patlar veya kusurlu hale gelirse

  oyun durdurulur.

  oyun yedek topla ilk topun kusurlu hale geldiği yerden bir hakem atışı ile başlanır ( *bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer top, bir başlama vuruş, kale vuruşu, köşe vuruşu, serbest vuruş, penaltı vuruşu veya taç atışı için oyun dışı olduğu sırada patlar veya kusurlu hale gelirse:

  oyun gereken vuruş veya atışıyla başlanır.

  top oyun süresince hakemin onayı olmadan değiştirilemez.

  ifab kararlari

  karar 1

  resmi maçlarda, sadece 2 nci kuralda belirtilmiş asgari teknik özelliklere uygun olan topların kullanılmasına izin verilir.

  fifa'nın resmi maçlarında ve konfederasyonların sorumluluğu altında düzenlenen resmi maçlarda kullanılacak topun aşağıdaki yazılardan birinin taşıması şarttır:

  "fifa approved" (fifa onayli)

  "fifa inspected" (fifa denetli)

  "international matchball standard" (uluslararasi maç topu standarti)

  topun üzerinde bulunan bu yazılar, topun resmi olarak test edildiği ve 2 nci kuralda belirtilen asgari özelliklere ek olarak her bir kategori için farklı olan özel teknik şartlara uygun olduğunu göstermektedir. her bir kategorinin özel olarak öngörülen ek teknik şartların ifab tarafından onaylanması gerekir. bu testleri yapacak kurumlar fifa'nın onayına tabidir.

  ulusal federasyonlar, resmi maçlarında yukarıdaki üç yazıdan birini taşıyan topların kullanılmasını isteyebilir.

  diğer her türlü maçlarda, top 2 nci kuraldaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

  karar 2

  fifa'nın resmi maçlarında ve konfederasyonlarla ulusal federasyonların sorumluluğu altında düzenlenen resmi maçlarda topun üzerine, maçın, maçı düzenleyen kurumun, topu üreten firmanın arma ve markası (amblemi) dışında hiç bir ticari reklam konulamaz. konulacak arma ve markanın boyutları ve çeşidi müsabaka yönetmeliği ile belirlenir.

  kural 3 - oyuncularin sayisi

  oyuncular

  oyun, biri kaleci olmak üzere her biri en çok 11 oyuncudan oluşan iki takım arasında yapılır. eğer takımlardan birinde 7'den az oyuncu varsa, o maç başlatılamaz.

  resmi maçlar

  fifa'nın konfederasyonların veya ulusal federasyonların düzenlediği maçlarda en çok üç oyuncu değiştirilebilir.

  müsabaka yönetmeliğinde, 3 ile 7 arasında olmak üzere yedek oyuncu sayısı belirtilmelidir.

  diğer maçlar

  diğer maçlarda, en çok 6 oyuncu değiştirilebilir.

  bütün maçlar

  bütün maçlarda, yedek oyuncuların isimleri maç başlamadan önce hakeme verilmelidir. ismi verilmeyen yedek oyuncular maçta oynayamazlar.

  oyuncu değiştirme yöntemi

  bir oyuncu yedek oyuncu ile değiştirme aşağıdaki şartlarda yapılmalıdır:

  değiştirme yapılmadan önce hakeme haber verilir,

  yedek oyuncu, ancak yerini alacağı oyuncu oyun alanından çıktıktan ve hakemden gir işaretini aldıktan sonra oyun alanına girer,

  yedek oyuncu, yalnız oyunun durduğu bir anda ve orta saha çizgisi hizasından oyun alanına girer,

  oyuncu değiştirme, yedek oyuncu sahaya girince tamamlanmış olur,

  oyun alanına giren yedek oyuncu o andan itibaren oyuncu kabul edilir, oyun alanından çıkanın oyuncu niteliği bitmiş olur,

  yedek oyuncu ile yer değiştiren oyuncu tekrar oyuna giremez,

  bütün yedek oyuncular, oyuna girsin veya girmesin, hakemin otorite ve karar yetkisine tabidir.

  kaleci değiştirme

  diğer oyunculardan herhangi biri,

  hakeme önceden haber verilmek,

  değişme oyunun durduğu bir anda yapılmak, şartı ile kalecisi ile yer değiştirebilir.

  ihlaller / cezalar

  eğer bir yedek oyuncu oyun alanına hakemin izni olmaksızın girerse:

  oyun durdurulur.

  girene ihtar verilip sarı kart gösterilir ve oyun alanından çıkartılır,

  oyun durdurulduğu anda topun olduğu yerden bir hakem atışı ile tekrar başlanır. ( *bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer bir oyuncu, önceden hakemin iznini almadan, kaleci ile yer değiştirirse:

  oyun devam eder,

  ihlali yapan oyunculara, topun ilk oyundışı olduğu anda ihtar verilip sarı kart gösterilir.

  bu kuralın diğer bütün ihallerinde:

  ihlali yapan oyunculara ihtar verilip sarı kart gösterilir.

  oyunun tekrar başlaması

  eğer oyun hakem tarafından bir ihtar vermek için durdurulmuşsa:

  oyun, hakemin oyunu durdurduğu anda, topun olduğu yerden, rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılacak bir endirekt serbest vuruşla tekrar başlatılır. ( *bk. kural 8 - özel durumlar)

  oyuncu ve yedek oyuncunun ihracı

  oyun başlamadan önce ihraç edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu alınabilir.

  eğer ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu, maçın başlamasından önce veya sonra ihraç edilmişse, yerine başka yedek oyuncu alınmaz.

  ifab kararlari

  karar 1

  kural 3'ün kısıtları saklı kalmak üzere, bir takımdaki en az oyuncu sayısı ulusal federasyonların takdirine bırakılmıştır. ancak, ifab bir maçın, bir takımda 7'den az oyuncu kaldığı hallerde devam etmemesi gerektiği kanısındadır.

  karar 2
  maç süresince bir takım görevlisi oyuncularına taktik direktifler verebilir. ancak bu direktifleri verdikten sonra yerine dönmelidir. teknik direktör ve diğer görevliler, teknik alanın bulunduğu stadlarda, teknik alan içinde kalmalı ve sorumlu bir şekilde davranmalıdırlar.

  kural 4- oyuncularin giysi ve gereçleri

  güvenlik

  bir oyuncu, kendisine veya bir başka oyuncuya tehlikeli olabilecek her hangi bir giysi giymemeli veya (her çeşit takılar da dahil) gereçler taşımamalıdır.

  gerekli giysiler

  bir oyuncunun gerekli olan giysileri

  forma veya gömlek,

  şort (eğer tayt giyilirse, taytın rengi şortun esas renginde olmalı),

  tozluklar,

  tekmelikler,

  futbol ayakkabılarından oluşur.

  tekmelikler

  tozluklar ile tamamen örtülmelidir.

  uygun bir maddeden (lastik, plastik veya benzeri) yapılmalıdır.

  yeterli bir koruma sağlamalıdır.

  kaleciler

  her kaleci, kendisini diğer oyunculardan, hakemden ve yardımcı hakemlerden ayırt edecek renkte giyinir.

  ihlaller / cezalar

  bu kuralın herhangi bir ihlali halinde:

  oyunun durdurulması şart değildir.

  giysi ve gereçleri uygun olmayan oyuncuya hakem tarafından gerekli düzeltmeleri yapması için oyun alanından çıkması bildirilir.

  oyuncu, eğer topun ilk oyun dışı olduğu ana kadar uygun olmayan giysi ve gereçlerini düzeltmemişse, topun ilk oyun dışı olduğu anda oyun alanından çıkar,

  giysi ve gereçlerini düzeltmek için oyun alanından çıkan oyuncu hakemin izni olmadan oyun alanına tekrar giremez.

  hakem, oyuncunun oyun alanına girmesine izin vermeden önce giysi ve gereçlerini düzelttiğini kontrol eder,

  oyuncu yalnız topun oyun dışı olduğu anda oyuna girebilir.

  bu kuralın ihlalinden dolayı oyun alanından çıkartılan bir oyuncu eğer hakemin izni olmadan oyun alanına tekrar girerse (veya ilk defa girerse) ihtar verilip sarı kart gösterilir.

  oyunun tekrar başlaması

  eğer oyun hakem tarafından bir ihtar vermek için durdurulmuşsa:

  oyun, hakemin oyunu durdurduğu anda, topun olduğu yerden, rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılacak bir endirekt serbest vuruşla tekrar başlatılır. ( *bk. kural 8 - özel durumlar).

  ifab kararlari

  karar 1

  oyuncular, eğer slogan veya reklam içeriyorsa, formalarının içindeki iç çamaşırlarını göstermeyeceklerdir

  formasını çıkararak slogan veya reklam gösteren oyuncular müsabakaları organize eden kuruluşlar tarafından cezalandırılacaktır.

  formaların kollarının olması şarttır

  kural 5- hakem

  hakemin yetkisi

  her maç, oyun kurallarını uygulamada tam yetkili olarak atanan bir hakem tarafından yönetilir.

  yetki ve görevleri

  hakem

  oyun kurallarını uygular,

  oyunu, yardımcı hakemler ve varsa dördüncü hakem ile işbirliği içinde yönetir.

