• 53
    gerek ffp, gerek saha dışı stratejiler, gerek saha için gerek saha dışı kadro planlaması, gerek ekonomik stratejiler, gerek saha içi teknik-taktiksel plansızlık ya da kararsızlık, gerek psikolojik üstünlük, gerek futbol ekolünün olmaması, gerek ülkenin yokuş aşağı giden ekonomik durumu, gerek ülkenin kaotik ve sabırsız yapısı, gerek altyapıdan oyuncu yetiştirememek, gerek vizyon problemi, gerek senin günü kurtarmaya iten etmenler, gerek yönetici yetiştirememek, gerek orta doğu-müslüman coğrafyasında bulunman falan gibi birbirinden geniş yelpazedeki konulara vakıf olup, bütün bunlara yönelik çalışma yapıp ve hepsini birden düşünüp kararlar vermek zorunda olmamız nedeniyle, "çok boyutlu bakış açısına" sahip olmamız gereken dönemdir. * *