• 1595
  (bkz: kurtuluş savaşı)
  (bkz: amasya genelgesi)
  (bkz: mustafa kemal atatürk)

  tarih 22 haziran 1919

  tüm zorluklara rağmen, yegane lider mustafa kemal atatürk önderliğinde kurtuluş ve bağımsızlığın ilk adımları atılıyordu!

  --- mustafa kemal atatürk ---

  bundan tam 102 yıl önce, 21/22 haziran 1919 gecesi, 9. ordu (3. ordu) müfettişi mustafa kemal paşa, asker-sivil birkaç arkadaşıyla birlikte amasya genelgesi'ni yayınladı. "milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyen amasya genelgesi gerçek anlamda bir manifestoydu. türk tarihinde yüzyıllar sonra ilk kez, halife padişahın adını bile anmadan, doğrudan doğruya millete sesleniliyor; milletin, sarayın sultanın ağzına bakmadan kendi kaderini kendi eline alması isteniyordu. amasya genelgesi'ne göre milletin bağımsızlığını, halife padişah değil, milletin azim ve kararı kurtaracaktı!

  amasya genelgesi:

  1 - vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir.
  2 - istanbul hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. bu hal, milletimizi âdeta yok olmuş göstermektedir.
  3 - milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  4 - milletin içinde bulunduğu bu duruma göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.
  5 - anadolu'nun her bakımdan emniyetli yeri olan sivas'ta bir kongre toplanacaktır.
  6 - bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. bu temsilciler, müdafaa-i hukuk, redd-i ilhak cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir.
  7 - her ihtimale karşı, bu meselenin bir milli sır halinde tutulması ve temsilcilerin, lüzum görülen yerlerde, seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.
  8 - doğu illeri için, 10 temmuz'da erzurum'da bir kongre toplanacaktır. bu tarihe kadar diğer illerin temsilcileri de sivas'a gelebilirlerse; erzurum kongresi'nin üyeleri, sivas genel kongresine katılmak üzere hareket edecektir.

  --- mustafa kemal atatürk ---
Altyapı çalışmaları sebebiyle birtakım hatalarla karşılaşılması muhtemel. En kısa sürede hatalar giderilecektir!