  kullanılan her topun kural 2'de belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını kontrol eder,

  oyuncuların giysilerinin 4 ncü kuralda belirtilen özelliklere uygunluğuna karar verir,

  oyunun süresini belirler ve oyun ile ilgili kayıtlarını tutar,

  kuralların herhangi bir şekilde ihlalinde veya diğer bir sebepten gerekli görürse, oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder,

  herhangi bir harici müdahale halinde, oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder,

  oyuncunun ciddi sakatlandığı kanısına varırsa oyunu durdurur ve o oyuncunun oyun alanından çıkarılmasını sağlar, sakatlanan futbolcu oyun sahasına ancak oyun yeniden başladıktan sonra dönebilir.

  bir oyuncunun hafif sakatlandığı kanısına varırsa oyunu top oyundışı oluncaya kadar devam ettirir,

  kanayan yarası olan bir oyuncunun oyun alanından çıkarılmasını sağlar. bu oyuncu ancak hakemin kanamanın durduğuna kanaat getirmesi halinde hakemin işareti ile oyun alanına dönebilir,

  oyunu durdurmakla, ihlali yapan takıma bir avantaj sağlayacağı hallerde oyunu devam ettirir. düşündüğü avantajın oluşmaması halinde yapılan ihlali cezalandırır,

  bir oyuncunun aynı anda birden fazla ihlal yaptığı durumlarda daha ağır olan ihlali cezalandırır,

  ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlali yapan oyuncuyu gerekli şekilde cezalandırır. gerekeni o anda yapmazsa, topun oyundışı olduğu ilk anda yapmalıdır.

  sorumlu bir şekilde hareket etmeyen takım yetkililerini cezalandırır ve gerekirse oyun alanından ve çevresinden uzaklaştırır.

  kendisinin göremediği olaylarda, yardımcı hakemlerin verdiği bilgiye göre hareket eder,

  yetkili olmayan kişilerin oyun alanına girmemesini sağlar,

  durmuş olan oyunu tekrar başlatır,

  oyunculara ve/veya takım yetkililerine ve maç öncesinde, maç sonrasında ve maç sonrasında meydana gelen olaylara karşın alınan disiplin tedbirleri hakkında bilgi içeren maç raporunu ilgili kurumlara verir.

  hakemin kararları

  hakemin oyun ile ilgili kararları nihaidir.

  hakem verdiği bir kararı, ancak doğru olmadığını anladığı durumlarda veya gerekli görürse, yardımcı hakemin verdiği bilgiye göre, oyunu tekrar başlatmadan önce değiştirebilir.

  ifab kararlari

  karar 1

  bir hakem (veya görevliyse bir yardımcı hakem veya dördüncü hakem) aşağıdaki durumlardan sorumlu tutulamaz:

  bir oyuncu, yönetici veya seyircinin herhangi bir şekilde yaralanmasından veya sakatlanmasından,

  herhangi bir mala gelebilecek zararlardan,

  oyun kurallarına dayalı olarak, hakemin bir maçı durdurması, oynatması veya yönetmesi ile ilgili alacağı kararlar dolayısıyla herhangi bir kişi, kulüp, şirket, dernek veya diğer kuruluşların uğradıkları veya uğrayacakları kayıplardan.

  bunun kapsamı içinde olanlar:

  oyun alanının veya çevresinin durumu veya koşullarından veya hava şartlarından dolayı bir maçın oynanıp oynanmaması ile ilgili alacağı karar,

  herhangi bir nedenle bir maçın tatil edilmesi ile ilgili alacağı karar,

  bir oyunda kullanılan bütün gereç ve malzemenin (kale direkleri, bayrak direkleri ve top dahil) durumu ile ilgili alacağı karar,

  bir oyunun seyirci müdahalesi veya tribünlerdeki olaylar dolayısıyla durdurulup durdurulmaması ile ilgili alacağı karar,

  sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksadı ile oyun alanından çıkarılması için oyunun durdurulup durdurulmaması ile ilgili alacağı karar,

  sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksadı ile oyun alanından çıkarılmasını istemesi ve ısrar etmesi ile ilgili alacağı karar,

  bir oyuncunun herhangi bir gereç veya giysisine izin verilip verilmemesi ile ilgili alacağı karar,

  oyun alanı çevresinde herhangi bir kimsenin (takım ve stad görevlileri, güvenlik personeli, fotoğrafçılar veya diğer medya mensupları dahil) bulunmasına müsaade edilip edilmemesi (bu konuda yetkili ise) ile ilgili alacağı karar,

  oyun kurallarına göre verdiği veya fifa, konfederasyon, ulusal federasyon veya lig yöntem ve yönetmeliklerine göre oynanan bir maçtaki yetkilerine bağlı olarak verdiği herhangi bir karar.

  karar 2

  | görev aldığı turnuva ve atandığı maçlarda, bir dördüncü hakemin rolü ve görevleri bu kitapta gösterilen ve ifab'ın onayladığı esaslara uygun olmalıdır.

  karar 3

  oyunda olaylarla ilgili bilgiler bir golün atılıp atılmadığı ve maçın sonucunu içerecektir.

  kural 6- yardimci hakemler

  görevler

  karar yetkisi hakemde olmak üzere, aşağıdaki durumları işaret etmek için iki yardımcı hakem atanır:

  topun ne zaman tamamıyla oyun alanından çıktığını,

  hangi takımın köşe vuruşu, kale vuruşu veya taç atışı yapacağını,

  bir oyuncunun pozisyonu dolayısı ile ne zaman ofsayd olarak cezalandırılacağını,

  oyuncu değişikliği istediğini,

  hakemin göremediği fena hareketleri ve diğer olayları.

  pozisyona hakemden daha yakın olduklarında meydana gelen ihalleri (bu, bazı özel durumlarda, ceza alanı içinde meydana gelen ihlalleride kapsar),

  penaltı vuruşlarında kalecinin topa vurulmadan önce ileri hareket ettiğini ve topun gol çizgisini geçtiğini.

  yardım

  yardımcı hakemler, hakemin maçı oyun kurallarına göre yönetmesine yardımcı olurlar. bazı durumlarda 9,15 m. mesafenin kontrolü için oyun alanına girebilirler.

  bir yardımcı hakemin gereksiz müdahale veya yakışıksız hareketleri olduğunda, hakem onun görevine son verecek ve durumu yetkili kurumlara rapor edecektir.

  kural 7- oyunun süresi

  oyunun devreleri

  hakem ve oynayan iki takım aralarında başka şekilde anlaşmamışlarsa bir oyun 45'er dakikalık iki eşit devreden oluşur. oyunun devre sürelerini değiştirmek için karar (örneğin, havanın kararması yüzünden 40'ar dakikalık iki devreye indirmek) verilmesi oyun başlamadan önce verilmeli ve müsabaka yönetmeliklere uygun olmalıdır.

  devre arası

  oyuncuların devre arası dinlenmeye hakları vardır.

  devre arası 15 dakikadan uzun olmamalıdır.

  müsabaka yönetmeliklerinde devre arası zaman süresi belirtilmelidir.

  devre arası zamanı ancak hakemin izni ile değiştirilebilir.

  kayıp zaman için uzatma

  aşağıdaki durumlar nedeniyle kaybolan süre ait olduğu devreye eklenecektir.

  oyuncu değiştirmeleri

  oyuncuların sakatlanmaları,

  sakatlanan oyuncuların tedavi için oyun alanından çıkarılmaları,

  zaman geçirilmesi,

  herhangi bir diğer neden dolayısıyla.

  eklenecek süre hakemin takdirine bağlıdır.

  penaltı vuruşu

  her iki devrenin veya uzatma devrelerinin sonunda yapılacak penaltı vuruşu için gerekli süre eklenecektir.

  tatil edilen maç

  müsabaka yönetmeliği aksini belirtmedikçe, tatil edilmiş bir maç tekrar edilir.

  kural 8- oyunun başlamasi ve tekrar başlamasi

  başlama vuruşundan önce

  para atışı yapılır ve atışı kazanan takım birinci yarıda hücum edeceği kaleyi seçer.

  diğer takım oyunun başlama vuruşunu yapar.

  para atışını kazanan takım ikini yarıda başlama vuruşunu yapar.
  maçın ikinci yarısında takımlar kalelerini değiştirip diğer kaleye hücum ederler.

  başlama vuruşu

  oyunu başlatmak veya tekrar başlatmak için yapılan başlama vuruşu:

  oyunun başlangıcında,

  bir gol atıldıktan sonra,

  maçın ikinci yarısının başlangıcında,

  eğer oynanırsa, her iki uzatma devresinin başlangıcında yapılır,

  başlama vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.

  yöntem

  bütün oyuncular kendi yarı alanlarında bulunacaklardır,

  başlama vuruşunu yapan takımın rakipleri top oyuna girinceye kadar toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta olurlar,

  top orta noktada hareketsiz bir şekilde duracaktır,

  hakem bir işaret verecektir.

  top, vuruş yapılıp ileri doğru hareket ettiği andan oyunda olacaktır.

  vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunmayacaktır.

  bir takımın kazandığı her golden sonra başlama vuruşu diğer takım tarafından yapılacaktır.

  ihlaller/cezalar
  eğer vuruşu yapan oyuncu top bir başka oyuncuya dokunmadan önce ikinci kez dokunursa:

  rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir endirekt serbest vuruş verilecektir. ( *bk. kural 8 - özel durumlar).

  başlama vuruşu yönteminin herhangi bir başka surette ihlali durumunda:

  vuruşu tekrar edilecektir.

  hakem atışı

  oyun, top oyunda iken şayet oyun kurallarında belirtilmeyen bir nedenle geçici olarak durdurulmuşsa oyuna yeniden bir hakem atışı ile devam edilecektir.

  yöntem

  hakem oyunu, topun oyun durdurulduğu anda bulunduğu yerden topu yere bırakarak başlatacaktır. ( *bk. kural 8 - özel durumlar).

  oyun top yere değince tekrar başlamış olacaktır.

  ihlaller/cezalar

  hakem atışı, aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır:

  eğer topa, yere değmeden önce, bir oyuncu dokunursa,

  eğer top, yere değdikten sonra, hiç bir oyuncuya değmeden oyun alanı dışına çıkarsa.

