• 76
  sayın başkan mustafa cengiz;

  türkiye cumhuriyeti’nde “idari ibra” diye yasal bir kurum, düzenleme ya da usul yok-tur. ibra, mali ilişkilere dair bir düzenlemedir. bu nedenledir ki dernekler yasasında ya da medeni kanun’da değil, ticaret kanunu’nda düzenlenmiştir.

  işte bu gerekçelerle;

  galatasaray tüzüğünün “idari ibra” ibaresi mutlak butlan ile batıldır ve iptali kabildir. (kesin hükümsüzlük nedeniyle iptal edilebilir)

  herhangi bir genel kurul üyesinin açacağı dava ile bu sağlanabilir. yapılacak iş, tüzüğün, “yönetsel ve mali” ibra düzenlemesindeki “yönetsel ve” ibaresinin iptali ve uygulanmasının tedbiren durdurulması için bir dava açmaktır.

  tabi burada davanın çok detaylarına girmek istemiyorum. yetkin bir avukat vasıtasıyla kolayca kazanılabilecek bir davadır.

  böylece bu ucube tuzaktan galatasarayımız ilelebed kurtulur.