• 6. nesil
  • pilot (vecihi)
  • 98
  • yaklaşık 3 yıl önce