• 1
    böyle bir düstur vardır.gazeteci, yazmadığı, yapmadığı haberden para kazanır derler.

    namuslu adam, her türlü işini yapar da hani para hırsı olan gazeteci gider haberin kahramanını bulur, parasını alıp haberi unutur.

    bu, bile oldukça aşağılık bir şey iken artık görüyoruz ki gazeteciler, yaptıkları haberlerden para kazanıyor. basıyorsun parayı miss gibi istediğin yazılıyor. klasik bir tabir olduğu için gazeteci dedim. bunu duyumcu, sosyal medyacı, içerik üreticisi, yorumcu şeklinde genişeletebiliriz. futbol camiasının içinde bulunduğu lağım çukurunun fotoğrafı. yalın varsa sorunun yok.