  özel durumlar

  savunma yapan takımın lehine kendi kale alanı içinde verilen bir serbest vuruş o alanın herhangi bir yerinden yapılabilir.

  rakip kale alanı içinde, hücum eden takım lehine verilen bir endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel kale alanı çizgisi üzerindeki ihlale en yakın noktadan yapılır.

  kale alanı içinde geçici olarak durdurulmasından sonra oyunu tekrar başlatmak için yapılacak hakem atışı, oyun durduğu anda topun bulunduğu yere, en yakın kale çizgisi üzerindeki bir noktadan yapılır.

  kural 9- topun oyunda ve oyun dişi olmasi

  topun oyundışı olması

  top aşağıdaki hallerde oyun dışında olacaktır:

  top kale çizgisini veya taç çizgisini, havadan veya yerden, tamamen geçtiği zaman,

  oyun hakem tarafından durdurulduğu zaman.

  topun oyunda olması

  top:

  kale direklerine, üst direğe veya köşe bayrak direklerinden birisine çarpıp oyun alanı içine döndüğü;

  oyun alanı içinde bulundukları sırada hakem veya yardımcı hakemlerden birisine çarptığı,durum da dahil olmak üzere, oyun dışı olmadığı bütün durumlarda oyundadır.

  kural 10- gol yapma yöntemi

  gol yapma

  bir gol, golü atan takımın gol öncesi oyun kurallarını ihlal etmemiş olması şartıyla, topun tamamının kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçmesi ile yapılır.
  kazanan takım
  bir maçta daha fazla gol atan takım maçı kazanmış sayılır. eğer her iki takım eşit sayıda gol atmış veya hiç gol atılmamış ise maç berabere sonuçlanmış olur.

  müsabaka yönetmeliği

  müsabaka yönetmelikleri bir maçın berabere bitmesinden sonra galip takımın belirlenmesini şart koşuyorsa, yalnızca ifab tarafından onaylanan aşağıdaki yöntemlerin uygulanmasına izin verilir.

  deplasmanda atılan goller yöntenmi,

  uzatma devreleri,

  penaltı vuruşları

  ifab kararlari

  karar 1

  bir maçın galibini belirlemek için müsabaka kurallarında yalnızca ifab tarafından onaylanan ve bu kitapta yer alan yöntemlere izin verilir.
  kural 11- ofsayt

  ofsayt pozisyonu

  sadece ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir. bir oyuncu eğer:

  rakip kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayt pozisyonundadır.

  bir oyuncu eğer:

  kendi yarı alanından ise, veya

  sondan ikinci rakip oyuncu ile aynı hizada ise, veya

  son iki rakip oyuncu ile aynı hizada ise, ofsayt pozisyonunda değildir.

  ihlal

  ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşı tarafından oynandığı anda,

  hakemin kanısına göre,

  oyuna müdahale ederek, veya

  rakibe müdahale (tesir) ederek, veya

  bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek, aktif oyunun içinde olursa ofsayt olarak cezalandırılır.

  ihlal olmaması

  eğer top, bir oyuncuya doğrudan doğruya

  kale vuruşundan, veya

  taç atışından, veya

  köşe vuruşundan,

  gelirse bir ofsayt ihlali yoktur.

  ihlaller / cezalar

  her ofsayt ihlali için, hakem rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir endirekt serbest vuruş verir ( *bk. kural 8 - özel durumlar).

  kural 12- fauller ve fena hareketler

  fauller ve fena hareketler aşağıdaki şekillerde cezalandırılır:

  direkt serbest vuruş

  eğer, bir oyuncu aşağıda belirtilen 6 ihlalden birisini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak yaparsa rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

  rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya teşebbüs ederse,

  rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teşebbüs ederse,

  rakibin üstüne sıçrarsa,

  rakibe şarj yaparsa,

  rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse,

  rakibini iterse.

  ayrıca, eğer bir oyuncu aşağıdaki 4 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

  topu kazanmak için ayakla müdahale ederken (tackle) topa dokunmadan önce rakibe dokunursa,

  rakibini tutarsa,

  rakibe tükürürse,

  topu eliyle bilerek oynarsa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç).

  direkt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır ( *bk. kural 8 - özel durumlar).

  penaltı vuruşu

  eğer yukarıda belirtilen 10 ihlalden birisi bir oyuncu tarafından kendi ceza alanı içinde yapılırsa, topun oyunda olması koşuluyla, topun pozisyonuna bakılmaksızın bir penaltı vuruşu verilir.

  endirekt serbest vuruş

  kaleci, kendi ceza sahasında, aşağıdaki 4 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:

  topu eliyle kontrol ettikten sonra altı saniye içinde oyuna bırakmazsa

  topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce, topa tekrar eliyle dokunursa,

  takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa,

  takım arkadaşının taç atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa,

  eğer bir oyuncu hakemin kanatına göre aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:

  tehlikeli tarzda oynarsa,

  rakibinin ilerlemesine mani olursa,

  kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa,

  12.madede belirtilmeyen bir nedenden dolayı oyuncunun ihtar veya ihraç edilmesi için oyun durdurulduğunda.

  endirekt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır ( *bk. kural 8 - özel durumlar).

  disiplin cezaları

  yalnızca bir oyuncuya, yedek oyuncuya veya değişiklikle oyundan çıkan oyuncuya kırmızı ve sarı kart gösterilebilir.

  ihtar verilecek haller

  eğer, bir oyuncu aşağıdaki 7 ihlalden birini yaparsa ihtar verilip sarı kart gösterilir:

  sportmenliğe aykırı davranıştan suçlu ise,

  haleme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz ederse,

  oyun kurallarını devamlı ihlal ederse,

  oyunun tekrar başlamasını geciktirirse,

  oyun bir köşe vuruşu veya serbest vuruş ile tekrar başlarken gerekli mesafeye açılmaz ise,

  hakemin izni olmaksızın oyun alanına ilk kez girer veya tekrar girerse,

  hakemin izni olmaksızın oyun alanını kasıtlı olarak terk ederse.

  ihraç verilecek haller

  eğer, bir oyuncu aşağıdaki 7 ihlalden birini yaparsa ihraç edilip kırmızı kart gösterilir:

  ciddi faullü oyundan suçlu ise,

  şiddetli hareketten suçlu ise,

  rakibe veya bir başkasına tükürürse,

  topa bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz golünü veya gol atma şansını önlerse (kendi ceza alanındaki kaleci hariç)

  kaleye doğru ilerleyen rakibin bariz gol atma şansını serbest vuruş veya penaltı vuruşu gerektiren bir ihlal ile önlerse,

  saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşursa ve/veya jest ve el kol hareketleri yaparsa,

  aynı maçta ikinci bir ihtar alırsa.

  ihraç edilen bir oyuncu teknik alanı ve oyun alanının çevresini terk etmelidir.

  ifab karalari

  karar 1

  bir oyuncu oyun alanı içinde veya dışında rakibe, takım arkadaşına, hakeme, yardımcı hakeme veya herhangi bir diğer kişiye karşı ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlal yaparsa ihlalin şekline göre cezalandırılır.

  karar 2

  kaleci topa eli veya kolu ile dokunduğundan topu kontrol altına almış sayılır. topa sahip olmak kalecinin topu bilerek elle veya kolla kontrol etmesi durumunu da kapsar. fakat hakem, kaleci bir kurtarış yaparken topu çeldiğinde veya topun kaleciden sektiğine kanaat getirirse bu durumda kaleci topu kontrol etmiş sayılmaz.

  karar 3

  12.kurala uygun olarak, bir oyuncu kafasını veya göğsünü veya dizini v.s. kullanarak kendi kalecisine pas verebilir. fakat, hakemin kanısınca, bir oyuncu bu kuralın boşluğundan faydalanmak için bilerek hile yapıyorsa, o oyuncu sportmenlik dışı davranıştan suçludur. oyuncuya ihtar verilip sarı kart gösterilir ve ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir. ( *bk. kural 8 - özel durumlar)

  bir serbest vuruş yaparken, bu kuralın boşluğundan faydalanmak için bilerek hile yapan bir oyuncuya sportmenliğe aykırı davranışı için ihtar verilip sarı kart gösterilir. serbest vuruş tekrarlanır.

  bu durumlarda, kalecinin daha sonra topu elle oynayıp oynamadığı önemli değildir. ihlal 12 nci kuralın lafzını ve ruhunu bozmaya çalışan oyuncu tarafından yapılmıştır.

  karar 4

  rakip takımın oyuncusunun sağlığını tehli***e sokan arkadan müdahaleler ciddi faullü oyun olarak değerlendirilecektir.

  karar 5

  oyun alanı üzerinde herhangi bir yerde hakemi aldatmaya yönelik yapıldığı tespit edilen her türlü hareket sportmenlik dışı olarak değerlendirilecektir.

  karar 6

  gol kutlaması sırasında formasını çıkaran bir oyuncu, sportmenliğe aykırı davranıştan ihtar alacaktır.

