• 1
  https://www.tff.org/...247&ftxtID=34402

  --- alıntı ---
  5. e.2020/382 - k.2020/394

  galatasaray sportif sınai ve ticaret yatırım a.ş.'nin teknik sorumlusu fatih terim ile ilgili pfdk'nın 24.12.2020 tarihli e.2020-2021/462 k.2020-2021/575 sayılı kararına itirazı incelendi. yapılan müzakere neticesinde;

  - galatasaray sportif sınai ve ticaret yatırım a.ş.'nin teknik sorumlusu fatih terim'in ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle fdt'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 tl para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  - ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle fdt'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 tl para cezasının; fdt'nin 76.maddesi 2. fıkrasının "müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır." şeklindeki düzenlemesi dikkate alındığında; "temsilci raporunda" kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından cezanın fdt'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 tl para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

  - tedbire uymama eylemi nedeniyle fdt'nin 50/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500,00 tl para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  kurulumuz'un yukarıda yer alan düzeltme kararının nazara alınması neticesinde cezaların birleştirilmesi suretiyle; galatasaray sportif sınai ve ticaret yatırım a.ş.'nin teknik sorumlusu fatih terim'in 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 55.500,00 tl para cezasının; 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 42.500,00 tl para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile

  --- alıntı ---

  5 maçlık cezasındaki "ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri" bölümündeki 2 maçlık ceza 1 maça inmiş ve toplamda 5 maç olan cezası 4 maça indirilmiştir.

  cezalı olduğu kalan maçlar,

  antalya
  konya(d)

  -----

  kafasına göre kararlar veren kurulların, kafasına göre indirm yaptığı kararlardır. zaten 2 maç olması gereken cezayı 5 vererek düşmanlık yapmıştınız.

  (bkz: tahkim kurulu 6-1 disiplin kurulu 4-3 bizde)