• 9
    gereksiz incelik gösterisidir.

    'zenci' sözcüğü farsçadan geliyor. 'zangî' kelimesi aslında paslı anlamında kullanılırmış, daha sonra arapların diline zencî olarak geçmiş. ve orta asyadaki türklerin islamiyetle beraber etkisinde kaldıkları arap-fars kültürüyle bizlere zenci olarak geçmiş. dünya'da kölelik yaygın olduğu zaman, tanım olarak kullanılmıştır. ama çıkış noktasına bakıldığı zaman batılı sömürgecilerin, sömürge zamanında bir nevi aşağılama amaçlı kullandıkları 'nigger' sözcüğüyle alakası yok.