  not: on kusurlu hareketin altısı hakem kanaatine bırakıldığı için bu kuralda standartları yakalamak zorlaşıyor.bu isi benim kanaatimce en iyi alman hakemler yapıyor sonra italyanlar ama italyan hakemler sertliğe daha çok prim tanıdıkları için işleri daha kolaylaşıyor....

  kural 13 - serbest vuruşlar

  serbest vuruş çeşitleri

  serbest vuruşlar direkt veya endirekt'tir.

  hem direkt ham de endirekt serbest vuruşlarda, vuruş yapılırken top yerde hareketsiz olmalı ve vuran oyuncu top bir başka oyuncuya dokunmadan topa ikinci kez dokunmamalıdır.

  direkt serbest vuruş

  eğer bir direkt serbest vuruş doğrudan doğruya rakibin kalesine girerse, bir gol atılmış olur.

  eğer bir direkt serbest vuruş doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse rakibin lehine bir köşe vuruşu verilir.

  endirekt serbest vuruş

  işareti

  hakem bir endirekt serbest vuruşu kolunu başının üstünde yukarı doğru kaldırarak işaret eder. kolunu bu durumda vuruş yapılıp top başka bir oyuncuya değinceye veya oyundışı kalıncaya kadar tutar.

  topun kaleye girmesi

  bir gol, ancak topun bir başka oyuncuya dokunmasından sonra kaleye girerse yapılmış sayılır.

  eğer bir endirekt serbest vuruşta top doğrudan doğruya rakibin kalesine girerse bir kale atışı yapılır,

  eğer bir endirekt serbest vuruşta top doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse, rakibin lehine köşe vuruşu verilir.

  serbest vuruşun pozisyonu

  ceza alanı içinden serbest vuruş

  savunan takım lehine direkt veya endirekt serbest vuruş:

  bütün rakip oyuncular toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunacaklardır.

  bütün rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar ceza alanı dışında kalacaklardır,

  top, doğrudan doğruya ayakla vurularak ceza alanı dışına çıkınca oyuna girmiş olur,

  kale alanı içinde verilen bir serbest vuruş o alanın herhangi bir yerinden yapılabilir.

  hücum eden takım lehine verilen endirekt serbest vuruş:

  bütün rakip oyuncular, kendi kale direkleri arasındaki kale çizgisi üstünde bulunmaları hariç top oyuna girinceye kadar toptan enaz 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunurlar.

  top vuruş yapılıp hareket ettiği anda oyundadır.

  kale alanı içindeki bir endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üstündeki ihlalin yapıldığı yere en yakın bir noktadan yapılır.

  ceza alanı dışında serbest vuruş

  bütün rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunurlar.

  top, vuruş yapılıp hareket ettiği andan oyundadır.

  serbest vuruş ihlalin yapıldığı yerden yapılır.

  ihlaller / cezalar

  eğer, bir serbest sırasında rakip topa gerekenden daha yakınsa:

  vuruş tekrarlanır.

  eğer, savunan takım tarafından kendi ceza alanı içinden yapılan bir serbest vuruşta, top doğrudan doğruya oyuna girmemişse:

  vuruş tekrarlanır.

  kaleciden başka bir oyuncu tarafından yapılan serbest vuruş

  eğer, top oyuna girdikten sonra, vuran oyuncu (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya değmeden önce topa ikinci kez dokunursa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer, top oyuna girdikten sonra, vuran oyuncu top başka bir oyuncuya dokunmadan önce bilerek topu elle oynarsa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir *bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer ihlal, vuran oyuncunun ceza lanı içinde olmuşsa bir penaltı vuruşu verilir.

  kalecinin yaptığı serbest vuruş

  eğer, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynaması hariç), başka bir oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunursa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topu elle oynarsa:

  ihlal kalecinin ceza alanı dışında yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  ihlal kalecinin ceza alanı içinde yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  kural 14 - penalti vuruşu

  bir penaltı vuruşu, top oyunda iken, cezası direkt serbest vuruş olan 10 ihlalden birini kendi ceza alanı içinde yapan bir takımın aleyhine verilir.

  bir penaltı vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.

  her iki devrenin sonunda veya uzatma devrelerinin sonunda verilen bir penaltı vuruşu için gerekli süre verilir.

  top ve oyuncuların pozisyonu

  top:

  penaltı noktasına konur.

  vuruşu yapacak oyuncu:

  açıkça belirlenir.

  savunmadaki kaleci:

  vuruş yapılıncaya kadar kale direkleri arasında kendi kale çizgisi üzerinde yüzü vuruşu yapacak oyuncuya dönük durumda bulunur.

  diğer oyuncular:

  oyun alanı içinde,

  ceza alanı dışında,

  penaltı noktasının gerisinde,

  penaltı noktasından en az 9.15 m. (10 yarda) mesafede bulunurlar.

  hakem

  oyuncular kuralın belirttiği şekilde yerlerini alıncaya kadar penaltı vuruşu için vuruş işaretini vermez.

  penaltı vuruşunun ne zaman tamamlandığına karar verir.

  yöntem

  vuruşu yapan oyuncu topu ileri doğru vurur,

  vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz,

  top vuruş yapılıp ileri doğru hareket ettiği anda oyundadır.

  eğer oyunun normal süresi içinde bir penaltı vuruşu kullanıldığında veya ilk yarı veya maçın sonunda penaltı vuruşunun kullanılması halinde veya bu penaltı vuruşlarının tekrarında top:

  bir veya her iki direğe ve/veya üst direğe ve/veya kaleciye dokunduktan sonra,

  kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçerse gol yapılmış sayılır.

  ihlaller / cezalar

  eğer hakem bir penaltının atılması için işaret verdikten sonra ve top oyuna girmeden önce aşağıdaki durumlardan birisi olur ise:

  vuruşu yapan oyuncu oyun kurallarını ihlal ederse:

  hakem vuruşa izin verir,

  top kaleye girerse vuruş tekrarlanır,

  top kaleye girmezse vuruş tekrarlanmaz.

  kaleci oyun kurallarını ihlal ederse:

  hakem vuruşa izin verir,

  top kaleye girerse gol yapılmış olur,

  top kaleye girmezse vuruş tekrarlanır.

  vuruşu yapanın takım ceza alanına girer veya penaltı noktasının ilerisine geçerse veya penaltı noktasına 9.15 m.'den (10 yarda) daha yakına gelirse:

  hakem vuruşa izin verir,

  top kaleye girerse vuruş tekrarlanır,

  top kaleye girmezse vuruş tekrarlanmaz,

  top kaleciden seker, üst direkten veya kale direklerinden geri gelerek ihlali yapan oyuncuya temas ederse, hakem oyunu durdurur ve savunma lehine bir endirekt serbest vuruş ile oyunu yeniden başlatır.

  kalecinin takım arkadaşı ceza alanına girer veya penaltı noktasının ilerisine geçerse veya penaltı noktasına 9.15 m.'den (10 yarda) daha yakına gelirse:

  hakem vuruşa izin verir,

  top kaleye girerse gol yapılmış olur,

  top kaleye girmezse vuruş tekrarlanır,

  her iki takımın birer oyuncusu oyun kurallarını ihlal ederse:

  vuruş tekrarlanır.

  eğer, penaltı vuruşu yapıldıktan sonra:

  vuruşu yapan oyuncu (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunursa:

  ihlallin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  vuruşu yapan oyuncu, top başka bir oyuncuya dokunmadan önce bilerek topu elle oynarsa:

  ihlallin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  top ileri doğru hareket ederken bir dış etkene dokunursa:

  vuruş tekrarlanır.

  top kaleciden, üst direkten veya direklerden geri döndükten sonra bir dış etkene dokunursa:

  hakem oyunu durdurur,

  oyun dış etkenin topa dokunduğu yerden bir hakem atışı ile tekrar başlatılır (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  kural 15 - taç atişi

  taç atışı, oyunu tekrar başlatma yöntemidir.

  taç atışından doğrudan doğruya bir gol yapılamaz.

  taç atışı:

  topun tamamı havadan veya yerden taç çizgisini geçtiği zaman,

  topun taç çizgisini geçtiği yerden,

  topa son dokunan oyuncunun rakibi tarafından yapılır.

  yöntem

  taç atışı sırasında tacı atan oyuncu

  vücudunun cephesi ile oyun alanına doğru döner,

  her iki ayağı veya ayaklarının bir kısmı ile taç çizgisine veya taç çizgisinin dışına yere basar,

  her iki elini kullanır,

  topu başının arkasından ve üzerinden atar.

  tacı atan, top başka bir oyuncuya dokunmadan önce topa tekrar dokunamaz. top oyun alanına girer girmez oyunda olur.

  ihlaller / cezalar

  taç atışı kaleciden başka bir oyuncu tarafından yapılırsa:

  eğer, top oyuna girdikten sonra, tacı atan (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, tacı atan bilerek topu elle oynarsa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer ihlal, tacı atanın ceza alanı içinde yapıldıysa bir penaltı vuruşu verilir.

  taç atışı kaleci tarafından yapılırsa:

  eğer, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topu elle oynarsa:

  ihlal kalecinin ceza alanı dışında yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  ihlal kalecinin ceza alanı içinde yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer, bir rakip oyuncu tacı atan oyuncuyu sportmence olmayan şekilde şaşırtır veya engellerse:

  rakip oyuncuya sportmenliğe aykırı davranışından dolayı ihtar verilip sarı kart gösterilir.

