• 8
    ulu önder gazi mustafa kemal atatürk'e ait bir söz. tam da bugüne ışık tutan cinsten, neyin peşinde koşmamız gerektiğini yaklaşık 80 yıl önce göstermiş gazi paşa. avrupalının bu söz seviyesine çıkması yarım asırdan fazla sürmüş. bize fair play diye sattıklarını çok önceden işaret etmiş atam. endüstriyel futbolun, fanatizmin büyüsüne kapılmadan bu mottoyla hareket etmeliyiz.

    kimbilir belki bir zaman orada bir yerlerde tekrar metinler yetişir, mustafa kemaller yetişir de bu ülke daha yaşanır bir hal alır.