• 2. nesil
  • pilot (vecihi)
  • 4038
  • yaklaşık 6 yıl önce