• 1
  futbolcularla yapılan sözleşmeler iş hukukuna değil borçlar hukukuna bağlı bir hizmet sözleşmesidir. opsiyonlu sözleşmeler de tek taraflı ve iki taraflı olabilen ve yenilik doğuran sözleşme tipleridir. sözleşme süresinin belirli bir süre ile uzatılması amaçlanmaktadır. taraflardan
  birinin irade beyanı ile karşı tarafın iradesine bakılmaksızın sonuçlarını doğurur.

  ne tff ne fıfa ne de cas'ta opsiyon sözleşmeleri ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler yoktur. ihtilaflı dosyaların tamamı her somut olay için ayrı ayrı değerlendirilir ve o olay nezdinde bir karar verilir. oğulcan çağlayan dosyası da kendi somut olay özelinde değerlendirilecektir.

  bununla birlikte her ne kadar opsiyonlu sözleşmeler hem tek taraflı hem de iki taraflı düzenlenebilir dense de tff'nin içtihatlarında bugüne kadar futbolcu aleyhine tek taraflı opsiyonlar kabul görmemiştir. bunun dayanak noktası da türk borçlar hukukunun 420. maddesindeki "işçi aleyhine öngörülen ceza koşulları"nın geçersiz kabul edilmesidir. üstelik yargıtay'ın da bu yönde kararları mevcuttur.

  bununla birlikte cas da der ki; opsiyon sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için benim kendimce koyduğum belli başlı kriterler var. bunlara uyulmamışsa ben bu opsiyon sözleşmesini geçersiz sayarım. nedir peki bu kriterler?

  1-) opsiyon süresi ile ortaya çıkacak kontrat süresinin maksimum kontrat süresini aşmaması gerekir. maksimum kontrat süresi hem tff hem de fifa'da 5 yıl olarak öngörülmüştür. dolayısıyla opsiyon ile birlikte bir sözleşme 5 yılı geçemez.

  2-) opsiyon hakkı mevcut sözleşmenin sona erme süresinden önce belirlenmiş bir süre içerisinde kullanılması gerekir. yani futbolcunun geleceği ile ilgili belirsizlik yaratacak ya da süre kısıtı nedeniyle başka bir takımla sözleşme yapmayıp boşta kalmasına neden olabilecek dar bir zamanda kullanılmamalıdır.

  3-) futbolcunun opsiyon hakkının kullanılması halinde opsiyonlu süre içerisinde alacağı ücretin mevcut olan esas kontratta özellikle belirtilmesi gerekir. daha sonraya bırakılamaz.

  4-) futbolcunun opsiyon süresinde alacağı ücretin mevcut sözleşmesine göre azımsanmayacak derecede yükseltilmiş olması gerekir. yani "gözle görülür" bir iyileşme olması gerekmektedir.

  5-) opsiyon hakkının mevcut kontratta açıkça düzenlenmesi ve tüm detaylarıyla kontratın sonunda belirtilmesi gerekmektedir.

  kulübümüz oyuncusu oğulcan çağlayan olayında; şayet oğulcan çağlayan ile rize arasında karşılıklı değil de sadece rize kulübüne opsiyon hakkı veren bir sözleşme düzenlendiyse tbk 420 gereği opsiyon geçersiz olacaktır. ayrıca burada tff bugüne kadar kendi içtihatlarına aykırı bir karar vermiş demek olacaktır.

  ancak bu sözleşmedeki opsiyon hakkı iki tarafa da tanınmış ise taraflardan birinin irade beyanıyla uzayacağından maalesef kendi iç hukukumuza göre tff'nin kararları hukuka uygun olacaktır.

  şayet sözleşmede opsiyon hakkının tarafı ile ilgili herhangi bir beyan yoksa bu durumda yine borçlar kanunun 420. maddesi gereği futbolcu lehine opsiyon hakkı değerlendirilir ve yine tff'nin almış olduğu kararların tamamı hukuka aykırı hale gelir.

  tüm bunların dışında cas'a gidilmesi halinde yukarıda belirtilen kriterlerden 2, 3 ve 4. maddelerden dolayı çok büyük ihtimalle yapılan opsiyon sözleşmesi geçersiz sayılacak ve karar oğulcan/kulübümüz lehine verilecek ve kulübümüz adına ayrıca tazminat hakkı doğacaktır.

  gelelim neden tek taraflı olarak kulüplerin opsiyon hakkının geçersiz olduğu hususuna. futbolcu bir bireydir. kulüp ise kamu gücü olan bireyden daha güçlü bir örgüttür. futbolcunun kendisinden güçlü olan bir yapı karşısında korunması hukuki ve sosyal açıdan bir zorunluluktur. burada kulüpler güçlü olan taraf olarak futbolcunun geleceği konusunda keyfi tutumlar sergileyemez. bir kulubün tek taraflı olarak opsiyon koydurması demek olası kötü bir performansta futbolcuyu elden çıkarıp maaş yükünden kurtulmak ya da olası iyi performansta hatırı sayılır bir bonservis geliri elde etmesi demektir. bu da güçlü olan tarafın güçsüz olan tarafı tahakküm altına alması demektir ki işte bu borçlar kanunu 420. maddeye aykırılık teşkil eder.