• 29
    ukde doldurur iken başlığın ve yazının sözlük formatına * uygun
    olup olmadığına dikkat edilmelidir. tıpkı normal başlık ve yazılarda olduğu gibi. eğer verilmiş ukde format dışı ve saçma ise doldurulmaması gerekir. sonsuza kadar ukde olarak kalmasında sakınca yoktur. kaldı ki bir başkasının vermiş olduğu format dışı ukde yi doldurarak sizde bu yanlışın ya da ukde yi veren arkadaşın kurnazca planının bir parçası olmayın. ayrıca doldurulmamış ukdeler de sözlük formatı hakkında diğer yazarlara fikir verebilir. böylece ne gibi başlıkların açıl(a)madığı öğrenilmiş olur.