• 1
    "collective bargaining agreement"in kisaltmasi. türkçesi toplu iş sözleşmesi. genel iş hukukundaki anlamını ve önemini bir yere bırakalım ve spordaki anlamına bakalım. abd'de pek çok spor dalındaki liglerdeki kulüp yönetimleriyle, oyuncular sendikaları arasında yapılan ve ilgili ligin bir nevi anayasası konumunda olan sözleşmelerdir. genel iş hukuku prensiplerine gore çok daha farklı kurallar getirirler. elbette ki özü ortadaki pastadan kimin ne kadar alacağında düğümlenir ancak inanılmaz detaylı düzenlemeler ile ligin ve kulüpler ile oyuncular arasındaki ilişkilerin hemen hemen her boyutunu düzenlerler.

    imzalanamaması durumunda lokavt (lock-out) riski belirir ve lig belirli bir sure boyunca oynanamaz ve oyuncular ile işverenleri olan kulüpler arasındaki bağ geçici olarak askıya alınır. örneğin bu dönemde oyuncu kulübün antreman tesislerini dahi kullanamaz, kulüp oyuncu ile iletişime geçemez vs.