  bu kuralın diğer herhangi bir şekilde ihlalinde sonra:

  taç atışı rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılır

  kural 16 - kale vuruşu

  kale vuruşu oyunu tekrar başlatma yöntemidir. kale vuruşundan rakip takımın kalesine doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.

  bir kale vuruşu:

  topun tamamı, en son hücum eden takımın bir oyuncusuna dokunduktan sonra havadan veya yerden ve 10 ncu kurala göre yapılmış nizami bir gol dışında, kale çizgisini geçince verilir.

  yöntem

  vuruş, savunan takımın kale alanı içindeki herhangi bir noktadan yapılır,

  rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar ceza alanı dışında dururlar,

  vuruşu yapan, top başka oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz,

  top, doğrudan doğruya ceza alanı dışına çıkınca oyuna girmiş olur.

  ihlaller / cezalar

  eğer, top doğrudan doğruya ceza alanı dışına çıkmamışsa:

  vuruş tekrarlanır.

  kaleciden başka bir oyuncu tarafından yapılan kale vuruşunda:
  eğer, top oyuna girdikten sonra, vuran oyuncu (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, vuruşu yapan oyuncu bilerek topu elle oynarsa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer ihlal, vuruşu yapanın ceza alanı içinde yapıldıysa bir penaltı vuruşu verilir.

  kaleci tarafından yapılan kale vuruşunda:

  eğer, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topu elle oynarsa:

  ihlal kalecinin ceza alanı dışında yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  ihlal kalecinin ceza alanı içinde yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  bu kuralın diğer herhangi bir şekilde ihlalinde sonra:

  vuruş tekrarlanır.

  kural 17 - köşe vuruşu

  köşe vuruşu oyunu tekrar başlatma yöntemidir.

  köşe vuruşundan yalnız rakip takımın kalesine doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.

  bir köşe vuruşu:

  topun tamamı, en son savunma yapan takımın bir oyuncusuna dokunduktan sonra havadan veya yerden ve 10 ncu kurala göre yapılmış nizami bir gol dışında, kale çizgisini geçince verilir.

  yöntem
  top, en yakındaki köşe bayrak direğinin köşe alanı içine konur,

  bayrak direği yerinden oynatılamaz,

  rakip oyuncular, top oyuna girinceye kadar, toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunurlar,

  vuruş hücum eden takımın bir oyuncusu tarafından yapılır,

  top, vuruş yapılıp hareket edince oyuna girmiş olur,

  vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz.

  ihlaller / cezalar

  köşe vuruşu kaleciden başka bir oyuncu tarafından yapılırsa:

  eğer, top oyuna girdikten sonra, vuruşu yapan oyuncu (elle oynaması hariç), top bir başka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, vuruşu yapan bilerek topu elle oynarsa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer ihlal, vuruşu yapanın ceza alanı içinde yapıldıysa bir penaltı vuruşu verilir.

  köşe vuruşu kaleci tarafından yapılırsa:

  eğer, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:

  ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topu elle oynarsa:

  ihlal kalecinin ceza alanı dışında yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  ihlal kalecinin ceza alanı içinde yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (*bk. kural 8 - özel durumlar).

  bu kuralın diğer herhangi bir şekilde ihlalinde sonra:

  vuruş tekrarlanır.

  maçin galibini belirleme yöntemleri

  deplasmanda atılan gol sayısı, uzatma devreleri ve penaltı noktasından yapılan vuruşlar, müsabaka yönetmeliklerinin bir maçın berabere bitmesinden sonra galip takımın belirlenmesi için öngördüğü yöntemlerdir.

  deplasmanda atılan goller
  müsabaka yönetmelikleri takımların birbiriyle kendi evinde ve deplasmanda oynamaları şart koştuğunda ikinci maçtan sonra atılan gollerin eşit olması halinde, rakip takımın sahasında atılan her bir golün iki gol sayılmasını şart koşabilir.

  uzatma devreleri
  müsabaka yönetmelikleri, 15 dakikayı geçmemek üzere iki eşit uzatma devresinin oynanmasını şart koşabilir. bu durumda kural 8'in hükümleri dikkate alınmalıdır.
  penaltı noktasından yapılan vuruşlar
  yöntem
  hakem, vuruşların yapılacağı kaleyi seçer,
  · hakem para atışı yapar ve atışı kazanan kaptanın takımı ilk vuruşu veya ikinci vuruşu yapmaya karar verir,
  · hakem yapılan vuruşların kaydını tutar,
  · aşağıdaki durumlara bağlı olarak, her takım 5'er vuruş yapar,
  · vuruşlar takımlara arasında sıra ile yapılır,
  · eğer,her iki takım 5'er vuruşu tamamlamadan takımlardan birisi diğer takımın 5 vuruşu tamamlasa dahi yapamayacağı kadar gol yapmışsa vuruşlara son verilir.
  · eğer, her iki takım da 5'er vuruş yaptıktan sonra eşit sayıda gol yapmış veya hiç gol yapmamışlarsa, vuruşlar aynı sıra ile ve eşit sayıdaki vuruşlar sonucu bir takımın diğer takımdan bir fazla gol yapmasına kadar devam eder,
  · eğer bir kaleci vuruşlar sırasında sakatlanır ve kaleciliğe devam edemezse, takımı da müsabaka yönetmeliğinde belirtilen sayıda oyuncu değiştirmişse, kalecinin yerine listedeki bir yedek oyuncu geçebilir,
  · yukarıdaki belirtilen kaleci değişmesi dışında, yalnız normal maç süresinin veya yapılmışsa uzatma sürelerinin sonunda oyun alanında bulunan oyuncular penaltı noktasından yapılan vuruşlara katılabilirler,
  · her vuruş bir başka oyuncu tarafından yapılır ve bir oyuncu ancak kendi takımında vuruş hakkına sahip bütün oyuncular birer vuruş yaptıktan sonra ikinci vuruşunu yapabilir,
  · vuruşlar sırasında oyun alanındaki bir oyuncu kalecisi ile yer değiştirebilir,
  · vuruşlar sırasında oyun alanında sadece vuruş hakkına sahip oyuncular ve maçın hakemi ile yardımcı hakemleri bulunacaktır.
  · vuruşu yapan oyuncu ve iki kaleci dışında, bütün oyuncular orta yuvarlak içinde olacaklardır,
  · vuruş yapan oyuncunun takım arkadaşı olan kaleci, oyun alanının içinde, vuruşların yapıldığı ceza alanının dışında, gol (kale) çizgisinin ceza alanı sınır çizgileri ile buluştuğu noktada durmak zorundadır.
  · penaltı noktasından yapılan vuruşlarda, aksine bir karar belirtilmediği sürece, ilgili oyun kuralları ve ifab kararları uygulanır.
  · bir takım rakibine göre daha fazla sayıda oyuncuyla maçı tamamladığında, rakibinin oyuncu sayısı ile eşit olması için kendi takımının oyuncu sayısını rakip takımın oyuncu sayısına, indirecek ve çıkartılan her oyuncunun isim ve forma numaraları hakeme bildirilecektir. bu konuyla ilgili sorumluluk takım kaptanına aittir.
  · hakem, penaltı noktasından yapılan vuruşlar başlamdan önce her iki takımdan da eşit sayıdaki oyuncunun orta yuvarlak içinde olmasını sağlayacak ve penaltı vuruşları bu oyuncular tarafında yapılacaktır

 • 2
  madde 97865:
  a - topu 5 veya daha fazla defa sektiren oyuncu takip edilir, mümkünse tendonuna basılır.
  b - futbol oynamaya çalışan takımlara müsamaha gösterilmez, rakip takım kuralların izin verdiği ölçüyü aşarak müdahale edebilir.
  c - futbol oynamak isteyen takımın en önemli oyuncusu mümkün olduğunca çabuk oyundan atılır. gerekirse en belirgin kuralda bile o maçlık değişiklik yapılabilir.
  d - futbol oynamak isteyen takımlar deplasmana giderse en berbat sahalarda oynatılmalıdır. gerekirse tüm saha santim santim bellenmeli, kutuplardan kar getirilmelidir.
  e - madde 97865 türkiye futbol ligleri için geçerlidir. diğer ülke federasyonları bu maddeyi dikkate alamaz, uygulayamaz.
 • 3
  sanırım bugune kadar hiç yasanmamıslardan birisi de sudur:

  --- alıntı ---

  eger bir endirekt serbest vurusta topun dogrudan dogruya takımın kendi kalesine girmesi halinde rakip takım lehine köse vurusu verilir.

