• 2
  abdurrahman şeref efendi galatasaraylılar cemiyeti’nin kurucusu ve ilk başkanıdir ve galatasaray lisesi mezunu ilk mekteb-i sultani müdürüdür. 1853 senesinde dogmus ve 1925 senesinde vefat etmistir. mekteb-i mülkiye'de de dersler vermis ve oranin da mudurlugunu yapmistir. 1909 senesinde sultan resat tarafindan vak’a nüvislik, yani saltanat tarihçiligi görevine getirilmiş ve osmanlı imparatorluğu ortadan kalkana dek bu gorevi surdurmustur. kendisinin gorevleri arasinda ayan meclisi üyeliğine, maarif nazırlıgi, evkaf nazırligi, devlet surası (danistay) başkanligı da vardir. ikinci buyuk millet meclisinde istanbul mebusu olarak yer almis, kulturlu bir beydir.
 • 3
  kendisi bilinenin aksine galatasaray spor kulübünün kurulmasını engellemeye çalışmış ali sami yen, emin bülend serdaroğlu ve celal ibrahim'i defalarca nezarete aldırmış istibdat rejiminin galatasaray lisesi müdürüdür.

  kendisi tevfik fikret'in antitezidir ve günümüze kadar gelen liseli-alaylı çatışmasını başlatan kişidir. hali hazırda kendisini cemiyet sahiplenmektedir. zira cemiyet olarak da bilinen galatasaraylılar derneğinin kurucusudur. her ne kadar bir çeşit mezunlar derneği olarak kurulsa da amaç ali sami yen ve arkadaşlarının kurduğu galatasaray spor kulübüne bir çeşit alternatif oluşturmaktı.

  safranbolu’lu bir ailenin çocuğu olarak 1853 yılında istanbul’da doğdu. babası tophane-i amire muhasebe mümeyyizlerinden hasan efendi’dir. orta öğrenimini eyüp rüştiyesi’nde, lise eğitimini ise galatasaray sultanisi’nde yapmıştır. abdurrahman şeref efendi galatasaray sultanisi’nden mezun olan ilk türk öğrencidir.

  galatasaray sultanisi’ni 1873 yılında bitirdikten sonra meslek hayatına devlet memuru yetiştiren (mahrec-i aklam) adlı okula öğretmen olarak başladı. 1877 yılında mekteb-i mülkiyede tarih ve coğrafya öğretmenliğine ve müdürlüğüne getirildi. bu görevini 16 yıl boyunca sürdürmüştür.

  1894’de galatasaray sultanisi’ne müdür olarak atanmıştır. sultani mezunu ilk müdür olarak 1894-1908 yılları arasında 14 yıl müdürlük yapmıştır.

  23 ağustos 1908’de galatasaray sultanisi’ne mensup öğrenci ve mezunların arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için “mekteb-i sultani cemiyyet-i hayriyesi”nin kurulmasına öncülük etmiş ve 10 yıl başkanlığını üstlenmiştir.
  1909 yılında padişah mehmet reşat zamanında lütfi efendi’den boşalan vak’a-nüvislik (saltanat tarihçisi) görevine getirilmiş ve osmanlı imparatorluğu yıkılıncaya kadar bu göreve devam etmiştir.

  hayatının büyük bir bölümünü öğretmenlik yapmakla geçiren abdurrahman şeref efendi ikinci meşrutiyet’in gelmesi ile kurulan yeni hükümette defter-i hakani (tapu kadastro nazırı) olmuştur. sonra sırası ile ayan meclisi (senato) üyeliğine, aynı yıl içinde maarif nazırı, evkaf nazırı, meclis-i vükelaya memur (devlet bakanı), devlet şurası başkanı olmuştur. 1920 yılnda yeniden maarif nazırı (milli eğitim bakanı) olarak çalışmıştır.

  mustafa kemal atatürk, abdurrahman şeref efendi’ye özel bir ilgi ve yakınlık göstererek kendisinin milletvekili olarak t.b.m.m’ye girmesini sağlamıştır. abdurrahman şeref efendi 25 şubat 1925 yılında vefat etmiştir.