• 1307
  bedeni ölümünün 81. yıldönümüne vardığımız ulu önder, büyük insan. ruhuysa onun insanlığa kattığı değerleri soluyabilmiş bizlerin içinde yaşıyor. nefes alıyor, güç veriyor, yolu gösteriyor. karanlıkta ışık oluyor.

  dahili ve harici bedhahlarımıza rağmen o huzur içinde yatsın, emaneti olan cumhuriyeti ve türk devrimini, biz türk gençliği olarak yaşatacağız.

  https://youtu.be/9VksF2IXlQw
 • 1313
  atatürk, uluslar arası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, türkiye cumhuriyeti’nin kurucusudur.
  unesco’nun atatürk tanımı

  -------

  atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır... çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür türkiye'nin doğması yeni türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, atatürk'ün türk halkının işidir. şüphesiz ki, türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

  john f kennedy

  ---------

  benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

  franklin roosevelt

  ---------

  yeni türk devleti ile ankara andlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, mustafa kemallerle anlaştı" diyenlere fransız başbakanının mecliste verdiği cevap: "dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman mustafa kemal ve o'nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. böylesine kahraman bir andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum."

  aristide briand, fransız başbakanı, 1921

  ----------

  mustafa kemal sosyalist değildi. fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. o, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. emperyalistlerin gururunu kıracağına ve sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.

  vladimir iliç lenin

  ---------

  sovyet rusya hariciye nazırı litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. bana avrupa'nın en kıymetli devlet adamının türkiye cumhurbaşkanı mustafa kemal olduğunu söyledi.

  f. roozwelt

  ---------

  ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. mustafa kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.

  sir charles townshend, ingiliz generali, 1922

  ---------

  bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir... bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. ve bundan dolayı türkiye övünebilir.

  eleftherios venizelos, yunanistan başbakanı, 1933

  ---------

  savaşta türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da türk ulusu'nu yeniden dirilten atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, avrupa için de en büyük kayıptır. her sınıf halkın o'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern türkiye'nin ata'sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.

  winston churchill, ingiltere başbakanı, 1938

  ----------

  ruhun şad olsun paşam...
 • 1314
  2. dünya savaşı öncesi, italya ve almanya'da faşist iktidarlar güç kazanmış ve ankara'da dönemin büyükelçilerinin katıldığı bir gece. italyan büyükelçisi tüm küstahlığıyla üstü kapalı bir şekilde türkiye'yi tehdit eder. mustafa kemal sakince dinler ve birkaç dakika için izin ister. çıkar, mareşal üniformasını giyer, büyükelçinin karşısında bacak bacak üstüne atarak oturur ve "buyrun büyükelçi, sizi dinliyorum" der.

  bu ülkenin en büyük şansıdır gazi.

  bu ülkenin en büyük onuru, gururu ve umudu...

  bir türk takımının dünya sıralamasında bir numarada olmasına, eminim ki en çok o mavi gözler sevinirdi.

  saygı ve şükranla atam...
 • 1324
  nutuk kitabının sonunda kendi el yazısıyla beni hatırlayınız yazıp, sonra arkadaşının uyarısıyla o yazının üzerini çizip bu sözcükleri kitaptan çıkarttırmış türkiye cumhuriyet'inin kurucusu, sana borcumuz büyük ve ödemesi inan çok zor.

  türkiye'nin bugünkü haline bakıldığında sana borcumuzu ödemediğimiz doğru ama seni asla unutmayacağımız da çok açık. asla unutulmayacaksın, ruhun şad olsun.
 • 1330
  türk'ün ölümsüz başbuğu.

  var olmak ile yok olmak arasındaki ince çizgide can çekişen milletin önüne bir bozkurt gibi düşüp milleti cendereden kurtarmıştır.

  ruhu şad, mekanı cennet olsun...

  askerlik hayatı boyunca her zaman en başarılı ve en parlak subaylardan biri olan atamızın meslek hayatı boyunca büyük çoğunluğu osmanlı imparatorluğu ve yabancı devletlerden olmak üzere almış olduğu ödül ve nişanlar şunlardır;

  1-5. rütbeden mecidi nişanı:

  kurmay yüzbaşı rütbesindeyken görev aldığı şam‘daki üstün hizmetlerinden dolayı verilmiştir.

