• 1
  galatasaray spor kulübünün tüzüğünün üyelik maddeleri üzerinde yazarların değişiklik önerilerini açıklar.

  tüzüğün üyelik ile ilgili maddelerinin tamamı aşağıdaki linkte;

  https://www.galatasaray.org/...inci-kisim-uyelik/29

  önemli maddeler ise şu şekilde;

  `üye olma koşulları
  madde 7: .......... yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; sicil kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; yönetim kurulunca kabul kararının alınması zorunludur. ayrıca, üye olmak için başvuruda bulunan kişilerin aşağıda belirtilen gruplardan birine dahil olmaları da zorunludur.
  a grubu - galatasaray lisesi'nde en az iki yıl okumuş olanlar.
  b grubu- kulüp başkanının önerisi ile takvim yılı başına en fazla 15 (on beş) kişi, başka bir kayıt aranmaksızın üye olabilir.
  c grubu- en az 5 (beş) yıl süre ile amatör veya profesyonel olarak kulüp adına yarışmalara katılmış, spor yaşamını kulüpte tamamlamış, bu hususu gençlik ve spor genel müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınan yazılı belge ile kanıtlamış ve spor yaşamını tamamladıktan sonra 5 (beş) yıl içinde üyeliğe başvuran sporcular. (kulüp menfaatleri doğrultusunda transferi gerçekleşen sporcular yönetim kurulu kararı ile spor yaşamını kulüpte tamamlamış olma koşulundan muaf tutulabilirler)
  d grubu- en az 5 (beş) yıllık üyelerin çocukları ve eşleri.
  e grubu- yukarıdaki grupların dışında kalanlar.

  madde 7 hakkında düşüncelerim
  - madde içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması şartı yer almaktadır. bu durumda fenerbahçeli olup fenerbahçe kulübüne üye olmayan ancak galatasaray lisesinden mezun olmuş kişilerin üyelikleri engellenmemiş madde modern bir yaklaşım prensibi benimsenmiştir. önerim; üyelerin rakip takımların taraftarı olmama şartının maddeye eklenmesidir.

  `alinacak üye sayısı
  madde 8:` a ve c gruplarında yukarıda tanımlanan üye adayları için hiçbir sayısal sınırlama uygulanmaz.
  a ve c grupları dışında diğer gruplarda tanımlanan adaylardan üyeliğe alınacakların toplam sayısı her yıl ocak ayında yönetim kurulu tarafından belirlenir.
  alınacak toplam üye sayısı bir önceki yıl sonu (31 aralık) itibarı ile kulübün kaydı açık üye sayısının %3 (yüzde üç)'ünden fazla olamaz.
  yönetim kurulu tarafından belirlenen alınacak toplam üye sayısından fazla üye kabul edilmesi durumunda, işlem sırasına göre sınırı aşan üyelik geçersiz olur ve düşer.
  ancak her durumda, bir yılda kabul edilecek toplam üye sayısı 400 (dört yüz)'ü aşamaz.

  madde 8 hakkında düşüncelerim
  - madde de a grubu yani 2 yıl lisede okuyan kişiler ile b grubu yani 5 yıl sporculuk yapan kişiler hakkında sayısal bir sınırlama olamayacağı düzenlenmiş.
  - a ve c dışındakilerden üye alınacak kişi sayısının her yıl ocak ayında yk tarafından belirleneceği açıklanmış,
  - alınacak üye sayısının bir önceki yıl açık üye sayısının %3 ünü geçemeyeceği düzenlenmiş.
  - %3 yetmemiş ayrıca her durumda bir yılda yapılacak üye sayısının 400 ü aşamayacağı belirlenmiş. bu noktada lise mezunları söz konusu olunca benimsenen moden anlayış mevzubahis taraftar söz konusu değişmiş. liseliler, sporcular, liselilerin çocuklarından sonra son sıra, yüzdesel ve adet sınırlamalı toplam 3 sınırlama ile yaklaşım faşist bir anlayışa evrilmiş.
  - bu madde kritik ve kulübü yönetecek kişilerin hangi havuzdan belirleneceği ile ilgili. madde ile ilgili önerim %3 ün hiç olmaz ise %20 olması, her durumda 400 sayısını geçemez kuralının da kaldırılmasıdır.
 • 2
  mali ve idari ibrayı birlestirip tek başlık altında
  oylama yapmak.

  ibraya sunulan yönetim göreve geldiği genel kurulda kaç oy kullanılmışsa ibra için de toplantı yeter sayısı o genel kurulun en az % 75'i olmalı. misal mustafa cengiz başkan olduğu genel kurulda 4000 civarı oy kullanıldı. ibra ya da ibrasızlık için minumum 3000 oy kullanılmış olsun.