• 28
    türkiye'de siyaset, geçmişte olduğu gibi günümüzde de sivil hayatın her zerresine sızarken pek tabiidir ki spor ve futbol bir istisna olagelmemiştir. bu minvalde, sandıkta görüşürüz mesut bey pankartı da geçmişten bir örnek olarak mevcutken; işbu uyarının güncel versiyonu da türk futbolunun daha fazla gerilememesi adına artık haykırılması gereken bir slogandır.

    ister ayak serçe parmağını sehpaya çarptığı için isterse desteklediği futbol takımının hakkının yenmemesi için olsun; her bireyin oy tercihine dair tasarrufta veyahut siyasi tercihine dair birtakım imada bulunması özgürlüğü demokrasilerde mevcuttur. organize ve profesyonel bir kötülük odağı olarak düşünülebilecek kişi ve kurumların sırf galatasaray'ı engellemek için türk futbolunun komple geriye gitmesini dahi göze alacak girişimlerde bulunmasına karşın (ki bu bir vatan hainliği türüdür); hiçbir siyasi inisiyatif alamayan mevcut politikacılara özgür seçimlerdeki akıbetlerine dair bir mesaj vermek de özellikle galatasaray taraftarı için ifade özgürlüğü kapsamında bir haktır. büyük galatasaray taraftarından ricam ise, bu tarz sloganları vurgulayan renktaşlarına köstek olmamalarıdır; zira bir birey sırf galatasaray ile ilgili gelişmeler ışığında yola çıkarak dahi olsa oy tercihini değiştirebilir, hayatını sürdürebilir.

    bu mecrada ortak paydamız galatasaray ise, hayatını tamamen galatasaray odaklı yaşayan insanları hor görmemek bizim için bir ön koşuldur; siyaseten daha önce “bazı şeylerin farkına varmış olmanız” bu sloganı destekleyecek renktaşlarınızı kibirle tenkit etmenize bir gerekçe olmasın...