  2-4. rütbeden osmani nişanı:

  binbaşı rütbesindeyken gönüllü olarak katıldığı bingazi savaşlarında gösterdiği başarıları nedeniyle verilmiştir.

  3-legion d’honneur nişanı:

  akdeniz mürettep kuvvetler komutanlığı kurmaylığı harekat şube müdürlüğünde yarbay rütbesindeyken gösterdiği başarılarından ötürü şövalye rütbesiyle onurlandırılmıştır.

  4-3. rütbeden osmani nişanı:

  yarbay rütbesindeyken tekirdağ‘da kuruluş durumundaki 19. tümen komutanlığına gönüllü atanması neticesinde gösterdiği tümen kurma ve hazirlamadaki başarıları nedeniyle verilmiştir.

  5-san aleksandr nişanı, komandör rütbesi

  albay rütbesindeyken çanakkale savaşlarındaki kahramanlıkları nedeniyle verilmiştir.
  6-imtiyaz madalyası:

  albay rütbesindeyken 19. tümen komutanı’yken gösterdiği üstün başarıları nedeniyle verilmiştir.

  7-liyakat madalyası:

  albay rütbesindeyken çanakkale savaşlarındaki üstün başarıları nedeniyle verilmiştir.

  8-demir haç:

  albay rütbesindeyken çanakkale savaşlarındaki üstün başarıları nedeniyle verilmiştir.

  9-liyakat madalyası:

  albay rütbesindeyken anafartalar grup komutanı’yken gösterdiği olağanüstü başarıları nedeniyle verilmiştir.

  10-2. rütbeden osmani nişanı:

  tuğgeneral rütbesindeyken kafkas cephesi savaşları’nda gösterdiği üstün başarılarından dolayı verilmiştir.

  11-liyakat madalyası :

  tuğgeneral rütbesindeyken i. dünya savaşı’ndaki üstün başarıları nedeniyle verilmiştir.

  12-3. rütbeden kruva ve merit nişanı:

  i. dünya savaşı’ndaki üstün başarıları nedeniyle verilmiştir.

  13-2. rütbeden mecidi nişanı:

  tuğgeneral rütbesindeyken 16. kolordu komutanı olarak gösterdiği olağanüstü başarıları nedeniyle verilmiştir.

  14-1. rütbeden demir haç:

  tuğgeneral rütbesindeyken i. dünya savaşı’ndaki üstün başarıları nedeniyle verilmiştir.

  15-2. rütbeden demir haç:

  tuğgeneral rütbesindeyken i. dünya savaşı’ndaki üstün başarıları nedeniyle verilmiştir.:

  16-2. rütbeden liyakat madalyası :

  i. dünya savaşı’ndaki üstün başarıları nedeniyle verilmiştir.

  17-kılıçlı mecidi nişanı:

  i. dünya savaşı’nda tuğgeneral rütbesindeyken 16. tümen komutanı olarak, birliğinin muş, bitlis ve tatvan‘ı ruslardan geri alması nedeniyle verilmiştir.

  18-1. rütbeden kılıçlı mecidi nişanı:

  tuğgeneral rütbesindeyken i. dünya savaşı’ndaki üstün başarıları nedeniyle verilmiştir.

  19-1. rütbeden krone der preussen (kılıçlı prusya kordonu) nişanı:

  tuğgeneral rütbesindeyken i. dünya savaşı’ndaki üstün başarıları nedeniyle verilmiştir.

  20-harp madalyası:

  i. dünya savaşı için özel olarak padişah 5. mehmed reşad tarafından çıkarılmış gazilik madalyası.

  21-aliyülala nişanı:

  mareşal rütbesindeyken türk orduları başkomutanı olarak kurtuluş savaşı’ndaki büyük başarısından dolayı afgan kralının vermiş olduğu şeref madalyası.

  22- istiklal madalyası – kırmızı şeritli (cephe hizmeti) ve yeşil şeritli (cephe gerisi hizmeti):

  kurtuluş savaşı zaferindeki başkomutanlığı sebebiyle verilmiştir.