  --- alıntı ---

  bu demek oluyor ki ofsayt atısını tutupta kendi kalene atarsan rakip takım köse vurusu kazanır. bu olay bir fenerbahçe maçında olursa fenerbahçe lehine gol verilir.

  edit: hiç yasanmamıs sanıyordum ama ntvspor'da gördüm ki yasanmıs. adam kale vurusunu rüzgarın azizliğiyle kendi kalesine attı. hakem korner atısı verdi.
 • 7
  benim kesinlikle etik ve samimiyet anlamında katılmadığım kurallar.

  maradona topu el kullanarak gol yaptığında pozisyon görülmediği için "kahraman" oldu. 2 temmuz 2010 uruguay gana maçında ise luis suarez 120. dakika'da kaleye giren topu eli vasıtasıyla çıkardı ve "kahraman" oldu.

  madalyayı çevirip algınızı farklılaştırmak istiyorum. maradona o golü attıktan sonra hakem gelip "gerizekalı gördüm ben onu" deseydi cezası ne olacaktı ? sarı kart ve "gol iptali". peki dün luis suarez o topu eliyle çıkarttığında hakem bunu görmeseydi ne olacaktı ? hiçbir şey. diğer ihtimal olarak ;

  maradona o golü attığında hakem golü verdi ve bütün bir ingiltere ayağa kalktı. haklı değiller miydi ? evet haklıydılar çünkü "yüzyılın golü" de aynı maç içinde olsa bile o gol "emek hırsızlığı" ile aynı anlama geliyordu. fakat burada şu var , hakem o pozisyonu "yedi" ve golü verdi. peki dün ne oldu ? oraya kadar büyük mucizeler ve ümitler eşliğinde gelen gana son dakika bir pozisyon yaşadı ve top iki kez çizgiden döndü. bugün "güzel futbol" diyenler urugay çığlıkları atarken buna son noktayı koyacak olan topu suarez elini kullanarak çıkarttı ve hakem bunu gördüğü için kırmızı kart verdi. peki "top içeri girdiği zaman golü atan kişi elini kullanıyorsa tespit edilmesi durumunda iptal edilen gol neden gol el ile çıkarttıldığı zaman" verilmiyor ?

  yerde yatan futbolcular , topu köşe bağrağına kadar götürüp zaman geçiren futbolcular , zaman geçirmek için topu saklayan ya da dışarı vuran futbolcular "fair play" ruhu ve vicdan ahlakı yüzünden dışlanırken ; özellikle bu sene mourinho ve oyuncuları sürekli olarak "zaman geçiriyor i.neler" diye yerden yere vurulurken , neden suarez yaptığı hareket için "kahraman" oluyor ? hani maradona "yedirdiği" bir hareketin sefasını sürdü yıllar yılı ama suarez "yediremediği" bir hareket için nasıl kahraman olabiliyor ? tabi burada olay yedirip yedirmemek değil ama futbol kuralları "yedirirsen güzel" derken neden "yediremesen bile güzel" diyebiliyor ? sahtekarlık ve "hak yeme" konusuna bu kadar teşvik eden kurallar neden hala daha "futbolu güzelliştirmek içni çaba verenler tarafından" değiştirilmiyor ?

  umarım anlatabilmişimdir.
 • 8
  maçlar müsabaka yönetmelikleri doğrultusunda doğal veya yapay zeminlerde oynanabilir. yapay zeminlerin rengi yeşil olmalıdır.
  oyun alanı dikdörtgen şeklinde olmalı ve çizgilerle işaretlenmelidir. bu çizgiler sınırlarını belirledikleri alanlara dahildir.
  iki uzun sınır çizgisi taç çizgisi olarak adlandırılır. iki kısa sınır çizgisi kale çizgisi olarak adlandırılır. taç çizgisi en az 90m en fazla 120m olmalıdır kale çizgisi en az 45 en fazla 90m olmalıdır.

  kale direklerinin iç kenarlarından 16,5 m. uzaklıkta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. bu çizgiler, saha içine doğru 16,5 m. dik uzatılır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlı bu alan ceza alanıdır. her bir ceza alanı içinde kale direklerinden eşit uzaklıkta ve kale çizgisine 11 m. mesafede bir penaltı noktası işaretlenir.
  her köşeye, en az 1,5 m. yüksekliğinde, ucu sivri olmayan ve bayrak takılan bir direk dikilir.

  her bir kale çizgisinin ortasına bir kale yerleştirilir. bir kale, bayrak direklerinden eşit uzaklıkta yukarı doğru dik iki direkle bunları birleştiren yatay bir üst direkten oluşur. kale direkleri ve üst direk tahta, metal veya onaylanmış diğer cins malzemeden yapılmalıdır. şekilleri, kare, dikdörtgen, yuvarlak veya elips olabilir ve oyunculara tehlike yaratmamalıdır. iki direk arasındaki mesafe içten içe 7.32 m., üst direğin alt kenarının yerden yüksekliği 2.44 m. dir. kale direkleri ve üst direkler beyaz olmalıdır.

  top; yuvarlak biçimde olmalı, deriden veya bir diğer uygun malzemeden imal edilmiş, çevresi en çok 70 santimetre, en az 68 santimetre, ağırlığı oyunun başlangıcında en çok 450 gr, en az 410 gr, basıncı deniz seviyesinde 0.6 -1.1 atmosfer arasında olacaktır.*

  oyun, biri kaleci olmak üzere her biri en çok 11 oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanır.
  eğer takımlardan birinde 7’den az oyuncu varsa, o maç başlatılamaz.

  oyuncu değiştirmelerde şu şartlara uyulmalıdır:
  oyuncu değişikliği yapılmadan önce hakem bilgilendirilmelidir.
  yedek oyuncu ancak çıkan oyuncu oyun alanını terk ettikten ve hakem işaret verdikten sonra oyun alanına girebilir.
  yedek oyuncu yalnız orta alan çizgisinden ve oyundaki bir duraklama sırasında oyun alanına girebilir.
  bu andan itibaren yedek oyuncu, oyuncu olur ve yerini aldığı oyuncu değiştirilmiş oyuncu haline gelir. değiştirilmiş oyuncu maça tekrar katılamaz.
  oyuna girsin veya girmesin bütün yedek oyuncular ve değiştirilmiş oyuncular, hakemin otorite ve karar yetkisine tabidir.

  bir oyuncunun giymek zorunda olduğu temel giysi ve gereçler aşağıdaki ayrı parçaları kapsar:
  kollu bir forma veya gömlek (eğer iç çamaşırları giyilmişse kolun rengi formanın veya gömleğin kolunun ana rengi ile aynı olmalıdır).
  şort (şort altı giysi kullanılması durumunda bunlar şortların ana rengi ile aynı renkte olmalıdır).
  tozluklar,tekmelikler,futbol ayakkabıları.
  iki takım, her birini diğerinden ve aynı zamanda hakem ile yardımcı hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidir.
  her bir kaleci kendisini diğer oyunculardan, hakem ve yardımcı hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidir.
  hakem,
  oyun kurallarını uygular,
  oyunu, yardımcı hakemler ve varsa dördüncü hakem ile işbirliği içinde yönetir, oyunun suresini belirler ve oyun ile ilgili kayıtlarını tutar, kuralların herhangi bir şekilde ihlalinde veya diğer bir sebepten gerekli görürse, oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder,
  herhangi bir harici müdahale halinde oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder, bir oyuncunun ciddi sakatlandığı kanısına varırsa oyunu durdurur ve o oyuncunun oyun alanından çıkarılmasını sağlar, sakatlanan futbolcu oyun alanına ancak oyun yeniden başladıktan sonra dönebilir,
  bir oyuncunun hafif sakatlandığı kanısına varırsa oyunu top oyun dışı oluncaya kadar devam ettirir,
  kanayan yarası olan bir oyuncunun oyun alanından ç›karılmasını sağlar. bu oyuncu, ancak hakemin kanaman›n durdu¤una kanaat getirmesi halinde hakemin işareti ile oyun alanına dönebilir,
  oyunu durdurmakla, ihlali yapan takıma bir avantaj sağlayacağı hallerde oyunu devam ettirir. düşündüğü avantajın oluşmaması halinde yapılan ihlali cezalandırır,
  bir oyuncunun aynı anda birden fazla ihlal yaptığı durumlarda daha ağır olan ihlali cezalandırır,
  ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlali yapan oyuncuyu gerekli şekilde cezalandırır. gerekeni o anda yapmazsa, topun oyun dışı olduğu ilk anda yapmalıdır.
  sorumlu bir şekilde hareket etmeyen tak›m yetkililerini cezalandırır ve gerekirse oyun alanından ve çevresinden uzaklaştırır,
  kendisinin göremediği olaylarda, yardımcı hakemlerin verdi¤i bilgiye göre hareket eder,
  yetkili olmayan kişilerin oyun alanına girmemesini sağlar, durmuş olan oyunu tekrar başlatır,
  oyunculara ve / veya takım yetkililerine ve maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında meydana gelen olaylara karşın alınan disiplin tedbirleri hakkında bilgi içeren maç raporunu ilgili kurumlara verir.

  hakem ve oynayan iki takım aralarında başka şekilde anlaşmamışlarsa bir oyun 45’er dakikalık
  iki eşit devreden oluşur. oyunun devre sürelerini değiştirme karar› (örneğin, havanın kararması
  yüzünden 40’ar dakikalık iki devreye indirmek) oyun başlamadan önce verilmeli ve müsabaka
  yönetmeliklerine uygun olmalıdır. devre arası süre 15 dakikayı aşmamalıdır.
  devre arası süre ancak hakemin izni ile değiştirilebilir.

  başlama vuruşundan önce
  para atışı yapılır ve atışını kazanan takım birinci yarıda hücum edeceği kaleyi seçer.
  diğer takım oyunun başlama vuruşunu yapar.
  para atışını kazanan takım ikinci yarıda başlama vuruşunu yapar.
  maç›n ikinci yarısında takımlar kalelerini değiştirip diğer kaleye hücum ederler.

  başlama vuruşu
  maç başlangıcında
  bir gol atıldıktan sonra,
  maçın ikinci yarısının başlangıcında
  eğer oynanırsa, her iki uzatma devresinin başlangıcında yapılır
  başlama vuruşundan doğudan doğruya bir gol yapılabilir.

  gol yapma
  bir gol, golü atan takımın gol öncesi oyun kurallar›n› ihlal etmemiş olması şartıyla, topun
  tamamının kale direkleri arasından ve üst direğin altından kale çizgisini geçmesi ile yap›l›r.

