• 164
  sadece sportif a.ş. veya sadece dernek değil, her ikisinin birden incelenmesi sonucunda tespit edilmesi gereken borçtur.

  kasım ayında (kara geçtik denilen dönem) döneminde bir bilanço makyajı yapılmış, sportif a.ş. kısmında denilen doğru olmuş ise de, konsolide tablo incelendiğinde (dernek ile birlikte) bu beyanın maddi hakikate pek de uygun bir beyan olmadığı ortaya çıkmıştır.

  yine ocak ayı transfer dönemi sonrası - ki bu dönemde adamlar aldık - mart divanında 81 mtl kar açıklandı ki herhangi bir gelirin (ucl vb.) kasaya girmediği bu dönemde böyle bir tutara ulaşılması da yine bilanço makyajı kaynaklıdır.

  ben finans uzmanı değilim, ancak her şeyden biraz anlayan hiçbir şeyden tam anlamayan iki meslekten birini yapan bir hukukçu (merek edenler için diğeri kurmay albay) olarak, konsolide tablo (dernek + aş) ve faaliyet karı noktalarına baktığımda, pozitif bir ivme göremiyorum.

  2018 ocak ayı mustafa cengiz döneminin başlangıcı kabul edildiğine göre (kaan kançal’ın genel olaral kıyaslama başlattığı nokta) bu noktadan hareketle, benim kar görebilmek için konsolide gelirler -300.000.000,00 tl (üçyüz milyon türk lirası) formülünü esas alırsak, yine süper iç açıcı şeyler söyleyemiyoruz.

  “neden -300 milyon diyorsun?” diyenler için açıklayayım, ilgili dönemde (yanılmıyorsam 2018 mart girdisi) zamanında daö tarafından başlatılan sermaye artışı kaynaklı olarak sportif aş geliri var. bu gelir, döner sermaye anlamında ekonomik yapının resmini tam olarak çekmeye olanak vermediğinden, yapılan idari eylemlerin +/- sonuçlarını görebilmek adına çıkartılarak değerlendirilmesi daha uygun olacak, çünkü bu bir seferlik bir injection. havadan bir kereye mahsus gelecek 300 milyon lirayı geleceğe dair hesaplamalarda dikkate alamayız, almamalıyız.

  genel maaş politikası başarılı olan mc yönetiminin, finansal olarak tek başarısı, bu şekilde bakıldığında genel maaş politikası olarak gözükmekte. bunun dışında borçta hatırı sayılır bir azalma yok, hatta artış var.