• 10495
  görme engelli bir kimseyle birlikte yürüdüğünüzde, doğru teknik sizin onun koluna girmeniz değil, onun sizin kolunuza girmesidir.
  biz görme engelliler, yürürken "beyaz baston" denilen bastonu kullanıyoruz.
  bu baston sayesinde önümüzdeki, yanımızdaki, çaprazımızdaki, kısacası yürüdüğümüz yerdeki engelleri algılayabiliyoruz.
  yürürken, beyaz bastonu sağa sola doğru hareket ettirerek yürüdüğümüz alanı tarıyoruz.
  işte biz sizin kolunuza girdiğimizde, sizin adımlarınız bizim adımlarımızdan önde gideceğinden; bu sayede bir yere çarpmadan, takılmadan, düşmeden yürüyebiliyoruz, tıpkı beyaz bastonla yürür gibi önümüzdeki, etrafımızdaki engelleri algılayabiliyoruz.
  biz sizin kolunuza girince, siz bir adım önümüzde oluyorsunuz ve bize rehberlik etmiş oluyorsunuz.
  doğru teknik budur.