  bir maçta daha fazla gol atan tak›m maçı kazanmış sayılır. her iki takımın eşit sayıda gol
  atmış olması veya hiç gol atılmamış olması durumunda ise maç berabere sonuçlanmış olur.

  ofsayt pozisyonu
  sadece ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir.
  bir oyuncu eğer:
  rakip kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayt
  pozisyonundadır.
  bir oyuncu eğer:
  kendi yarı alanında ise, veya
  sondan ikinci rakip oyuncu ile aynı hizada ise, veya
  son iki rakip oyuncu ile aynı hizada ise,
  ofsayt pozisyonunda değildir.

  bir oyuncunun aşağıdaki yedi ihlalden birini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya
  aşırı güç kullanarak yapması durumunda rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:
  rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya teşebbüs ederse,
  rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teşebbüs ederse,
  rakibin üzerine sıçrarsa,
  rakibe şarj yaparsa,
  rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse,
  rakibini iterse,
  rakibe ayakla müdahale (tackle) ederse.
  ayrıca, oyuncunun aşağıdaki üç ihlalden birini yapması halinde rakip takım lehine bir direkt
  serbest vuruş verilir:
  rakibini tutarsa,
  rakibine tükürürse,
  bilerek topa elle müdahalede bulunursa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç).

  eğer yukarıda belirtilen on ihlalden birisi bir oyuncu tarafından kendi ceza alanı içinde yapılırsa,
  topun oyunda olması koşuluyla, topun pozisyonuna bakılmaksızın bir penaltı vuruşu verilir.

  kalecinin kendi ceza alanında aşağıdaki dört ihlalden birini yapması halinde rakip takım
  lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:
  topu oyuna bırakmadan önce eliyle altı saniyeden daha uzun süre kontrol ederse,
  topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce topa tekrar
  eliyle dokunursa,
  takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa,
  takım arkadaşının taç atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa.
  bir oyuncunun hakemin kanaatine göre aşağıdaki ihlallerden birini yapması halinde rakip
  takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:
  tehlikeli bir tarzda oynarsa, rakibinin ilerlemesine mani olursa, kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa, oyuncunun ihtar veya ihraç edilmesi için oyunun durdurulmasına neden olan bir ihlalde bulunursa.

  bir oyuncu oyun alanı içinde veya dışında rakibe, takım arkadaşına, hakeme, yardımcı hakeme veya herhangi bir diğer kişiye karşı ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlal yaparsa ihlalin şekline göre cezalandırılır.
  ihtar verilecek haller
  eğer bir oyuncu, aşağıdaki yedi ihlalden birini yaparsa ihtar verilip sar› kart gösterilir:
  sportmenli¤e aykırı davranıştan suçlu ise,
  hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz ederse,
  oyun kurallarını devamlı ihlal ederse,
  oyunun tekrar başlamasını geciktirirse,
  oyun bir köşe vuruşu, serbest vuruş veya taç atışı ile tekrar başlarken gerekli mesafeye açılmaz ise,
  hakemin izni olmaksızın oyun alanına ilk kez girer veya tekrar girerse, hakemin izni olmaksızın oyun alanını kasıtlı olarak terk ederse.

  eğer bir oyuncu, yedek bir oyuncu ya da değiştirilmiş bir oyuncu aşağıdaki yedi ihlalden birini yaparsa kırmızı kart gösterilip oyundan ihraç edilir:
  ciddi faullü oyundan suçlu ise,
  şiddetli hareketten suçlu ise,
  rakibe veya bir başkasına tükürürse,
  topla bilerek elle oynayıp rakip tak›m›n bariz golünü veya gol atma şansını önlerse (kendi ceza alanındaki kaleci hariç),
  kaleye doğru ilerleyen rakibin bariz gol atma şansını serbest vuruş veya penaltı vuruşu gerektiren bir ihlal ile önlerse,
  saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşursa ve / veya baş ve el kol hareketleri yaparsa, aynı maçta ikinci bir ihtar alırsa.

  kaynak: fıfa

  ukdeyi pickledjuice kişisi 15 şubat 2011 saat 23:30 sularında vermiş.
 • 12
  --- alıntı ---

  2012-2013 futbol sezonundan itibaren uygulanmak üzere, futbol oyun kurallarında yapılan son değişiklikler ise şunlardır:

  kural 3 - oyuncuların sayısı

  bir yedek oyuncu ya da değiştirilmiş oyuncunun hakemin izni olmadan sahaya girmesi durumunda:

  “hakem oyunu durdurur,

  hakem sportmenlik dışı davranışı nedeniyle oyuncuya ihtar verir ve oyun alanını terk etmesini ister,

  eğer hakem oyunu durdurmuşsa rakip takım lehine, oyunun durduğu sırada topun bulunduğu yerden bir endirekt serbest vuruş ile oyun yeniden başlatılır.”

  2012/2013 futbol oyun kuralları kitabına göre, bu kurala yapılan ilave bir metin ile oyun başında izinsiz oyuna giren oyuncuların cezalandırılmasını önlemiştir. buna göre:

  “eğer ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu oyunun başında listede belirtilen bir oyuncunun yerine hakemin bilgisi olmadan oyun alanına girerse:

  hakem, ismi bildirilen yedek oyuncunun oyuna devam etmesine izin verir,

  ismi bildirilen yedek oyuncuya disiplin cezası verilmez,

  kural dışı davranan takımın izin verilen oyuncu değiştirme sayısında azalma olmaz,

  hakem durumu ilgili kuruluşa rapor eder.”

  kural 4 - oyuncuların giysi ve gereçleri

  zorunlu giysi ve gereçler bölümünde tozluklara açıklama getirilmiştir. buna göre:

  “tozlukların üzerinde bant veya benzeri malzeme kullanılırsa o bandın veya benzeri malzemenin rengi tozluğun o bölümü ile aynı renkte olmalıdır.”

  kural 8 - oyunun başlaması ve tekrar başlaması

  hakem atışında yapılacak ihlaller ve verilecek cezalara yeni bir bölüm eklenmiştir. buna göre:

  “hakem atışında top doğrudan rakip kaleye vurulursa, kale vuruşu verilir,

  hakem atışında top doğrudan kendi kalesine vurulursa, rakip takım lehine köşe vuruşu verilir.”

  daha önceki oyun kurallarına göre, başlama vuruşunda top yere değdikten sonra direkt bir vuruşla gol yapılabiliyordu. oyun kurallarına ilk defa eklenen bu madde ile hakem atışı ile doğrudan gol yapılamayacaktır. hakem atışı artık “endirekt” bir atış olarak değiştirilmiştir. bilindiği gibi, endirekt serbest vuruşta topun kaleye girmeden önce bir başka oyuncuya dokunması halinde gol olabilir.

  oyun kurallarının yorumlanması ve hakemler için rehber bölümünde de bazı değişiklikler yapılmıştır.

  kural 1 - oyun alanı

  2011/2012 futbol oyun kuralları kitabında “ticari reklamlar oyun alanını çevreleyen çizgilerden en az 1 metre uzakta olacaktır” şeklindeydi.

  2012/2013’e göre ticari reklamlarla ilgili metin şu şekilde değiştirilmiştir:

  “zemindeki reklam oyun alanını çevreleyen çizgilerden en az 1 metre uzakta olacaktır.

  dikey yerleştirilen reklam ise en az:

  taç çizgisinden 1metre
  kale çizgisinden kale ağının derinliği ile aynı uzaklıkta ve
  kale ağlarına 1 metre uzakta olacaktır.”

  kural 4 - oyuncuların giysi ve gereçleri

  2011/2012 futbol oyun kuralları kitabında “oyuncular ve/veya teknik kadro arasında telsizle iletişim sisteminin kullanılmasına izin verilemez.” şeklinde olan metin

  2012/2013 futbol oyun kuralları kitabında “oyunculara ve/veya teknik kadro arasında elektronik iletişim sistemlerinin kullanımına izin verilemez.” şeklinde değiştirilerek, yalnızca telsizle sınırlandırılmış olan iletişim sistemini, “elektronik iletişim sistemi” olarak değiştirmiştir.

  kural 12 – fauller ve fena hareketler

  2011-2012 futbol oyun kurallarına göre, kasıtlı olarak topu elle tuttuğu veya oynadığında sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar verilmesi gereken durumlarda: örneğin bir oyuncunun : “kasti olarak ve açık şekilde bir rakibin topa sahip olmasını engellemek için topu elle tutarsa” şeklinde olan metin; 2012/2013 futbol oyun kuralları kitabında: “kasıtlı olarak bir rakibin topa sahip olmasını engellemek için topu elle tutarsa” olarak değiştirilmiştir. “açık şekilde” ifadesi metinden çıkartılmıştır.

  --- alıntı ---

  kaynak: futbolekonomi.com / lale orta
 • 15
  ilk olarak cambridge üniversitesi futbol kulübü tarafından 1848 yılında kullanılmaya başlanılmıştır. 1863 yılında ise federasyon tarafından kabul edilmiştir. uzun bir süredir uluslararası futbol birliği kurulu (ifab) tarafından düzenlenmektedir.

  internet sitesi: http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/ifab/

  kuralların pdf dosyasına yazılmış hali: http://www.fifa.com/...og2013en_neutral.pdf
 • 16
  gelecek sezon için önemli değişiklikler yapıldı.

  http://www.theifab.com/...w%20Changes_v0.3.pdf

  ingilizce bilmeyenler için önemli bulduğum bazı şeyleri çevireyim.

