• 2
  şimdi 'entry canlanması' kavramını ele almadan önce 'canlanmak' eylemi üzerinde durmak lazım. canlanmak eylemi nesne almayan bir eylemdir. tdk'ya göre;

  1- gücü artmak, diri duruma gelmek
  2- -(dolaylı tümleç eki) depreşmek
  3- -(dolaylı tümleç eki) geçmişte yaşanan bir olayın veya durumun yeniden hatırlanması
  4- etkinliği artmak, hareket kazanmak

  anlamlarına gelmektedir. herhangi bir entry'nin canlanmasının söz konusu olması için yukarıdaki anlamlara uygun olması gerekmektedir ki; 2. ve 3. anlamlara gelen canlanmak fiili dolaylı tümleç aldığından kendinden oluşlu olamamaktadır.

  şimdi bakıldığında entry'nin kendi kendini canlandırması - canlı vasfına sokulması veya geçerlilik kazandırılması - mümkün olmayacaktır. entryler, kullanıcılar tarafından yorum, görüş vs. maksadıyla ortaya konulan ve web sitelerinin databaselerinde (kısa süreliğine) ve veri ambarlarında (uzun süreliğine) saklanan, türkçe anlamı 'kayıt, girdi' olan unsurlardır. entry kendi kendini canlandıramayacağından; ancak gerçek veya tüzel kişiler tarafından 'canlandırılması' söz konusu olacaktır. bu noktada tdk'ya göre canlanmak fiilinin anlamları öne çıkmaktadır. bakıldığında entry'nin canlandığı takdirde yukarıdaki hiçbir anlamı kazanmayacağı görülmektedir. bu yüzden yanlış bir ifadedir.

  2. bakış açısıyla ise -daha düz ve tdk anlamlarından bağımsız olarak düşündüğümüzde- entry'yi canlı vasfına getirmek şeklinde bir sav öne sürülebilir. bu noktada herhangi bir unsurun 'canlı' olarak atfedilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiği sorunsalı ön plana çıkmaktadır. bu özellikler: hücresel yapı, beslenme, solunum ve atp üretimi, metabolizma, organizasyon, hareket, çevresel uyarılara tepki, homeostazi, üreme, adaptasyon, boşaltım, büyüme ve protein sentezidir. bu noktada akıllarda canlabilecek soru işareti bitkilerin hareket etmediği düşüncesi olabilir. bu durum da şöyle açıklanabilir:

  bitkilerde hareket basitçe bir uyaranın yönüne bağlı olmaksızın (turgor basıncı sayesinde) nasti (fotonasti, termonasti ve sismonasti) ile ve uyaranın yönüne bağlı olarak tropizma (fototropizma, geotropizma, haptotropizma, kemotropizma, travmotropizma ve hidrotropizma) ile meydana gelmektedir. ayrıntılara girmeden bu konuyu burada noktalıyorum. entry canlanması bu anlamda da kullanılamayacağından bir kez daha yanlıştır.

  kısacası 'entry canlanması' gibi bir ifade başlı başına yanlıştır. ancak entry'nin geçerli bir hale getirilmesi, entry'nin düzenlenmesi, entry'nin formata uygun bir düzene sokulması gibi tabirler doğru olacaktır.