• 4
  06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı resmi gazetede nasıl uygulanacağına dair uygulama yönetmeliği bulunan kanundur.

  ilgili yönetmeliğe göre türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması hususu şu şartlarda gerçekleşiyor.

  madde 15 – (1) türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, aşağıdaki şartları taşıması halinde bakanlık kararı ile türk vatandaşlığını kazanabilir:

  a) kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı türk medenî kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

  b) başvuru tarihinden geriye doğru türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.

  c) türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini türkiye’de tamamlamak.

  ç) genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.

  d) toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak

  e) toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde türkçe konuşabilmek.

  f) türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.

  g) millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

  (2) türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan, birinci fıkrada sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından veya vatandaşlıklarından çıkma şartı da aranabilir. bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti bakanlar kurulunun yetkisindedir.

  (başvuru için yönetmelikte belirtilen belgelerle bulunulan ilin valilik makamına dilekçe ile başvuru yapılıyor.)

  --- alıntı ---

  – paşa dediğin sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar!
  + lütfü bey, ben hepsini yapıyorum da, gözlerimden ateş çıkartamıyorum. o nasıl oluyor acaba?

  --- alıntı ---

  yönetmelikte belirtilen koşullarda fernanda muslera çoğumuzdan daha iyi vatandaş oluyor yalnız.