  - çorapların üstüne yapıştırılan bant vs. farklı renkte olamayacak
  - santra istenilen yöne doğru yapılabilecek
  - futbolcuların kolları ofsayt olarak sayılmayacak
  - ceza sahası içinde, bariz gol şansı engellenirken topa müdahale edilmek isteniyorsa kırmızı değil sarı kart verilecek
  - penaltı kullanırken "fake" atmak sarı kart ile cezalandırılacak, endirekt frikik verilecek ve penaltı tekrar edilmeyecek
  - kaleci eğer penaltı esnasında kuralları ihlal ederse ve penaltı gol olmazsa, kaleci sarı kart görecek
  - penaltı geriye doğru kullanılırsa endirekt serbest vuruş olacak
  - kaleci vuruşu esnasında ceza sahası içinde bulunan bir oyuncu, topa başkası dokunmadığı sürece dokunamayacak
 • 17
  --- alıntı ---
  mhk danışmanı rosetti, değişen yeni kurallarla ilgili bilgi verdi.
  rosetti, ifab'ın kural değişikliklerini daha adil bir futbol oluşturmak için yaptığını aktardı.
  yeni kuralların 2016 avrupa futbol şampiyonası'nda uygulandığını anlatan rosetti, en önemli değişikliğin bariz gol şansının engellenmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.
  uygulanacak yeni kurallardan dikkati çekenler şunlar:
  - bariz gol şansını engelleyen bütün elle oynamalar ceza alanı içi veya dışı farketmeksizin kırmızı kartla cezalandırılacak.
  - ceza alanı dışında yapılan bariz gol şansını önlemeye yönelik faulün disiplin cezası kırmızı kart olacak.
  - ceza alanı içinde yapılan bariz gol şansını engelleyen faullerde (oyuncu topa müdahale etme niyetindeyse) penaltı ve sarı kart uygulanacak. önceden bu ihlalin cezası penaltı ve kırmızı karttı. bu kuralın istisnası da var. ceza alanı içinde futbolcu topa müdahale etmek istemeyip rakibini çeker ya da iterse eski kural devreye girerek penaltı kararının yanı sıra oyuncuya kırmızı kart gösterilecek.
  - sıcaklık 32 derece ve üzeriyse maçın 25. ve 75. dakikalarında birer dakikalık su molaları verilecek.
  - penaltıyı atacak oyuncu koşusunu yapıp topa vurmadan duraklarsa penaltı kararı iptal edilecek ve top rakibe endirekt serbest vuruşla verilecek.
  - seri penaltı atışlarında iki takım da aynı sayıda oyuncuya sahip olacak. seri penaltı atışını atacak futbolcuların isimleri artık hakemlere verilmeyecek.
  - bir oyuncu kırmızı veya ikinci sarı kartlık bir ihlal yaptığında, hakem bir avantaj oynatırsa bu oyuncu artık futbolcuya müdahale edemez. kırmızı kart oyun ilk durduğunda gösterilir. bu futbolcu oyuna müdahale ederse maç durdurulacak ve oyuncuya kırmızı kart gösterilecek.
  - futbolcuların kolu ve eli ofsayt için değerlendirmeye alınmaz. ofsayttan doğan endirekt vuruş artık futbolcunun topa müdahale ettiği yerden (artık kendi yarı sahası da olabilir) kullanılacak.

  --- alıntı ---
 • 19
  yedek kulübesinde 10 oyuncu ve en azından uzatmalarda +1 değişiklik hakkı olmalı.

  kaleci
  stoper
  bek1
  bek2
  orta saha1
  orta saha2
  orta saha3
  kanat1
  kanat2
  forvet

  şeklinde her bölgeye sahadaki oyuncusu oranında yedek alınabilir. böylece genç oyuncular da bu atmosferi soluyabilir en azından. oyuncular da tribünde kendini takımdan uzak hissetmez, soyunma odasında hocayı dinlemek bile artıdır.
 • 22
  şimdi efendim bu kurallarda merak ettiğim bir şey var. yaşanma ihtimali oldukça düşük olsa da imkanlar dahilinde olabilir.

  bir örnekle açıklamaya çalışacağım. igor tudor'u hem bildiğimiz hem de yaşı görece genç olduğu için, onun üzerinden gideceğim.

  varsayalım ki; tudor hem teknik direktör hem de futbolcu. bir maç sırasında bir şekilde hakem kendisini tribüne yolladı. ancak aynı zamanda oyuncu da olduğu için (yedek olduğunu varsayarak) oyuna girme ihtimali de var. tribüne gittikten sonra oyuna alınması durumunda ne olacak? oyuna girmesine engel bir durum olur mu? zira td olarak tribüne gitti ancak hala yedek kulübesinde bir oyuncu olmaya da devam edecek. ben olsam sırf hakeme inat girerdim oyuna.*

  bir diğer durumda da aynı şekilde hem oyuncu hem td ve oyuncu olduğu durumda kırmızı kart gördüğünü varsayalım. bu aynı zamanda td olarak yedek kulübesinde kalmasına engel olabilir mi?

  bu durumlarla ilgili herhangi bir kural bulamadım ben. bunlar da ihtimal dahilinde şeyler olduğu için, yaşanması durumunda hakem ne yapacak, ne karar verecek?

  ekleme:

  se7en'den gelen mesaj bu durumda en makul olanı görünüyor. esame listesindeki durumla ilgili henüz bir şey bulamadım ama böyle olsa gerek:

  "benim bildigim kadariyla futbolcu-teknik direktorluk diye bi sey yok. yani resmi olarak yok. yerine baska bi adam t.d olarak bulunabilir ama gorevlerinin hepsini o futbolxu yapabilir diye biliyorum. yani esame listesine hem futbolcu hem td olarak bulunulamiyor diye biliyorum."
 • 24
  üzerinde aşağıdaki gibi değişikliklerin (özellikle bizim gibi oyunun yavaş oynandığı liglerde) yapılması gereken kurallar:

  - kaleci vuruşu, taç, korner, serbest vuruş, oyuncu değişikliği kullanımına süre kısıtlaması getirilmeli. oyuncunun atışı kullanmaya gittiği süre buna dahil olmalı elbette. süreyi geçiren oyuncuya sarı kart verilip rakibin avantajlı olacağı şekilde oyun başlatılmalı yakın bir bölgeden. kulüplere ve oyuncuya da para cezası kesilmeli. (taç 10 sn, korner 30 sn, kaleci vuruşu 20 sn, serbest vuruşlar 30 sn, oyuncu değişikliği 20sn)

  - oyuncu değişiminde sahadaki oyuncu en yakın kenar çizgisinden çıkmalı, vakit harcanmamalı dakika kaç olursa olsun. kurala uyulmadığı taktirde oyuncuya bir maç ceza, kulübe para cezası ve bu oyuncu değiştirme hakkını iptal edip bir sonraki maçta da 1 tane eksik kullanılması gibi cezalar yağdırılmalı. (başka türlü akıllanmazlar.)

  - 3 oyuncu değişikliğine ek olarak 1 tane devre arası, 1 tane maçın ilk 15dakikası, 1 tane de 15 dakikalık uzatma bölümüne oyuncu değiştirme hakkı eklenmeli. (ayrıca uzatma 15 dakikalık tek devre olmalı ve altın gol uygulaması geri gelmeli, oyunun oynanması ve kazanılması teşvik edilmeli.)

  - topla birlikte hızını almış şekilde (karşı sahada da az sayıda rakip oyuncu kalmış olmalı) dikine veya çok geniş olmayan bir açıyla hücuma giden oyuncuya yapılan müdahaleler kırmızı kart olmalı, oyunun oynanması için.

  - geçenlerde konuşuluyordu sanırım, penaltı atışını kaleci kurtarırsa endirekt vuruş ile oyun başlamalı, pozisyonu tamamlama şansı verilmemeli penaltı atan takıma. böylece ceza sahasına inatla erkenden atlayan oyuncuların tartışılması da son bulur, kalecinin de hakkı verilmiş olur.

  - yerde palavradan kıvranan, darbe almadığı yeri tutarak abartan oyunculara da maç içinde sarı kart verilmeli, maçtan sonra da para cezası kesilmeli.

  - tüm cezalar, o sezon içinde ihlaller üst üste ikinci, üçüncü kez yapıldığı takdirde katlanarak artmalı.
 • 25
  bir kural var ki, tüm sporları da düşünürsek muhtemelen açık ara en aptal kural. sadece kural değil, ihlalı durumunda uygulanışı da muazzam derecede aptalca.

  şimdi kural diyor ki;

  aut atışı kullanıldığı zaman, eğer autu kullanan takımdan bir kişi top ceza sahasını geçmeden topa dokunursa aut atışı tekrarlanır.

  lan böyle bir kural olabilir mi? kuralı ihlal eden takım lehine karar vermek nasıl bir zekanın ürünü?

  üstelik bunu kullanıp kendine avantaj sağlayanlar da var. rakip prese gelmiş, kaleci autu pas olarak kullanıyor, savunmacı bakıyor ki rakip geldi topu kapacak, hemen bir adım atıyo hoop içerde dokunuyo topa, sonra vay efendim aut tekrarı.

  net olarak değişmesi gereken kuraldır. savunma oyuncusu aut atışıyla gelen topa ceza sahasından çıkmadan dokunursa rakip lehine endirek serbest vuruş verilmelidir.

  bu kuralı yazanı da ihlalin ne olacağına karar verini de eşşekler öpsün.