• 530
  http://gss.gs/2896913

  göt kasidesinin devamıdır:

  gazel ile kadeh kalksın, âb-ı hayat aksın lebinden
  istifrâ olsun gazel, yeller essin aklın yerinden
  umut kalmadı bu götten, bari yıkansın şarab ile
  belki unutur bu bende, birkaç beyit gazel ile

  cihân bir ejderyayımış, üç başında üç ateş
  biri akıl, biri yürek, biri mabâd-ı keşmekeş
  aklın sesini kestik şarab ile biçare dil ona eş
  mabadın kanı yerde kaldı, atamadık bir düşeş

  beddua mı cadû mu bilmem ben bu ne belâ
  aylar boyu ağda ittüm, oldu mermer-i mücellâ
  akacak kan zapt olunmaz imiş aksın bize bu revâ
  ey ûdi çal bu akşam bitmez oldu bu selâ

  cânana idemedüm kalpten bir iltifât
  can perişân olunca cânan oldu teferruât
  tabib tuttu nabzımı dedi bu bir cenazedir
  bu mabâdın istikâmet artık mübarek kıbledir

  götünde kanlû bülbül öter nitratdarjanın
  yaradan yara virmiş dermânı yok sormayın
  fitil fitil girdi göte günâhı bu yılların
  sıçamadu ömrünce rahat, bu garibi yormayın