• 100
  "sayın kenan evren,

  yakalanan anarşistlerin ve suçluların mahkemeleri uzatılmamalı ve cezaları süratle verilmelidir. polis teşkilatı teçhiz edecek ve onu kuvvetlendirecek imkânlar genişletilmeli, gerekli kanunlar bir an önce çıkarılmalıdır.

  işçi-işveren ilişkilerini düzenleyecek olan kanunlar asgari hata ile çıkarılmalıdır. bazı sendikaların türk devleti'ni ve ekonomisini yıkmak için bugüne kadar yaptıkları aşırı hareketler, göz önünde bulundurulmalıdır.

  disk'in kapatılmış olmasından dolayı bir kısım işçiler sendikal münasebetler yönünden bekleyiş içindedirler. militan sendikacılar bu işçileri tahrik etmek ve faaliyeti devam eden sendikaların yönetim kadrolarına sızarak davalarını devam ettirmek niyetindedirler. bu durum bilinerek hazırlanacak kanunlarda gerekli tedbirler alınmalıdır.

  komünist parti'nin, solcu örgütlerin, kürtlerin, ermenilerin, birtakım politikacıların kötü niyetli teşebbüslerini devam ettirecekleri muhakkaktır, bunlara karşı uyanık olunmalı ve teşebbüsleri mutlaka engellenmelidir. zatıalilerine ve arkadaşlarınıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. emrinize amadeyim."
  3 ekim 1980

  her zaman iktidar sahiplerinin * yanında ve onların 'emrine amade' bir şekilde beklerler. ortamlarda sanat ve spora sponsor, demokrat, cumhuriyet, atatürkçü, en bir ilerici ve çağdaş geçinirler. her devrin adamı olup çağdaşlık şovu yapmak..işte fenerli olmak için hazırsınız!

  son not: bugün 12 eylül faşist darbesinin yıldönümü..ülkeye yapılan en büyük kötülüklerden biri belki de en büyüğü..unutmamalı ve unutturmamalı.
 • 101
  her sermaye sahibi gibi gücün yanında olan topluluk. eskiden bunu isteyerek yapıyorlardı şimdi istemeseler de yapacaklar. 39 yıl önce halk için ne düşünüyorlarsa şimdi de aynısını düşünüyorlar (evet halk için son zamanlarda liberallerin meşhur ettiği 89 iq tabirini kullanabilirsiniz ama biz de o halkın bir parçasıyız) 39 yıl önce, bugün başımıza musallat olan bela için yol yaptılar şimdi o belayla kendileri de uğraşıyor.